Politikk

Israel og Hizbollah

Stadig mer tyder nå på at Israel angrep Hizbollah nå fordi de vet at USA (eller de selv) planlegger et angrep på Iran, og er redde for at Hizbollah skal trekkes inn i en slik konflikt. De vil dermed rydde en front for å holde ryggen fri. Angrepet kan også ses på som en test på hvordan et angrep på Iran kan gjennomføres utelukkende fra lufta (og den testen kan vi vel håpe oppsummeres som "ikke veldig vellykket").

Fiendens fiende

I forbindelse med den siste tidens konflikter i Midt-Østen dukker debatten opp igjen. Det er liten tvil om hvem vi på "venstresida" ikke støtter i krigføringen i regionen (USA og Israel), men betyr det samtidig at vi støtter alle som kjemper mot disse?

Debatten har nå blusset opp etter at Torstein Dahle skrev et innlegg i Klassekampen 8/8 ("Den skammelige midten") sammen med IS-erne Andreas Ytterstad og Helge Ryggvik, et innlegg som ble slått opp som nyhetssak i samme avis under overskriften "Sammen for Hizbollah". Hovedpoenget i kommentaren var likevel å kritisere den norske regjeringens manglende evne til å kritisere Israel uten å samtidig måtte kritisere "den andre parten". Dersom målet er å kritisere overgrep, er det liten tvil om at Israel burde kritiseres over ti ganger så mye som Hizbollah - det skjer tydeligvis ikke.

Maskinknuserne

I de første årene av den industrielle revolusjonen gjorde enkelte arbeidere i Storbritannia opprør mot den nye teknologien, som truet arbeidsplassene, ved å knuse maskinene. I de første årene av IT-revolusjonen fører medieindustrien en aggressiv kamp mot den nye teknologien fildelere bruker. Er det like fåfengt?

Effekten IT-revolusjonen over tid vil ha på den globale økonomien gjør det betimelig å se litt på hva som skiller ny teknologi fra gammel, og hva de mulige konsekvensene kan være.

Programvare

Fattighandel

Av Marianne Marthinsen

Statistikk gir opphav til mange diskusjoner, de viktigste handler om fattigdom.

Vi har hørt tallene før – de fattigste 40 prosent i vår verden har tilgang på fem prosent av velstanden, mens vi som hører til de rikeste ti prosent legger beslag på godt over halvparten.

Situasjonen i Gaza og Libanon

Oppdatert 8/8-06:

- Det er nå en akutt humanitær krise i Libanon. Folk er på flukt. De 55 ansatte i Norsk Folkehjelp i Libanon er i full gang med nødhjelpsarbeidet. De deler ut vann, mat, medisiner, førstehjelpsutstyr, melk til småbarn og utstyr til funksjonshemmede. Behovet for hjelp er enormt, og øker for hver dag. Situasjonen er fortvilt.

Norsk Folkehjelp har hatt kontor i Beirut siden 1982. Den gang var landet revet i stykker av borgerkrig. Nå er Libanons menn, kvinner og barn igjen drevet fra sine hjem, og de trenger din hjelp.

Enhver støtte mottas med takk!
Ring 820 43 088 og gi 100 kroner, eller gi ditt bidrag ved å gå inn på www.folkehjelp.no/donasjon.

- Skriv under mot Israels overgrep på Gaza og i Libanon.

- Også lørdag 15/7 var det markering til støtte for palestinerne i Trondheim. Liv Thommesen holdt en apell som du kan laste ned ved å klikke på bildet under. (Husk å laste ned og installere XviD-codec'en)


Demo

Under kan du laste ned Peder Martin Lysestøls apell fra 8/7

Litt om ideologi vs. ikke-ologi og lignende

Jeg var i tvil om jeg skulle legge ut denne. Dette er en samling kommentarer som kommer fra en diskusjon på nettstedet til Øyvind Strømmen. Egentlig er det slik best å lese alt sammen der.

Man bør uansett i det minste lese Strømmens "Hvordan koke en ideologi" for å få bakgrunnen for debatten, men jeg legger nå uansett ut mine ringe kommentarer under, sirlig nummerert, bare delvis forståelige uten å samtidig lese de kommentarene av Strømmen og Bjørn Stærk som også inngår i debatten.

Likeverdige parter?

En gruppe rabiate israelske nybyggerfundamentalister kidnappet i forrige uke et 19 år gammelt palestinsk medlem av sikkerhetsstyrkene. Den palestinske regjeringa satte da inn sikkerhetsstyrkene sine, invaderte Israel, kidnappet 8 israelske statsråder, 20 medlemmer av Knesset og en 36 andre høytstående politikere som ordførere etc. Ingen påstod at de israelske myndighetene hadde noe med kidnappingen å gjøre, men palestinerne så det likevel som opportunt å anholde disse for å legge press på de nybyggerne som kidnappet den palestinske ungdommen.

FRP'S TORNEROSESØVN

(Leses best sammen med en kopp kaffe og Terje Lauritzen Jr./Christian Tybing-Gjeddes kronikk "Europas Tornerosesøvn" (Memo 12/06).)

Eliten i Frp finner unnskyldende faktorer for enhver militær eller økonomisk praksis.

Om ansvar og ubehag

Av Audun Øfsti, Professor ved Filosofisk institutt, NTNU

"Hvorfor avviser ledende intellektuelle politisk islam i private samtaler, samtidig som de tier offentlig?" Gunnar Skirbekk har reist spørsmålet og Dag og Tid og Klassekampen har gjengitt en del intellektuelles svar på spørsmålet. Noen momenter er likevel etter min mening ikke kommet godt nok frem. En ting er at man kan frykte å åpne en Pandoras eske eller stikke hånden inn i et vepsebol. Men mer presist kan det vel også være at reiser man først modernitetsteoretisk kritikk mot politisk islam, så må man jo i rettferdighetens navn uunngåelig komme inn på mulige problematiske forhold mellom religon, stat og politikk også for andre monoteistiske (og universalistiske?) religioner, altså også kristendom og jødedom. Og da kan det fort bli særdeles ubehagelig. Jeg tenker da ikke på en diskusjon av den norske statskirken, den har vi jo forlengst. Jeg tenker på en mer prinsipiell problemstilling med stor rekkevidde, som for kristendommens vedkommende – på 17-1800-tallet – kunne illustreres ved ideen om et slags Oleanna i indianerland for kristne sekter som hadde det vanskelig i Europa. Jeg mener vel, som Gunnar Skirbekk, at en slik debatt burde det være mulig å ta i dag, selv om vi jo vet hvilke ubehageligheter det vil føre med seg.

Copy Me - Samlade texter från Piratbyrån

De svenske fildelingssgruppene Piratbyrån, the Pirate Bay og Piratpartiet er i skuddet som aldri før. Det er sikkert mange som er nysgjerrige på hva disse folkene står for, hva de mener, hvilke tanker de har omkring opphavsrett, kultur, politikk osv.