Ymse

Mens vi venter på Sherlock Holmes

Mens vi alle venter på Guy Richies nye Sherlock Holmes-film, kan vi kose oss med flere andre klassiske innspillinger, som etterhvert har havnet i "public domain", og altså ligger åpent ute på nettet. Ta en Sherlock Holmes-helg, og kos dere med følgende klassiske perler:

Sherlock Holmes and the Secret Weapon (Basil Rathbone):

Bekymringsfullt kutt-budsjett

Hovedinnlegg i budsjett-debatten i Fylkestinget 16/12-09.

Rådmannen begynner sitt plandokument med et sitat fra Skrue McDuck. Som Barxist, er jeg selvsagt godt kjent med figuren, og i og med at vi nærmer oss jul, kan det være på sin plass å minne om de aller første ordene som kom fra Onkel Skrue i Carl Barx-historien "Jul på Bjørnefjell" i 1937:

Linselus II

Vi følger opp den stolte tradisjonen herfra: http://venstresida.net/?q=node/609, med å opplyse omverdenen om egen evne til å snike seg med på bilder i hytt og gevær selv om man ikke egentlig får meldt noe politisk.

Denne gangen er det fra STFK sine sider i anledning at Samfundet vant frivillighetsprisen. Og det er jo fint. Samfundet er bra, og frivillighet også. Det er vel derfor jeg smiler.

http://stfk.no/Nyheter-Internett/Frivillighetsprisen-2009-tildelt-Samfun...


Finn Ronny!

10 favorittblogger

Bloggsamlestedet Sonitus har igjen bestemt seg for å kåre Norges beste blogg i kåringen "Tordenbloggen", og i den forbindelse har de bedt en del bloggere nominere sine 10 favorittblogger, for å utgjøre en slags jury i kåringa. I den sammenhengen har jeg også blitt forespurt om å komme med en nominering.

Dagens nyheter: Klassepurk, Attacsekretær, Sykelønn og Frp-fall

Norsk politi er klassepurk!
– Norsk politi går i altfor stor grad etter de svakeste i samfunnet. Vi er blitt klassepurk, mener Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund. Det er det kanskje flere som burde legge seg på minnet. Her ser vi hvordan politiet som andre offentlige etater rammes av et ønske om å lage seg gode statistikker etter New Public Managment-/tellekantmodellen, heller enn å jobbe etter faglige vurderinger hvor man både kan få tatt rike bakmenn og se på årsakene til kriminaliteten.

Kansellisten

Språkrådet - på nett også kjent som www.sprakrad.no - har gjort en viktig jobb i å forsøke å gjøre offentlige dokumenter mer leselige for vanlige innbyggere ved å utgi en egen byråkratisk-norsk ordliste, den såkalte Kansellisten:

http://www.sprakrad.no/upload/Brosjyrer/kanselliste_skjerm.pdf

Undertegnede vil derfor henstille, ja kanskje endog begjære, at den rette myndighet bekjentgjør eksistensen av denne listen, og lar den tilflyte samtlige underordnede som er i befatning med forfatting av offentlige dokumenter som skal leses av allmennheten.

Noen punkter om videoaktivisme

Mens andre maler sauefjøs under en godt betalt ferie, og andre igjen drar til Sibir, tok jeg selvsagt en tur på Attacs sommersamling i ferien! Der var jeg med og holdt en workshop om videoaktivisme, og i den sammenheng skrev jeg (som vanlig) et kort notat, som jeg selvsagt kan dele også med andre aktivister. Det er alltid koselig å stille opp for Attac - en organisasjon som finanskrisa etterhvert har bevist viktigheten av (også fikk jeg jo Twist som takk for bidraget)!

Etter at nettsteder som Youtube har vokst fram i et hurtig tempo og video deles både åpent på nett via slike sider, og via sosiale nettverksider som facebook, har bruk av lyd og bilde blitt et stadig vanligere supplement til den rene teksten (gjerne med noen illustrasjoner) som tidligere dominerte de fleste nettsider. Dersom man er politisk aktivist og har lyst til å få gjennom sitt budskap på nett, kan altså video godt være et redskap for å gjøre det. Jeg har gjennom årene filmet en del ting, og lagt det ut på nett, og vil forsøke å dele noen erfaringer rundt dette. Jeg kommer til å sette opp en del ting litt enkelt og skjematisk, og selvsagt er mye av det som står her forenklinger og det finnes unntak, men jeg tror kanskje det kan være en instruktiv måte å sette det opp på.

Stopp datalagringsdirektivet!

Vi følger opp en stolt tradisjon her på venstresida.net, når vi nå følger opp poster som "Stopp tjenestedirektivet" og "Stopp postdirektivet" med "Stopp datalagringsdirektivet" (kanskje kommer "Stopp pasientdirektivet" etterhvert også).

Tautrekking med Fysioterapeutforbundet


FAKSIMILE FRA OPPVARMINGA: Finner du Rødt-lederen?

Realist, javisst II

Nå har Høgskoleavisa plukket opp den lille aktiviteten jeg har hatt i forhold til Renatesenteret, og slått det rimelig stort opp i siste nummer, hvor de gjengir hele intervjuet.