Høyrepopulisme: Vestens selvmord?


Trump og Xi møtes utenfor heisen. Den ene på tur ned, den andre på tur opp.

Ja, det kan høres ut som en dramatisk overskrift, men den er bare litt hyperbolsk.

Det er nemlig påfallende at de høyrepopulistisk styrte landene som USA, UK og Brasil, er blant de som har håndtert koronakrisen desidert dårligst, med ukontrollert spredning og tildels enorme dødstall.

Er det vi ser rett og slett at de faller for eget grep? Deres messing om "fake news" og alternative fakta krasjer i møtet med en virkelighet som ikke er alternativ, men som er det den er. Som den gamle doplangerregelen sier: Never get high on your own supply. Relativiserende og virkelighetsfornektende politikk vil før eller siden møte veggen, og du vil tape på den.

USA reiste seg etter 2. verdenskrig som den overlegne økonomiske supermakten i verden. Kan denne krisen være starten på slutten på USAs hegemoni? Et ambisiøst Kina har vært handlekraftige og viser overraskende positive tall etter koronakrisa. De kan vise seg å gå forbi USA fortere enn vi aner.

Dette forsterkes også av andre tendenser. Dersom vi skal lene oss på den gamle økonomen Joseph Schumpeter, er det i den nyeste teknologien profittraten er størst, og den blir dermed en motor for økonomisk vekst. (Jamfør fattige land fanget i feller som råvareprodusenter uten industri, basert på overforenklet tenking rundt komparative fortrinn.) Det fordrer selvsagt at man har mennesker som kan utvikle denne teknologien, og det har USA hatt. Selv om stadig mer av produksjonen har blitt flyttet til Asia har f.eks. de mest teknologisk avanserte produktene gjerne blitt utviklet i USA. Men det er nok bare et spørsmål om tid før også det tar slutt.

De siste årene, har nemlig andelen som tar høyere utdanning i USA gått ned for første gang i moderne tid. Det er en naturlig konsekvens av høye studieutgifter og groteske sosiale ulikheter - på sikt undergraver de også økonomien som skapte dem. Dette er trekk som høyrepopulismen og den nyliberale kapitalismen har til felles, og man kan godt argumentere for at førstnevnte er sistnevntes ektefødte barn også. For Kinas del har vi derimot sett en enorm økning i studenttall som har gått parallelt med den økonomisk utviklingen, og som legger til rette for et samfunn på et stadig mer avansert teknologisk nivå. Også teknologisk ligger Kina fortsatt noe bak, men om trendene fortsetter vil Kina bli ledende også her.

Det kan virke nytt og uvanlig, men alt avhenger av perspektiv. Kina var tross alt verdens største økonomi, med verdens mest avanserte teknologi i 2000 år.

Er dette en trussel? Det er vanskelig å si. Ydmykelsen fra 18- og 1900-tallet om å være "the sick man of Asia", sitter nok i og det er liten tvil om at Kinas ledelse har en "aldri mer!" i pannebrasken. De vil gjøre Kina til en internasjonal supermakt.

Fra Deng Xiaoping og fram til nå har Kina hatt hovedfokus intert på vekst og utvikling, men under Xi Jinping og med den økonomiske veksten har de blitt nødt til å forholde seg til verden utenfor på en mer aktiv måte enn tidligere. Enn så lenge stort sett med soft power (som Belt and road-prosjektet), men som vi ser i naboområdene i Sør-Kinahavet er de heller ikke fremmede for å rasle med sablene om det trengs. Vi får dermed se hvordan og i hvilken grad de utøver makt, men de gjør det nok. Vi har jo selv sett hvordan det foregår, også mot vestlige land gjennom Erna Solbergs knefall for det kinesiske kommunistpartiet etter Nobelprisen.

På den annen side - USAs periode som dominerende supermakt har jo heller ikke vært noen dans på roser - bare spør befolkningen i Midt-Østen, Afghanistan, Libya mm.

Det som i hvert fall kan være en trussel er det sannsynlige scenarioet at Kina går forbi USA økonomisk, mens USA fortsatt har militært hegemoni i ganske lang tid. Dersom USA nok en gang får en uforutsigbar populist som leder som ikke vil finne seg i å bli forbigått er det ikke godt å si hva som kan skje...

Hatet mot vesten dør aldri ut, likesom Stalins og Mao´s blodige fantasier ulmer under ´venstresida´. Dere burde vel starte med å skrive sketsjer og sånn. Fortell nå litt om hva høyrepopulismen er fx her i landet, er motstand mot klimavenstresidas trang til å satse på enegikapitalistene i EU ?

Dere er nesten, men bare nesten, like gode som ml-ernepå syttitallet med surre i vei, men dere blir ALDRI så ivrige å vasse i sørpa 1 mai ... det var så man syntes synd på de. Dere satser åpenbart på de digitale marsjenen... tørt på bena, men blød i skallen.

Morsom kommentar til et innlegg som er *bekymret* for vesten. Den sier vel aller mest om det ganske forkvaklede verdensbildet til den som har skrevet kommentaren kanskje?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering