Per Kristian, du lyver!

Finansminister Per Kristian Foss har i det siste brukt valget i Tyskland for det det er verdt i å advare mot et ”rødt eksperiment” (som Høyres medierådgivere har gitt ham beskjed om kalle det andre regjeringsalternativet). Valgkamp er valgkamp, og hans uttalelser om Tyskland kommer selvsagt mot bedre vitende.

Misnøyen med SPD og den nåværende tyske regjeringen kommer jo nettopp av at de har ført en høyrepolitikk. De samme nyliberalistiske reformene blir gjennomført, uansett hvilken regjering som sitter, akkurat som i Norge de siste par tiårene. Dette har mange tyskere begynt å oppdage, derfor stormer de ikke mann av huse til CDU/CSU som Foss prøver å gi inntrykk av.

Tvert imot opplever den nye venstrealliansen Die Linke/PSD et stort oppsving, og dersom Foss har lest siste nummer av Der Spiegel (34/05), vil han se at intet regjeringsalternativ har noe klart flertall. I det tidligere Øst-Tyskland, hvor folk får føle reformene mest på kroppen, og hvor arbeidsledigheten og nøden er størst, ligger Die Linke faktisk an til å bli det største partiet.

Videre kan man lese i en meningsmåling i samme nummer av Der Spiegel at 50 prosent av vest-tyskere, og hele 73 prosent av øst-tyskere mener at Karl Marx' kapitalismekritikk fortsatt er gyldig. Det er i det hele tatt en kraftig venstredreining i store deler av tysk opinion.

Denne misnøyen kan ikke brukes til å understøtte Høyre og deres regjeringsalternativ, men det det kan si oss er: Dersom en eventuell sentrum-venstre-regjering etter valget ikke klarer å snu den politiske kursen, og ta et oppgjør med privatiseringsiveren og nyliberalismen, da blir fallet stort, og nettopp det er en utfordring til Stoltenberg & Co.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering