Fair og balansert?

Nei, jeg skal ikke skrive om FOX News (ikke stort i hvert fall), men jeg skal skrive litt om Hugo Chavez. Høyre går ut og anklager reformistene i SV for å ha for tette kontakter med denne "diktatoren", mens de sjøl støtter kuppmakerne fra 2002.

Mye av informasjonen som kommer til Norge om Venezuela i "mainstream-media" er preget av å være informasjon fra Chavez-motstanderenes side. Personlig vil jeg ikke kalle meg en Chavista, men jeg er fortsatt kritisk optimist til den "bolivarianske revolusjonen" i Venezuela.

For det første er alternativet til Chavez et oligarki som allerede har vanstyrt Venezuela over lang tid, og selv stukket av med oljerikdommene/latt de gå ut av landet. Det var disse som stod bak kuppforsøket, og som man kan se i sin fulle prakt i den irske dokumentaren "Chavez – Inside the Coup". Denne gjengen er (for å si det mildt) ikke et alternativ. Vi nordmenn bør kunne forstå et ønske om å bruke oljeinntektene til velferd for befolkningen, men når Chavez gjør dette og slik oppfyller noen valgløfter, blir han beskyldt for å "bestikke" de fattige.

For det andre påstås det ofte at Chavez har innført lover som har gjort Venezuela mindre demokratisk, blant annet i forbindelse med valgsystemet. Dette er en ganske drøy påstand. Blant annet var muligheten for tilbakekallelsesvalg midt i presidentperioden (noe opposisjonen forsøkte å bruke for å kaste Chavez, men han vant valget med klart fletall) noe Chavez innførte. Dette er en merkelig ting å gjøre dersom man ønsker seg diktatorisk makt. Hovedintrykket mitt er at Venezuelas nye grunnlov (som er fullstendig demokratisk innført) er mer demokratisk enn den gamle.

Når det gjelder ytringsfrihet er det nok riktig at Chavez holder stram kontroll over de statlige nyhetskanalene, men på den andre siden er de private nyhetsmediene i klart flertall i Venezuela, og helt i lomma på opposisjonen. Venezuela er polarisert, og situasjonen er tilspisset fra begge kanter. Chavez har for eksempel ikke vunnet lokalvalgene i alle provinsene, og mange områder blir slik styrt av opposisjonen. Under kuppforsøket ble slik hovedstadens politistyrker (som var under opposisjonens kontroll) brukt mot de Chavez-lojale demonstrantene, som med massivt press klarte å få gjeninsatt presidenten.

Det blir også påstått at det har vært øvet press mot velgere i forbindelse med valg i Venezuela, men det har ikke minst foregått fra opposisjonen. Årsaken til at tilbakekallingsvalget ble utsatt var f.eks. at opposisjonen bl.a. hadde truet offentlige ansatte i regioner der de hadde kontrollen til å skrive under. Slik blir det en djevelsk slu vending når opposisjonen beskylder Chavez for nettopp dette (selvsagt uten at det betyr at ikke de også kan snakke sant, men dette gjenstår å dokumentere).

At valget er demokratisk utført finner jeg liten grunn til å tvile på. Når USA måtte gå tilbake på sin opprinnelige kritikk mot valget, og slik markere avstand til opposisjonen, mener jeg dette er ganske klart. Dette er ikke noe USA ville gjøre dersom de hadde noen seriøse indikasjoner på at noe muffens hadde foregått. De bruker enhver anlednign til å svekke Chavez autoritet.

Chavez vennskap med Castro blir stadig brukt mot ham, og dette vennskapet viser selvsagt at Chavez er en venstreradikal president. Å isolere disse i latinamerika, er derimot en feiltagelse. I løpet av de siste ti årene har vi fått en mengde USA-kritiske og venstreradikale presidenter på kontinentet, f.eks. i Argentina, Brasil og Uruguay. Se forøvrig denne artikkelen fra Le Monde Diplomatique, http://www.lmd.no/?show_front=1157. Det kan heller virke som det er Chavez som forsøker å dra Cuba ut av isolasjonen og inn i det gode selskap, noe landet vil ha godt av

Internasjonalt jobber Chavez sammen med mange av disse nye latinamerikanske lederene for å oppheve noe av USAs fullstendige kontroll over regionen, en kontroll som i enkelte tilfeller ikke ligger tilbake for Sovjetunionens kontroll over de gamle Øst-Europeiske statene. Dette gjør de blant annet gjennom et samarbeid om en ny latin-amerikansk nyhetskanal for å fjerne CNN/FOX-monopolet. USA svarer på sin side med å true med å blokkere frekvensene til kanalen.

For mer informasjon om Chavez og Venezuela, gå til:
www.venezuelanalysis.com
www.venezuelafoia.info
Australske Green left weekly skriver mye om Venezuela:
http://www.greenleft.org.au/

Ellers finnes det også i Norge "bolivarianske sirkler" med latinamerikanske aktivister, som har stor tro på prosjektet, sjekk ditt lokale LAG-lag (http://www.latin-amerikagruppene.no/).

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering