Advarer mot sene koronakvelder på campus


Klikk på faksimile for å komme til Universitetsavisa.

NTL advarer i Universitetsavisa mot at smitteverntiltak vil skape økt press på arealer på campus, og kveldsundervisning til høsten. Dette haster litt siden timeplanlegging pågår nå, og det har kommet lite klare meldinger fra universitetsledelsen om saken.

Så er det positivt at dette nå har fått prorektor til å rykke ut og set at det vil bli lite kveldsundervisning, selv om vi fortsatt ikke føler oss helt trygge på hvor lite "lite" er.

Dette er uansett problemstillinger som kan bli aktuelle for sektoren som helhet, og for de som ikke har hatt prinsippdiskusjoner om det så haster det.

Vi i NTL understreker i hvert fall følgende fire punkter:

1. Timeplanleggingen må fortsatt minimere kveldsundervisning

2. Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte kveldsundervisning (må i så fall bli pålagt overtid, men det kan man også kreve fritak for av sosiale hensyn). Derfor må ingen emner timeplanlegges med kveldsundervisning UTEN FØRST å ha avklart dette med emneansvarlig.

3. Nettundervisning er suboptimalt, men det er i høyeste grad også kveldsundervisning – det ekskluderer f.eks. alle studenter med barn, og studenter er slitne i hodet sent på ettermiddagen/kvelden. Et godt nettilbud i enkelte timer kombinert med fysiske forelesninger på dagtid i andre vil i sum kunne gi bedre kvalitet til de fleste studenter enn kveldsundervisning.

4. Det haster med å få klarhet i dette. I august er det for sent.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering