Håpløst, Hofstad

Linda Cathrine Hofstad kommer i Adresseavisen 3/8 med en del ganske håpløse påstander om Ny Kurs 2005. Hennes påstander om PRESS og LO ble greit tilbakevist av de respektive organisasjoner, men jeg mener det er nødvendig også å si noe om hennes uttalelser om Attac, og Ny Kurs 2005 generelt.

Hofstad omtaler to ganger Attac som "bråkmakere" og en "bråkmakerorganisasjon", og hun prøver med dette tydeligvis å sette oss i bås med steinkastende demonstranter. Dette må hun gjøre mot bedre vitende. Som Robert Kippe sier i Adresseavisen 4/8 har Attac alltid vært ikke-voldelig. Ser Hofstad f.eks. for seg Attacs nestleder Reiulf Steen ikledd finlandshette mens han kaster brostein på politiet? Eller for å ta mitt eget lokallag, tror hun professorer ved NTNU, eller meg selv som er høgskolelektor ved HiST vil inneha styreverv i en sånn organisasjon? Deler av Høyre har alltid vært uenige med Attac, men at de synker hen til slik skittkasting som Hofstad her gjør er skuffende.

Det samme ser vi når hun febrilsk forsøker å stemple Ny Kurs 2005 som en "sosialistisk" og partipolitisk organisasjon. Dette har etter hvert blitt et stempel som nesten alle som har en saklig uenighet med Høyre får kastet etter seg, se f.eks. debatten som har gått i avisa om Velferdsalliansen. Jeg klarer derfor ikke lenger å ta Hofstad spesielt alvorlig når hun kommer med slike uttalelser. Vi er en allianse som ønsker en ny politisk kurs på en del bestemte områder. Vi behandler alle partier helt likt, og vurderer de kun ut fra de svar de gir på våre spørsmål.

Jeg må slutte meg til Arne Byrkjeflots kommentar om at Høyre v. Hofstad her virker ganske desperate etter å score billige politiske poeng. Høyre sliter på meningsmålingene, og den nyliberale fløyen som nå har makten i partiet møter motbør fra gamle verdikonservative medlemmer.

Hofstad uttaler at hun vil nekte å svare på våre spørsmål, men vi har allerede mottatt svar fra Sør-Trøndelag Høyre på vegne av alle deres stortingskandidater. Svarene vil kunne leses på vår nettside www.engasjert.info. Sør-Trøndelag Høyre har opptrådt svært ryddig og ordentlig i behandlingen av våre spørsmål, selv om vi er uenig i en del saker. Dette gjør Hofstads utspill ekstra trist.

Formålet med denne alliansen er å få fokus på en del politiske saker. Politikere er nemlig ikke alltid like flinke til det, og ender fort opp med å rope slagord (Valgfrihet, valgfrihet, valgfrihet?) og komme med gjensidige beskyldninger. Uttalelsene Hofstad nå kommer med gjør meg bare mer overbevist om at alliansen trengs. Jeg vil derfor invitere Hofstad på vårt arrangement i Tordenskjoldparken 3. september, hvor hun kan høre forskjellige appellanter uttale seg nettopp om politiske saker, og i tillegg nyte masse god musikk.

---------------------------------------------------------
Innlegget over er publisert i Adresseavisen som svar på Hofstads utspill.
Se også Hvorfor vi trenger en Ny Kurs, en forkortet versjon av denne ble trykt i Adresseavisen 27/7 2005.

Det har etterhvert vært en lang debatt i Adresseavisen om dette temaet, med innlegg fra foruten meg og Hofstad, Framtiden i Våre hender, PRESS, og Kjetil Utne. Noen av innleggene følger under:

Hofstads svarinnlegg ligger ute her.

Mitt svar (Adresseavisen 19/8 - 05) følger under:
---------------------------------------------------------
Når stortingspolitikere driver valgkamp...

...kommer det som kjent mange merkelige utspill. Linda Cathrine Hofstads (H) innlegg om Ny Kurs 2005 i Adresseavisen 10/8 er intet unntak. At Hofstad før valget har et markeringsbehov, det kan jeg forstå, men at hun forsøker å mistenkeliggjøre frivillige organisasjoner i stedet for å fokusere på viktige politiske saker, det er meg et mysterium, og det bidrar kun til å forflate den offentlige debatten i forkant av valget.

Når Hofstad påstår hun er blitt oppringt av ungdommer som utga seg for å være fra PRESS og blitt stilt spørsmål om pensjon, så er dette ikke skjedd i regi av verken PRESS eller Ny Kurs 2005. Vi har stilt våre spørsmål samlet og skriftlig enten direkte til førstekandidatene i Sør-Trøndelag, eller via partikontorene (som i Høyres tilfelle).

Det virker som Hofstad forsøker seg på en slags Goebbelsk taktikk når hun gjentar usannheter som allerede er blitt tilbakevist. Hun håper kanskje at løgnen blir sannhet bare den gjentas ofte nok, både når hun stempler alle sine meningsmotstandere som ”sosialister” og når hun kommer med sine påstander om utnytting.

Hofstads partifelle Francis Sejersted skriver i boken ”Norsk idyll?” at ”Det er i det hele tatt rimelig å se på grupper, også interessegrupper, mer som en forutsetning for et godt fungerende demokrati, enn som et forstyrrende fremmedelement”. Det er synd Hofstad ikke kan stille seg bak et slikt utsagn. Å stille konkrete krav til politikerne under valgkampen er blitt stadig mer vanlig de senere årene. Foruten oss og den tilsvarende aksjonen Oslo 2005, har jo f.eks. Natur og Ungdom gitt miljø-terningkast til en rekke politikere (Hvor Hofstad så vidt jeg husker fikk terningkast 1).

