Vitenskap

ATIUKM - Superman vs Muhammmed Ali


En av de mest interessante tegneserieopplevelsene jeg hadde som ung mann, var da jeg kom over et gammelt album med tittelen "Superman vs Muhammmed Ali" som var blitt utgitt av Semic i Norge.

Derfor ble det et gledelig gjensyn da jeg oppdaget at den engelske originale lå ute på nett. Den borger for et virkelig interessant dypdykk inn i to av de store amerikanske kulturikonene på 70-tallet, og burde kunne utgjøre et grunnlag for en virkelig interessant sosiologisk studie.

Noen slides om kapitalisme

I dag har jeg holdt en innledning for Rød Ungdom om kapitalisme. Denne gangen har jeg ikke hatt tid til å skrive ut hele foredraget i tekstversjon, men dere kan i det minste kikke litt på presentasjonen og prøve å gjette hva det var jeg sa.


Et kort foredrag som forsøker å belyse hva som skiller kapitalisme fra andre produksjons- og samfunnsformer, og litt om problematiske mekanismer i kapitalismen.

Lær av historien! del 2 – Et vitenskapsteoretisk mellomspill

Jeg hadde opprinnelig tenkt å fortsette den serien jeg startet med en tekst om Østblokken med en tilsvarende om Vest-Europa, men jeg oppdaget plutselig at det lille vitenskapsteoretiske mellomspillet jeg tenkte å gjøre unna i full fart ble ganske langt, så jeg legger det ut som en egen del. Få vil nok være uenige i de analysene jeg gjør unna her i dag, men de har en viss historisk interesse og er viktig for å forstå de tenkerne som jeg kommer til senere.

Karl MarxI den tiden Marx utviklet sine teorier hadde naturvitenskapen nylig gjort store gjennombrudd. Mange økonomer og samfunnsvitere var naturlig nok svært imponerte over alt naturvitenskapen hadde fått til. Naturvitenskapen på den tiden var svært mekanistisk og deterministisk, og fram til Einsteins gjennombrudd, mente man det kun gjensto noen små uoverensstemmelser mellom Newtons mekanikk og Maxwells ligninger for elekromagnetismen før man hadde en fysisk teori som kunne forklare, forutsi og redusere alt i universet til et knippe enkle ligninger og prinsipper. Koblet med Darwins suksess innen biologien, gjorde dette at man ble inspirert av denne tenkemåten også i samfunnsvitenskapen.

Prosentregning for ansatte i Kommunal- og Regionaldepartementet

Som enkelte lesere sikkert vet driver undertegnede til tider en del politisk aktivitet for et parti ytterst på norsk venstreside. Som enkelte kanskje også vet driver undertegnede samtidig og underviser kommende ingeniører innenfor realfag, og er dermed også tidvis innom ulike områder innen matematikken.

Lær av historien! del 1 - Sovjet&Co

Alle på venstresida som jobber med og ønsker seg en annen verden, må analysere og forstå historien på godt og vondt. Det gjelder selvsagt spesielt venstresidas historie globalt.

I dag finnes det knapt et par håndfuller mennesker som ikke tar avstand fra Sovjet, Kina og de andre brutale partidiktaturene som, inspirert eller tvunget fram av disse, ble etablert i kommunismens navn. Men det holder jo ikke å ta avstand, dersom man ikke forsøker å forstå årsaken til det som skjedde.

Mange på venstresida har sikkert hørt omkvedet "kommunismen er en fin teori, men den fungerer ikke i praksis". Innimellom hender det jeg spøkefullt svarer at det er bedre med en idè som i det minste fungerer i teorien, enn med det kapitalistiske systemet som verken fungerer i teori eller i praksis, men det er kanskje et poeng å kikke litt på de historiske eksemplene som gjør at mange avskriver et klasseløst samfunn, og ikke bare argumentere med hvor ille kapitalismen er.

Ludittene og debatten om fildeling

Etter oppfordring fra Tidsskriftet Rødt! (med utropstegn), har jeg oppdatert og skrevet om en gammel bloggpost til en fin liten debattartikkel om fildeling, som står i siste nummer - Kjøp det her!. Lite nytt for gamle lesere, men i det minste mye gammelt for nye lesere.

I den digitale verden flyter informasjonen kontinuerlig i alle retninger, og den kan ikke stoppes. Når den teknologiske basisen for en økonomi endrer seg, må også økonomien endre seg. Platebransjen forsøker i stedet å begrense teknologien for å passe den nåværende økonomi- og finansieringsmodellen – slik ludittene (se boks) gjorde i sin tid. Det er en strategi som aldri vil lykkes, og den er heller ikke ønskelig.

Etter rettssaken hvor The Pirate Bay (TPB) ble dømt i Stockholm tingrett, og etter Rødt gikk ut med støttekampanjen filesharer.org, har debatten gått høyt om fildeling, både i og utenfor Rødt. Debatten har fortsatt nå som TPB blir forsøkt solgt, men som jeg vil komme tilbake til, endrer et evt. slikt salg lite.

- «Dele – ikke stjele» brøt opphavsretten

ABCnyheter kan i dag melde at "anti-pirat"-kampanjen "Dele - ikke stjele" har brutt opphavsretten. Kanskje dette gjør at enkelte får øynene opp for hvor flytende begrep rundt intellektuell eiendom har blitt i en digital verden? - Jeg mistenker dessverre at det ikke gjør det.
http://www.abcnyheter.no/node/95097

Taklinger 10 - Krisevalg og studentopprør


TAKLINGER: Tar beinkrok på nyliberalistene i høyere utdanning!

Attac Norges kuleste lokallag utgir selvsagt også Attac Norges kuleste publikasjon - Det prestisjetunge tidsskriftet "Taklinger".*