Ny UH-lov

Regjeringen har lagt fram forslag til ny lov for Universiteter og høgskoler. Det har jeg selvsagt meninger om og de la jeg fram på vegne av NTL på høring i stortinget 16. november.

Se video over, eller les manus nederst i saken.

Les også NTLs skriftlige høringssvar her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnsp...

Se hele høringen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/videoarkiv/Arkiv-TV...

Les oppslag i Frifagbevegelse:

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/ntl-er-enige-i-at-nedleggelse-av...

Manus:

Ja, dere har jo fått høringsnotatet, så jeg tenkte jeg kunne bruke denne anledningen til å trekke opp noen litt større linjer. Dere er kanskje vant til å ha større overordnede diskusjoner rundt høyere utdanning i komiteen, men jeg synes vi har litt for lite av dem.

Det første er dette med politisk styring opp mot autonomi. Vi i NTL er jo ikke imot politisk styring. Vi mener samfunnet legger mye ressurser i sektoren vår (alt for lite selvsagt, men det er en annen diskusjon) og det er rimelig å ha forventninger. Vi tenker f.eks. ikke at det er urimelig at nedleggelse av hele studiesteder skal opp til politisk behandling. De har ofte blitt politisk opprettet og en nedleggelse kan få brede samfunnsmessige konsekvenser det ligger langt utover mandatet til et universitetsstyre å vurdere.

Det betyr ikke at vi i NTL ikke er opptatt av frihet og autonomi i sektoren. Tvert imot. Når vi er opptatt av akademisk frihet og autonomi til ansatte er det fordi vi mener dette er den beste og mest effektive måten å oppnå viktige samfunnsmål på. Men vi er primært opptatt av autonomi til ansatte og fagmiljø - ikke til institusjonene. Og for å ha autonomi må man også ha jobbsikkerhet - fast stilling, sterkt stillingsvern. Og det er en stor styrke å kunne velge egne ledere. Alle ting som går inn i lovforslaget.

For uten at fagmiljøene kan følge egne interesser og drive grunnforskning hadde vi ikke hatt internett. Kvantefysikken ligger i bunn av all halvlederteknologi. Laser. Uten grunnforskningen hadde vi ikke hatt teknologien til bunn for all moderne kommunikasjon. Det samme gjelder strålebehandling, mr, ct i medisinen. (Dere får unnskylde alle fysikkeksemplene, men jeg er jo fysiker)

Dersom vi i forskning og utdanning bare har tunnelsyn mot kortsiktige behov ute i arbeidslivet, risikerer vi å miste noe vesentlig. I behandlinga av utsynsmeldinga synes jeg nemlig et bredt flertall i denne komiteen påpekte noe nettopp det, og den merknaden synes jeg alle dere som stod bak den kan skrive ut og henge over skrivebordet.

Dette er ekstremt viktig. Vi trenger perspektiv, langsiktighet og stabilitet. Det griper inn i mye. Studieavgift f.eks. På masterprogrammet i fysikk ved NTNU hadde vi halvparten internasjonale studenter. Nå er nesten alle borte fra et år til et annet. Antall som betaler studieavgift er nøyaktig null. Vi får ingen inntekter fra det, men studentene og fagmiljøene mister viktig kompetanse og kontakter som kan gi oss veldig mye på sikt, om vi våger å tenke langsiktig.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering