Eksternt

Forskningens veier etter 22. juli

Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving skriver i Dagbladet http://www.dagbladet.no/2012/05/15/kultur/debatt/kronikk/terror/forsknin...

Bradford points the way

George Galloway comments on his surprising victory in the Bradford by-elections:
http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/117516

Banned Doonesbury cartoon

Several US Newspapers have banned this Donnesbury section, critizising recent GOP anti-abortion bills at the state level:
http://www.chronicle.su/wp-content/uploads/doonesburyabortion.jpeg

Innsynstyranniet

Viktig kronikk om byråkratiseringen av norsk skole i Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Innsynstyranniet-6787585.ht...

Right-wingers are less intelligent

An scientific study shows that right-wingers are less intelligent than left wingers, says study.

Read more from the Daily Mail: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2095549/Right-wingers-int...

Videoer og dokumenter fra NTL universiteter og høgskolers jubileumskonferanse

Alle som er interesserte i høyere utdanning og kunnskapspolitikk, kan bruke en ettermiddag på mye verre ting enn å kikke på videoopptakene fra NTL Universiteter og høgskolers jubileumskonferanse i 2011.

VVR: Copenhagen

As usual Venstresida videoroll gives you the best in free online entertainment. This intense physics-drama explores the famous meeting between Werner Heisenberg And Niels Bohr in Copenhagen during WW2:

Toppenes feilaktige selvbilde

George Monbiot avslører hvordan ledere og overklassens selvbilde sprekker i møte med faktiske data: http://www.monbiot.com/2011/11/07/the-self-attribution-fallacy/