Unyansert? - stol på FpU!

I Dagbladet 10/12 kommer Ove A. Vanebo (FpU) med noe av den minst nyanserte politiske analysen jeg har sett i år, og gjør slik lite for å bryte ned fordommene mange har mot hans parti. Hans beskrivelser av Venezuela er som hentet ut av CIAs propagandaavdeling (det er kanskje der han har funnet dem?), men virkeligheten er selvsagt ikke så svart/hvit som han ønsker å framstille den.

Venezuela er et splittet land. På den ene siden har du de gamle elitene som har styrt landet til egen berikelse i årtier, men som mistet makten etter Hugo Chavez "bolivarianske" revolusjon. På den andre siden har du Hugo Chavez, som med støtte fra 60-70% av befolkningen på kort tid er blitt Latin-Amerikas mest populære president. Hans motstandere forklarer denne støtten med at han "bestikker" de fattige for å få deres stemmer. Andre vil kanskje kalle dette å gjennomføre valgløfter, men dette er vel en ukjent problemstilling i FrP?

Jeg skal ikke hylle Chavez i skyene. Det kan finnes autoritære trekk i deler av politikken hans, mens den på andre områder igjen er festet i en bred grasrotbevegelse. FpUs kritikk er likevel så unyansert at det er latterlig. Internasjonale observatører har igjen og igjen gått god for gjennomføringen av Venezuelanske valg, og til og med USA har måttet trekke tilbake sin kritikk. Uavhengige meningsmålingsinstitutter gjorde det klart at opposisjonspartiene kom til å gå på en kraftig smell under valget. Deres taktikk blir da pinlig tydelig. Ved å trekke seg fra valget, ønsker de å undergrave legitimiteten, og FpU går fem på. Som en kontrast har det chilenske meningsmålingsinstituttet Latinobarometro nylig undersøkt demokratiet i 18 latinamerikanske land, og Venezuela var landet som kom best ut.

Dersom Vanebo hadde satt seg inn i problemstillingene ville han f.eks. også oppdage at mye av opposisjonens kritikk mot valget som han henviser til ble imøtekommet, og rutinene endret. Han vil også oppdage at opposisjonen rår over medie- og propagandakanaler som langt overskrider Chavez ukentlige TV-program. Når opposisjonen likevel trekker seg fra valget, og slik melder seg ut av den demokratiske prosessen, er det ikke rart at valgdeltagelsen blir lav. FrP er ellers snare med å rope ut omkring udemokratisk oppførsel, og er sterke støttespillere av George Bush' "spredning av demokrati" med våpen i hånd, men demokrati er kanskje ikke så bra når partier med en ideologi som bryter med FrP's vinner valget? Jeg bare spør...

Publisert i Dagbladet 15/12 2005.

Kanskje Vanebo burde forbeholde dypsindige analyser til sine fuktige nachspiel?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/10/14/446340.html
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=108354

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering