Her kommer forvarslet om høgskolenedleggelser...

Sentrale politikere sniker seg unna ansvaret for at vi får utdannet kompetanse over hele landet.

I forkant av fusjonsbølgen som har rast over høyere utdanning i Norge, skrev jeg i 2015 blant annet følgende i en kronikk i Adresseavisen:

Men hva blir så konsekvensen? Den viktigste konsekvensen av slike strukturendringer blir kanskje at beslutningsmyndighet og makt flyttes. Dersom man i dag ønsker å legge ned en høgskole her i landet, må det til Storting og regjering. Det vil være en politisk belastning. Med slike sammenslåinger som nå diskuteres, vil det bare handle om å legge ned (eller flytte) en campus eller deler av en campus, og det vil kunne gjøres av et universitetsstyre. Det vil fort kunne være et styre med stor avstand til det lokale arbeidsliv og arbeidskraftbehov, og uten at man har det helhetlige samfunnsperspektivet som et politisk organ skal ha. Det er negativt.

I sammenheng med en debatt om tilgang til lærere i distriktene svarte statsråd Nybø nylig i Stortinget (referert av Universitetsavisa):

Det er forskjellige erfaringer med desentraliserte tilbud. Enkelte steder lykkes det godt, mens det andre steder legges ned både fordi det er dårlige søkertall og fordi universitetene ikke klarer å gi et godt nok tilbud, noe som fører til både høy strykprosent og høyt frafall. Derfor er det opp til universitetene selv å opprette og nedlegge tilbud, svarte Nybø.

Hva skal vi med politikere som ikke vil utøve politikk? Som skyver ansvaret for åpenbare politiske beslutninger ned til styrer i universiteter (og helseforetak)? Eller er det kanskje heller det at de beslutningene som blri fattet der egentlig er i tråd med de politiske ønskene lenger oppe, men at politikeren vet det er upopulært og gjerne vil få gjennomført det, men snike seg unna ansvaret?

I så fall er vi vitne til store ansvarsfraskrivelsesreformer i norsk offentlig sektor. Og det kan få dyptgående uheldige konsekvenser for demokratiet selv.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering