Strålingsnoia

I min mer eller mindre tilfeldige surfing på Facebook, kom jeg over denne saken:

Det er ganske utrolig, men det bekreftet gang på gang hvordan håpløst kunnskapsløse synspunkter på et område korrelerer så godt med håpløst kunnskapsløse synspunkter på andre områder.

Derfor er det ikke overraskende at nettopp disse ytre-høyre-bloggene sprer denne absurde strålingsfrykt-propagandaen.

Som de fleste med litt realfag vet er lavfrekvent elektromagnetisk stråling (i motsetning til høyfrekvent) helt ufarlig. (Lavfrekvent i denne sammenhengen i betydningen ikke-ioniserende for de som er petimetre på tekniske termer.) Det finnes ingen kjent måte dette kan fysisk påvirke kroppen på, vi utsettes for slik stråling kontinuerlig fra verdensrommet og alle grundige dobbeltblinde forsøk viser også null effekt.

Denne strålingsfrykten er selvsagt mindre farlig for samfunnet enn rasisme,homofobi og andre ting mange slike nettsteder også sprer, men den er heller ikke uten skader.

Folk med helt reelle helseplager som narres til å tro at de skyldes strømmåleren eller mobiltelefonen klamrer seg til dette i stedet for å få stilt en reell diagnose og få hjelp som faktisk virker på de underliggende helseproblemene de faktisk har. Dermed burde også de som ukritisk sprer dette tankegodset skamme seg.

Årsaken til at de samme nettsidene og miljøene er ute på vidotta i mange tilsynelatende ikke-relaterte spørsmål er nok en grunnleggende feil i tenkingen om kunnskap og kvalitetssikring av informasjon. De er overdrevent kritiske (tror ikke på den mest grunnleggende informasjon) til kunnskap som strider mot deres egne forutinntatte holdninger, samtidig som de er fullstendig ukritiske til informasjon som støtter opp under dem. Konklusjonen kommer først - forsøk på å dokumentere og undersøke etterpå.

Et interessant spørsmål er hvorvidt moderne teknologi fører tilsynelatende ikke-relaterte miljø som alle opplever at de ikke får innpass i ordinære kanaler som driver ordinær kildekritikk sammen. Dersom det f.eks. kan gi høyreekstremt tankegods innpass i alternativmiljøer og lignende er det et faresignal man må ta på alvor.

For mer om denne strålingsfrykten, les gjerne s. 225-230 i denne boken jeg gav ut i fjor. Det ligger i kapitlet "Vitenskap vs. pseudovotenskap": http://venstresida.net/?q=node/3874

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering