Hvem skal kontrollere bruken av ditt åndsverk?


Faksimile fra Universitetsavisa. Klikk på faksimilen for å komme dit.

I Universitetsavisa i dag tar jeg opp problematikken om at arbeidsgiver i sin nye IPR-politikk krever rettighetene til mye av åndsverkene ansatte skaper.

Her sier jeg blant annet:

Tillitsvalgt Ronny Kjelsberg i NTL sier formuleringene er litt uklare.

– Men vi forstår det som at NTNU vil ha rettighetene til forelesningsnotater eller videoopptak av forelesninger. Det er vi uenige i - det må være opp til den ansatte selv å vurdere hvordan materiellet skal brukes, sier Kjelsberg.

Han påpeker at noen forelesninger er ment for små grupper av studenter på Blackboard, og kan ha et personlig preg.

– Tidligere var det presisert at det var et unntak for undervisningsmateriell med personlig preg - her var det den enkelte ansatte som hadde rettighetene, og ikke NTNU. Det er fjernet i det reviderte IPR-dokumentet. Jeg mener at en video av deg der du holder forelesning helt klart har et personlig preg. Det er ikke alle som er så glade i å få fjeset sitt spredt overalt, i andre settinger enn det forelesningen egentlig var ment for, sier Kjelsberg.

LES OGSÅ: Dette er ikke studentenes drømmehverdag
Hyperaktuell problemstilling

Han er skeptisk til at de ansatte ikke kan motsette seg at NTNU bruker materialet på andre måter enn det var tenkt brukt.

– Dette er jo hyperaktuelt i vår tid, der stadig flere forelesninger filmes. Og skal materialet også kunne brukes av NTNU etter at foreleseren har byttet jobb eller gått av med pensjon? spør Kjelsberg.

Enda verre mener han det er hvis NTNU tar i bruk forelesningsvideoer spilt inn av midlertidig ansatte.

– Da kan man se for seg at vedkommende ikke får videre jobb i NTNU, men at forelesningene hennes blir brukt i lengre tid. Det vil nok oppleves ganske bittert. NTNU vil i et slikt tilfelle spare penger til undervisning, mens den ansatte som spilte inn forelesningen ikke mottar noen ekstra godtgjørelse. Det er betenkelig, sier Kjelsberg.

Må jobbe med kulturen

Han sier han forstår at NTNU ønsker mer samarbeid om undervisningen, og at materiellet i større grad skal sees på som et felles gode.

– Men for å få en god delekultur, må man isteden jobbe med kulturen, og ikke bare lage regler. Det skaper motstand hos de ansatte. De fleste vil se fordelen av at man deler på undervisningsmateriellet, men iblant vil det også være gode grunner til å si nei til det. Da må NTNU akseptere det, sier Kjelsberg.

Han påpeker at dersom NTNUs nye IPR-regelverk nå gjennomføres, er det viktig at ansatte vet om hvilke rettigheter NTNU har til for eksempel videoforelesninger.

– Det er jo mulig å strømme forelesninger uten å ta dem opp. Det kan jo være et alternativ, hvis man ikke ønsker at forelesningene skal bli gjenbrukt av NTNU, sier Kjelsberg.

Til utdyping har forøvrig UiB laget en utredning om opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning, som peker i en noe annen retning enn NTNU:
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/18738/Opphavsrettslige%20proble...

Jeg tror NTNUs innstilling her er kontraproduktiv. Om man ønsker god undervisning bør man som jeg påpeker jobbe med kulturen heller enn å tre regler ned over hodene på folk. Slik situasjonen nå blir, risikerer man at ansatte lar være å prøve og å utvikle nye undervisningsressurser rett og slett fordi man er usikker på hvordan det vil bli brukt.

Da ender man opp med dårligere, og ikke bedre undervisningskvalitet på sikt.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering