Vitenskap

Stem Torunn Lien Nilsen inn i NTNU-styret!

OPPDATERING: Dessverre holdt det ikke til styret. Takk til alle som har vært med og jobba for et bedre studentdemokrati.

Intervju med "The Pirate Bay"

Hardware.no intervjuer to av mennene bak thepiratebay.org:
http://www.hardware.no/artikler/begivenhet/tg07_intervju_med_the_pirate_...

New Public Management og målstyring i høyere utdanning

Den økte bruken av målstyring vi har sett innen norsk høyere utdanning kan ikke forstås som fenomen dersom den ikke ses i sammenheng med utbredelsen av den såkalte «New Public Management»(NPM) - en ny måte å styre offentlig sektor på som startet i Storbritannia, New Zealand og Australia på slutten av 70-tallet og siden har spredt seg over den vestlige verden.

Sammenslåingsprosess på venstresida:

omicronline.org + leftist.net = Ny samling på venstre(nett)sida

Kristendommen - Noen enkle matematiske betraktninger

Som vi vet er årsaken til at naturvitenskapen på mange områder har hatt en framdrift som samfunnsvitenskapene bare kan drømme om, at den har kunnet nyttiggjøre seg det fantastiske verktøyet som det logisk stringente matematiske språket utgjør.

Enkelte samfunnsvitenskaper, som økonomien, benytter seg til en viss grad også av matematikk, og økonomifagets problemer er da også heller det sviktende grunnlaget som dets aksiomer hviler på (altså utgangspunktet for beregningene), enn beregningene selv.

piracykillsnomusic.no

Gode og gjennomtenkte svar til en platebransje som har gått ut på dato:
http://www.piracykillsnomusic.no/?include=paastand

Platebransjens død

Betimelig innlegg i Dagbladet fra Sverre Andreas Danbolt:
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/06/494066.html

Kvantitet og kvalitet i forskningen

Stadig flere oppdager baksidene ved NPM:
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/03/02/493725.html

Er det lov til å si "hva var det vi sa"?
http://venstresida.net/?q=node/58

Konspirasjonsteorier...

George Monbiot har i det siste gjort en prisverdig innsats i å sette opp noen skott mot konspirasjonsteoretikerene. Her i Norge er de trykket i Klassekampen, men de ligger på Monbiots nettsider på orginalspråket:

Short Changed:
http://www.monbiot.com/archives/2007/02/12/short-changed/

Bayoneting a Scarecrow:
http://www.monbiot.com/archives/2007/02/20/bayoneting-a-scarecrow/

Mediebransjen fortsetter sitt kappløp mot stupet...

Nok en gang kommer mediebransjen med et utspill mot fildelerne.
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/02/21/492713.html

Nå må den hysteriske mediebransjen skjerpe seg. Tida er over da dere kan bestemme hvordan og når vi skal se på ting. Det vil vi bestemme sjøl, og ny teknologi gir oss muligheten til det, og gjør det umulig for dere å stoppe oss.