Jeg ser liten vits i å fortsette en diskusjon om Ny Kurs 2005, når det er mange viktige politiske saker som behøver mer fokus. La meg derfor heller utfordre Hofstad på følgende:
* Hvorfor vil ikke Høyre trekke oljefondets investeringer fra klasebombe- og atomvåpenprodusenter som General Dynamics og Lockheed Martin?
* Hvorfor mener ikke Høyre at enslige mindreårige asylsøkere trenger barnevernets beskyttelse?
* Hvorfor vil ikke Høyre at internasjonale miljøavtaler skal overordnes WTO-reglene?

Disse, og mange andre spørsmål er det for oss viktig å fokusere på foran valget. Jeg vil videre oppfordre alle til å stille sine krav til politikerne slik at de ikke får styre dagsorden over på de tingene de helst vil snakke om, og det gjelder alle partier, ikke bare Høyre.

----------------------------------------------------
Videre følger mitt svarinnlegg til Kjetil Utne, som ble trykt i Adresseavisen 24/8-05
----------------------------------------------------
Ny politikk!

Kjetil Utne kommer i Adresseavisen 17/8 med en del feilaktige påstander om Ny Kurs 2005, som jeg føler meg nødt til å oppklare. Utne har tydeligvis lett med lys og lykte gjennom nettsidene våre for å finne uttalelser som støtter L.C. Hofstads konspirasjonsteori om alliansen. Den første feilen han skriver i sitt innlegg er likevel nettadressen vår. Den korrekte nettadressen er www.engasjert.info.

Videre tar han en setning jeg har skrevet ut av sin sammenheng, og forsøker å presentere dette som bevis for at vi ønsker en ny regjering. Denne setningen er hentet ut fra et forsøk på en analyse omkring hva som skjer dersom vi får en ny regjering, og hovedmålet med avsnittet er å vise at vi er kritiske til alle regjeringsalternativer. For å avklare dette en gang for alle både for Utne og andre: Ny Kurs 2005 er et samarbeid på politiske saker. Vi ønsker en ny politikk, som formulert i våre krav og i vår plattform, og er fullstendig likegyldige til hvilke partier som gjennomfører denne politikken.

En annen avklaring omkring samarbeidsformen kan man finne på vår hjemmeside, og på de løpesedlene vi kommer til å dele ut hvor vi presenterer partienes svar på våre krav: "Alle organisasjonene har selvsagt ikke politikk på alle områdene alliansen dekker, men vi samarbeider om å stille våre krav, og å spre informasjon om de. Vi er uenige i mye, men enige om at vi trenger en Ny Kurs i 2005." Det er altså ikke slik at PRESS fremmer krav om pensjon, like lite som LO fremmer krav om mindreårige asylsøkere, men kravene blir stilt samlet av Ny Kurs 2005. Det virker for meg litt merkelig med denne forhåndsdømmingen av alliansen, før vi har delt ut en eneste løpeseddel.

Utne mener videre at våre krav er "ekstreme" siden svært få partier er enige i alle. Dette finner jeg også noe underlig. Krav som alle partier var enige om ville det være liten vits i å stille, da de burde være gjennomført på stortinget for lengst. I prosessen med å stille spørsmål til partiene, har jeg tvert imot blitt positivt overrasket over hvor bred støtte mange av kravene våre har fått. De aller fleste partiene støtter halvparten eller flere av kravene, og dette gjelder for eksempel både regjeringspartiet Venstre, og hovedrivalen Arbeiderpartiet. Er dette ekstreme partier Utne? Det jeg fant mest oppsiktsvekkende var at Utnes parti, Høyre, ikke støttet mer enn et. Partienes svar gir likevel et bra utgangspunkt for å kreve mange av kravene gjennomført etter valget.

Det er for oss et viktig poeng at vi ikke ønsker å støtte noe bestemt parti. Vi tror tvert imot velgerne kan tenke selv. Vi ønsker å få fokus på saker som vi ikke tror partiene selv trekker fram i lyset under valgkampen. Vi har derfor valgt å hente inn svar fra alle partiene på 20 konkrete saker, og vi presenterer spørsmål og svar i en vakkert utformet brosjyre, og på våre nettsider. Så får hver enkelt velger finne ut hvilke av våre saker hun er enig i, og se på hvilke partier som er enige med henne, og selvsagt også veie dette opp mot andre saker.

Jeg vil invitere Utne og alle andre til å møte oss i Trondheim sentrum på lørdagene framover, og ikke minst på vår Folkefest i Tordenskjoldparken lørdag 3. september, der vil han få både underholdning og nytting skyts mot alle de politiske partiene.

Et lite etterspill, dommen:

http://www.adressa.no/nyheter/valget/article561933.ece
http://www.adressa.no/tjenester/bildeserier/article561996.ece
http://www.adressa.no/nyheter/valget/article561966.ece
javascript:nwrOndemand(true, false, 0, 'LYD: H%C3%B8yre-Linda om nedturen', '', 'mms://nwr.mmod.streaming.telia.com/nwr/RadioAdressaOD/RadioAdressaOD/20da9be7/050913hofstad.wma');

Det er godt å se at "negative campaigning" ikke funker.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering