Kultur

Sammenslåingsprosess på venstresida:

omicronline.org + leftist.net = Ny samling på venstre(nett)sida

Kristendommen - Noen enkle matematiske betraktninger

Som vi vet er årsaken til at naturvitenskapen på mange områder har hatt en framdrift som samfunnsvitenskapene bare kan drømme om, at den har kunnet nyttiggjøre seg det fantastiske verktøyet som det logisk stringente matematiske språket utgjør.

Enkelte samfunnsvitenskaper, som økonomien, benytter seg til en viss grad også av matematikk, og økonomifagets problemer er da også heller det sviktende grunnlaget som dets aksiomer hviler på (altså utgangspunktet for beregningene), enn beregningene selv.

Carl I Hagens injurierende kraft

Den offentlige debatten har hardnet til de siste årene. Språket har endret seg. Bak denne endringen ligger en svært bevisst strategi med bruk av merkelapper, og forsøk på å fylle begreper med nytt innhold. Høyresida har vært ledende i denne utviklinga, og kanskje særlig Carl I Hagen har vært en frontkjemper i denne krigen.

Om å vinne nye velgere

Partiene på ytterste venstre har sin opprinnelse i radikale studentbevegelser, og har aldri fått skikkelig gjennomslag i arbeiderklassen, uansett hvor mye de har bejublet nettopp denne, og sett på seg selv som nettopp denne klassens forkjempere. Hvordan har det seg, og hva kan vi gjøre med det?

piracykillsnomusic.no

Gode og gjennomtenkte svar til en platebransje som har gått ut på dato:
http://www.piracykillsnomusic.no/?include=paastand

R3 - Kultur

"Den ukulturen, den er som en kreftsvulst" sa Carl I Hagen da han kastet de mest profilerte superrasistene ut av FrP. På Rødts stiftelsesmøte forrige helg, hadde vi nok også ting som Hagen ville kalt ukultur, men av helt andre grunner. De revolusjonære sosialistiske kulturinnslagene stod i kø, og skapte en gjennomgående god steming på kongressen. Vi bringer her tre utdrag.

Samvirkelaget (et samarbeidsprosjekt mellom Hopalong Knut og Gatas Parlament), startet feiringa av det nye partiet med en heidundrende ny versjon av den gamle Rotmo-klassikeren "Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl". Omicronline beklager at lyden noenganger er under par, volumet ble av og til litt mye for mikrofonen, men stemninga er fantastisk.


GATAS KNUT: La ingen tro at dette musikalske vidunderet har kommet av seg selv.

ATIUKM: Enki Bilal

I vår serie "Anbefalte tegneserier for den intellektuelle unge kvinne og mann", har vi nå kommet til den kanskje største tungvekteren av dem alle - Enki Bilal.

Dessverre ligger det ikke noe helhetlig verk av Bilal ute på nett, noe som jo opprinnelig var tanken med denne serien å tilby. Likevel har vi etter lang tids grubling bestemt oss for at Enki Bilal likevel må med. Det finnes i det minste en del illustrasjoner man kan nyte:
http://www.imageraptor.com/cabernet/ebilal1.htm

Mediebransjen fortsetter sitt kappløp mot stupet...

Nok en gang kommer mediebransjen med et utspill mot fildelerne.
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/02/21/492713.html

Nå må den hysteriske mediebransjen skjerpe seg. Tida er over da dere kan bestemme hvordan og når vi skal se på ting. Det vil vi bestemme sjøl, og ny teknologi gir oss muligheten til det, og gjør det umulig for dere å stoppe oss.

ATIUKM: Tintin og Alfabetkunsten

I vår serie "Anbefalte Tegneserier for den Intellektuelle Unge Kvinne og Mann" har vi tidligere også vært innom Tintin-parodien "Breaking Free" (http://tintinrevolution.free.fr/pages/image001.html).