Styrk velferdsstaten og gå bort fra "arbeidslinja"

LO er i ferd med å starte et prisverdig arbeid mot økte ulikheter, og har dermed sendt ut (også til meg) et lite spørreskjema. Jeg fant derimot ikke alt jeg trengte å si som ferdigskrevne alternativer, så jeg rev av meg en liten on-the-top-of-my-head-rant i feltet for åpne kommentarer. Jeg deler den selvsagt også her:

Det meste av både forskning og sunn fornuft viser at det mest effektive tiltaket mot sosiale ulikheter er omfordeling av penger.

Man må reversere mange av skattereformene fra nittitallet og fram til i dag, samtidig som man intensiverer kampen mot skatteunndragelser, skatteparadiser etc for å øke inntektssida til velferdsstaten.

Samtidig har deler av velferdsstaten gjennomgått en "I, Daniel Blakeifisering" (etter Ken Loaches film om den ditto britiske erfaringen) som gjør at mange blir sykere og møter veggen i møte med apparatet som skulle hjelpe dem.

Vi har en overdreven tillit til våre rikeste (som systematisk unndrar seg beskatning), og en overdreven mistillit til våre fattigste og sykeste (som møter et NAV som gjør dem sykere).

Vi trenger en tillitsreform ikke bare i arbeidslivet, men også i velferdsstaten.

Ulikheter kan ikke lenger løses med å få alle i jobb. Vi har hatt en medisinsk utvikling hvor mange barn som tidligere ville dødd, nå overlever men aldri blir arbeidsføre.

I tillegg kan vi ikke lenger produsere oss ut av problemet med stadig mer effektiv teknologi - det tåler ikke planeten. Samtidig som vi gjør en kraftig omfordeling mellom topp og bunn må vi derfor i midten ha en gradvis arbeidstidsreduksjon hvor vi tar ut effektivisering i mer fritid.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering