Stakkars, stakkars...


Innlegget mitt om Abassi-saken i Fjell-Ljom 4.7 avfødte et svar.

Det lar jeg selvsagt ikke stå uimotsagt, så følgende lille tekst sto i dagens (11.7) avis:

Det er synd på den som blir kritisert

Anne Sofie Bonde svarer på min kritikk av hennes innlegg med forsvar av deportasjon av mindreårige til krigssoner 4. 7 i samme nummer. Svaret hennes er til alt overmål lengre enn mitt innlegg. Jeg har ikke tenkt å fortsette den utviklingen i dette innlegget bare så det er sagt. Da er det bare et spørsmål om tid før vi fyller hele avisen.

Hun innleder med å si at hun ikke faktisk ble skremt, slik hun opprinnelig antydet, av at politikere tidvis viser et lite skinn av medmenneskelighet i asylpolitikken. Det er da noe.

Men så begynner hun å dra inn helt nye momenter, som frykten for "politikere som roper om «fryktelig dårlig rettsvern» for asylsøkere, som mener justisministeren må gå og som vil sparke en ansatt lege for meninger han tidligere har hatt om innvandring."

Hun klarer ikke å vise til noen konkrete, men la oss ta et par av disse momentene. Hun unnlater å nevne at en tidligere UDI-ansatt (Dagbladet 17.6) har varslet om at det i Afghanistan-gruppen i UDI Oslo har utviklet seg en helt annen og strengere praksis enn i resten av UDI, noe som ikke er forankret i regelverk eller stortingsvedtak. Detaljer som tyder på feil i, og lettvint saksbehandling utelates også. Der ryker egentlig svært mye av Bondes argumentasjon om "likhet for loven". Det er ikke det en gang. Jeg minner også om at så godt som ingen andre land sender flyktninger tilbake til Afghanistan på den måten vi gjør i Norge.

De fleste nordmenn har neppe noen særlig god ide om hvordan praksisen til UDI og UNE er, og hvordan rettsreglene fungerer. Saker som, og diskusjoner som denne, kan forhåpentligvis bidra til bedre kunnskap. Det er i den forbindelse på sin plass å minne om Qais Faiz, en afghansk trebarnsfar som var i Norge fra november 2015 til august 2016 og søkte asyl, men ble sendt tilbake til Afghanistan og Kabul med familien. Vurderingen til Utlendingsnemnda (UNE) var at «de ikke var utsatt for noen særskilt risiko». Faiz ble funnet drept i Afghanistan i februar 2017. Vi har altså allerede sendt folk til Afghanistan for å dø.

Tilsvarende bruker hun uredelige formuleringer når hun snakker om en leges "meninger om innvandring". "Fit for flight"-avgjørelsen ble tatt av en lege som tidligere bl.a. har gitt uttrykk for at han ser på innvandrere som del av en "invasjonshær" på ulike høyreekstreme nettsteder. Det er ikke "andre meninger om innvandring". Det er spinnville ytterliggående konspirasjonsteorier. Om du ser på noen av dine medmennesker som del av en invasjonsstyrke, bør du åpenbart aldri komme i noen maktposisjon overfor disse. Det tror jeg de fleste skjønner.

I et forsøk på å få debatten til å handle om noe annet, begynner hun så med en lengre tirade om hva hun tror er Rødts utenrikspolitikk. Dersom hun hadde hatt et minimum av kjennskap til Rødt og partiets politikk ville hun vite at vi er fullstendig imot alle former for diktaturer som opp gjennom historien har kalt seg "kommunister", og stått for brutale og undertrykkende regimer. Dersom noen slike skulle fått makt her i Norge, ville vi i Rødt blitt de første som ble sendt til Gulag. Når hun til og med drar inn flyktningekatastrofen i Vietnam, som foregikk 30 år før Rødt engang var stiftet, viser vel det sånn ca. hvor kunnskapsnivået ligger.

Tilsvarende går det når hun spør om vi vil ha lavere tollsatser for å hjelpe fattige land. Hun er tydeligvis ikke klar over at det allerede er tollfritt å importere fra de fattigste landene (MUL-landene), men at det aller meste av matimport uansett kommer fra EU pga. EØS-avtalen slik at det hjelper de fattige landene fint lite. Sorry Bonde, prøv igjen neste gang, men du skal ha for forsøket.

Så beklager Bonde seg en god del over at hun og andre kan møte kritikk for de offentlige uttalelsene sine. Hun tilhører åpenbart dem som synes det er fint med ytringsfrihet - bare ikke når den brukes til å kritisere dem selv. Hun får trøste seg med at ingen har foreslått å sende henne til en situasjon som internflyktning i en krigssone. Det ville vært betydelig mindre raust enn å bare kritisere henne, men det er selvsagt uansett Bonde og hennes meningsfeller som er de virkelige ofrene her. Det er vel symptomatisk for perspektivet hennes. Dessverre.

Likeledes som sist fikk Bonde mitt innlegg tilsendt på forhånd (jeg var til og med ekstra snill og sendte det inn allerede torsdagen forrige avis var ute, slik at hun skulle ha god tid til skriving og research) slik at hun kunne svare i samme avis.

Redaktøren gav meg beskjed om at han tenkte å avslutte debatten her, noe som nok er like greit når man ser på kvaliteten på hennes siste svar.

Selv om det aller meste av mitt innlegg handlet om konkrete problemstillinger om den gjeldende saken, og resten om å rydde opp i hennes forsøk på å forsøke å snakke om noe helt annet (et klassisk eksempel på at man har en dårlig sak) velger hun å se bort fra dette og bruke omtrent hele sitt innlegg til en lang rant om meg, Rødt, AKP og (selvsagt) Venezuela, nærmest som en parodi på en kommentarfeltkriger fra ytre høyre. Det er interessant å se en slik meltdown. Både litt trist og morsomt på en gang.

Men for å presisere svaret på spørsmålet fra overskriften hennes. Jeg blir ikke sint av at folk ikke holder kjeft. Jeg kan nok, som jeg antydet i det første innlegget mitt, bli litt skuffet over at voksne mennesker gjør det til kampsak å deportere unger til krigssoner, men om de holder kjeft om det, eller utbasunerer sin banale idioti for all verden, gjør ikke store forskjellen.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering