Du må tenke sjæl!


Faksimile fra Universitetsavisa. Klikk på lenke for å komme dit.

Jeg er ute i Universitetsavisa i dag, og kritiserer hvordan NTNU bare peker på regjeringa og ikke gjør en konkret egen vurdering i spørsmålet om akademisk boikott av Israel som reaksjon på den pågående massakren Israels militære styrker driver i Gaza.

NTNU ble utfordret på spørsmålet om akademisk boikott, og pekte bare på nasjonale myndigheter.

Jeg responderer i denne saken med

- NTNU viser til at de følger myndighetenes politikk. Dette er ikke godt nok. Nasjonale forskningsetiske retningslinjer er tydelig på at institusjoner må gjøre sine egne etiske vurderinger, sier han.

Dette prinsipielle synet støttes også av de nasjonale forskningsetiske komiteene i saken.

NTNU peker også på akademiske idealer om fri meningsbrytning som et generelt argument mot boikott, uten å vurdere den konkrete situasjonen. Det argumentet framstår absurd i en situasjon hvor palestinske akademikere og studenter blir drept i hopetall. Hvordan mener NTNU-ledelsen at døde palestinske akademikere skal delta i "fri meningsbrytning"?

Kjelsberg, som også har bakgrunn som Rødt-politiker, legger ikke skjul på hva han selv mener konklusjonen av en boikott-debatt burde være.

- Det er ikke mulighet for å delta i den meningsbrytningen som NTNU-ledelsen snakker om for de som blir drept på Gaza. Det må være en forutsetning at folk lever i trygghet. Palestinske akademikere og studenter er helt avskåret fra en akademisk samtale. Bomberegnet må ta slutt før noe slikt kan begynne, sier Kjelsberg.

Med svarene som har kommet fra Grande opplever han at det ikke er noe rom for å diskutere.

- Lener man seg bare på myndigheters vurdering er det heller ikke noe muligheter for å snakke om det. Et universitet burde ha andre prioriteringer enn den norske staten, sier han.

Til sist peker jeg på internasjonal lov som det åpenbare rammeverket for å vurdere denne konflikten.

Ronny Kjelsberg sier den politikken Israel nå fører er til skade for alle i regionen.

- Det er ikke negativt bare for palestinerne som blir drept, men for Israel selv også. Dette er en situasjon som naturlig nok skaper mye følelser. Da må vi støtte oss på internasjonal lov, som Israel har brutt kontinuerlig i tiår etter tiår, sier han og viser til flere FN-resolusjoner mot israelske bosetninger.

- På samme måte må Hamas krigsforbrytelser også fordømmes når de begår slike, legger han til.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering