En liten glipp fra Dawkins

Dette er en kort kommentar til et punkt fra Richard Dawkins siste bok - The God Delusion, hvor han fremmer kraftig religionskritikk. Jeg kommer ikke til å ta for meg alt det jeg er enig med Dawkins i, men jeg vil peke på et punkt hvor jeg mener han gjør en liten bommert.

Jeg er sjøl ateist på min hals, og har stor sans for mye av det Dawkins sier og skriver, men jeg mener han gjør en stor tabbe når han fremstiller religion i seg selv som _årsaken_ til masse konflikter og undertrykking.

Utvilsomt kan religion ofte _brukes_ til å mobilisere folk (på godt og vondt) og til å rettferdiggjøre undertrykking, men det er sjelden _årsaken_.

Når Dawkins fremstiller religion som årsaken til konflikten i nord-irland f.eks. kan han ikke ha lest historiebøkene sine særlig godt. Det samme gjelder situasjonen israel/palestina.

I begge tilfeller er det snakk om et folk som har fått landet sitt okkupert av et annet over lang tid - det mobiliserer motstand. Dawkins lar seg forblinde av at de historisk-politiske skillelinjene sammenfaller med de religiøse (og at religion dermed selvsagt blir brukt til mobilisering som skissert over) - til å se religion som selve årsaken. Det er selvsagt bare tull.

Alle folk slåss mot okkupasjon, uansett om de deler religion med okkupanten eller ikke.

For en mann som er så kjapp til å beskylde andre for å være uvitenskapelige, synes jeg dermed Dawkins selv er svært lite vitenskapelig i sine analyser på samfunn og historie. Men forøvrig synes jeg som sagt han har mange gode poeng, og han tar opp arven fra folk som Carl Sagan i samfunnsdebatten på en god måte.

Forøvrig kan selvsagt boka smugkikkes på her:
http://thepiratebay.org/tor/3613747/Richard_Dawkins__The_God_delusion

Kommentaren over er hentet fra debatten under denne teksten: http://www.blogging.no/index.php?op=commentKarmaRate&blogId=3814&mode=1&...

For (u)ordens skyld limer jeg inn under også et par av mine andre kommentarer fra debatten, så kan de kanskje systematiseres til en mer sammenhengende tekst en dag (om man får tid). Dersom du vil lese motdebattanter sine innlegg, burde du kanskje gå til lenka over.

- Jeg mener å huske at allerede i innledninga til boka står det en lang oppsummering av konflikter han mener "ikke hadde eksistert" uten religion (har ikke boka foran meg nå, så jeg kan ikke sitere eksakt). Da må man kunne si religionen blir sett på som "årsak".

Og for å svare på spørsmålet ditt: Ja - jeg tror konfliktene i Nord-Irland og Palestina ville eksistert selv om religionene var like. PLO på 70-tallet var f.eks. svært sekulære, og det er først i senere tid at religion har tatt over - kanskje i fordi mange palestinere føler at alle andre alternativer er prøvd, og har skuffet.

Tilsvarende i Nord-Irland. IRA var ikke noen religiøs bevegelse, men jobbet for å kaste britene ut av Irland, noe de til slutt (nesten) klarte. Så ble nord-Irland stående igjen fordi mange briter hadde flyttet inn dit.

Så blir religion sjølsagt brukt som en markør, men det finnes ikke mangel på andre ting som kunne tatt religionens sted i så måte.

Man skal helle ikke underslå at religion kan brukes som en positiv drivkraft, slik f.eks. frigjøringsteologien ble i Latinamerika, så jeg føler at akkurat denne delen av Dawkins kritikk bomer litt på mål.

Det er synd, for det gjør at mange bruker dette til å avvise ham fullstendig, når jeg som sagt mener ham forøvrig har mye viktig og fornuftig å komme med i sin kritikk av religion (og annen overtro som homøopati ol.)

- 1 - Jeg mener det er feil og historieløst å si at disse konfliktene ikke hadde eksistert uten religion, og det mener jeg å ha belegg for fra det jeg har skrevet over.

2 - Når Dawkins sier nettopp at konfliktene ikke hadde eksistert uten religion, så er ikke religion bare en av mange årsaker, men en _avgjørende_ årsak, og jeg mener som sagt han tar feil på dette punktet, selv om mye av det andre han skriver er bra.

- "Det kan fortsatt være flere avgjørende årsaker. Det er fortsatt feil å si årsaken i bestemt entall."

- Ja, greit nok, men det endrer ikke mitt poeng på noe som helst vis, så det blir bare flisespikking.

"Hovedpoenget til Dawkins er nok uansett: Religion forsterker konflikter, forårsaker konflikter og gjør det vanskelig å løse konflikter. Mange konflikter eksisterer derfor (fortsatt) pga. (bl.a) religion."

- Ja, og det er her jeg er uenig med Dawkins. Mektige krefter med svært verdslige, sekulære og materielle motiver (penger, makt, land) _bruker_ religion som et påskudd for å motivere, og skaffe seg tilhegere. Det er ukontroversielt.

Men å tro at disse - i fravær av religion - ikke ville være i stand til å finne andre mekanismer for å danne et skille mellom "oss" og "dem", det mener jeg er uhyre naivt.

Jeg mener altså at de aller fleste konflikter, og de fleste av de Dawkins ramser opp fortsatt ville eksistert, selv i fravær av religion. Det finnes mange måter å dele opp mennesker i "oss" og "dem" på - noen irasjonelle, slik som religion, eller rase - rasisme har jo glatt fylt rollen til religion undertrykkelsespåskudd mange steder.

Og du har det jeg vil kalle mer rasjonelle og reelle interessekonflikter slik som klasse, men det vil markere et skille _innad_ i folkeslag og grupper, og ikke mellom. Og, så har du - som jeg har påpekt i forhold til Irland og palestina - skillet mellom okkupert og okkupant - har man en slik situasjon blir religionen bare krydder, og ikke under noen omstendighet noe konflikten "ikke hadde eksistert uten".

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering