Slutt med prokuratorknepene!

Årets statsbudsjett byr på både gode og mindre gode nyheter for universiteter og høgskoler. På den positive siden har regjeringen lagt opp til en mer realistisk inflasjonsutvikling i det kommende året og har en utvikling av den totale tildelingen av sektoren som ikke vil bety stor realnedgang på grunn av inflasjon. Med litt flaks kanskje det også kan bli en ørliten vekst, men det vil tiden vise.

En kjepphest jeg derimot vil dra fram er skjulte kutt i budsjettet.

Den sittende regjeringen lovte nemlig å skrote den såkalte "ABE-reformen", dvs den absurde ideen om at flate kutt i statlig sektor skulle fjerne byråkrati. Dette var årlige, prosentvise kutt som ble gjort helt uten å se til effektiviseringspotensial, arbeidsoppgaver, e.l. Enhver som kjenner store og komplekse organisasjoner eller bedrifter vet at slike kutt alltid flyter ned til grunnplanet, til de som gjør jobben.

Det regjeringen derimot har gjort er å fjerne *budsjettposten* "ABE-reform". Kuttene er derimot flyttet over i den intetsigende posten "Inndekning satsinger". Summen av kutt i postene "ABE-reform", "Inndekning satsinger" og "Endrede reisevaner" i det siste Solberg-budsjettet fra 2022 var 372 243 millioner. Summen av bare den ene posten "Inndekning satsinger" i årets budsjettforslag er 412 241 millioner. Det er omtrent identisk med fjorårets "Inndekning satsinger" pluss "Endrede reisevaner". Departementet har antagelig skjønt at man ikke kan argumentere med kutt i reising på over 100 millioner år etter år. Når man har sluttet å reise er det ikke mer å kutte. Dermed er alle kuttene i år flyttet til "Inndekning satsinger".

Som det står i budsjettdokumentet: "Reduksjonen er som utgangspunkt fordelt pro rata", med noen mindre unntak: Dvs. store flate kutt! Dette er dermed i all hovedsak en fortsettelse av ABE-reformen i forkledning.

Så vil sikkert noen komme med motargumentet at disse pengene kommer tilbake i nettopp "satsinger". Problemet er bare at disse "nye satsingene" som politikerne sikkert vil sole seg i glansen av fort blir *nye arbeidsoppgaver*, mens det med de flate kuttene slett ikke følger noen *reduksjon* i oppgaver. Det blir rett og slett en marsjordre om å gjøre mer med de samme ressursene.

Enhver som har sett på arbeidstidsundersøkelser for ansatte ved universiteter og høgskoler de siste 10-15 årene, kan jo selv vurdere hva konsekvensene av en slik praksis vil bli.

Men verst av alt er at både denne og tidligere regjeringer ikke ærlig og åpent legger fram hva de gjør. Heller enn å si at vi nå f.eks. gjør strategiske valg og omfordeler fra en institusjon til en annen, velger den å skjule flate kutt gjennom å flytte dem mellom budsjettposter, med ulike tilfeldige begrunnelser og navn for å forsøke å dekke over kuttene.

Men folk er ikke dumme, og kan å gjøre enkle beregninger i Excel.

Dette er den type prokuratorknep som skaper politikerforakt. Slutt med det!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering