Not even wrong

Når enkelte overraskes over reaksjonene når konspirasjonsteoretiske diktatorapologeter inviteres til å legge fram sitt merkelige verdensbilde uten at det engang er som del av en paneldebatt hvor mange ulike syn kommer fram, tror jeg det handler om at man ikke helt har skjønt begrepet i overskriften.

Jeg som alle andre tror jeg, ser absolutt verdien av å diskutere og lytte til folk man er uenige med. Det er helt nødvendig for å få innsikt i andre perspektiver og lære nye ting. Samtidig, også i likhet med alle andre tror jeg, er det enkelte syn og påstander jeg ikke vil bruke tid på. Noen ting blir bare for dumt, og det er dette som gjerne omtales som "not even wrong". Det er så grunnleggende misforstått at det ikke er mulig å ha noen fornuftig og rasjonell samtale på bakgrunn av det.

For å ta et eksempel de fleste kanskje skjønner: På tross av at det finnes noen få som mener jorda er flat, er dette en diskusjon som vi burde gjort oss ferdige med noen hundre år fvt. Om vi skulle fortsatt å diskutere dette seriøst nå, ville vi ikke kommet oss videre, verken til månen, eller til moderne satelittbaserte kommunikasjonssystemer eller en milliard andre områder hvor menneskelig tenkning har gått videre siden da.

For mange av oss havner f.eks. Kari Jaquessons ideer om både Syria-konflikten og flere andre politiske spørsmål i den sekken. Det er rett og slett for dumt til å gå inn i noen realitetsdiskusjion om. Livet er for kort.

Jeg er svært kort sitert i en sak i Vårt Land i dag (se faksimile under), hvor jeg gir uttrykk for en viss oppgitthet. Å dra på regimekontrollerte turer i brutale diktaturer for så å komme hjem til Norge for å spre solskinnshistorier er virkelig noe jeg mener Rødt burde være vaksinert mot å spre. Og det framstår, som jeg sier til avisen, som en dårlig parodi på hva enkelte i ml-bevegelsen drev med på 70-tallet.

Vi i antikrigsbevegelsen avviste blankt George W. Bush "enten er du med oss eller så er du med terroristene" på starten av 2000-tallet. Da bør vi være såpass konsistente at vi klarer det samme når det er Assad og Putin som sier det.

Lokallag i Rødt står selvsagt fritt til å invitere hvem de vil, også folk de er uenige med, men det er veldig viktig for partiet å presisere at Rødt ikke står for Jaquessons Syria-politikk, og slike møter bør dermed legges opp slik at hun møter motstemmer. Det har dessverre ikke disse møtearrangørene vært særlig gode på.

Det har til gjengjeld heldigvis partiet sentralt vært tydelig på i flere runder. Både nå i denne VL-saken og i forrige runde. Slike posisjoner står svakt i Rødt. De fleste medlemmer aktiviserer seg nok med bakgrunn i problemstillinger som sosiale ulikheter, klimaproblematikk mm, men det finnes selvsagt grupper som også er godt over gjennomsnittet opptatt av utenrikspolitikk, men selv der er det et lite fåtall som omfavner synspunkter som ligner på det Jaquesson står for. Det er jo en grunn til at arrangement som dette skjer i relativt små lokallag. Dermed er jeg uenig med John Færseth i samme sak som sier at "Rødt har et alvorlig tullingproblem" (forutsatt at han er rett gjengitt). Rødt har neppe noe større "tullingproblem" enn andre partier.

Jeg var blant mange i Rødt som kommenterte til lokallaget at jeg syntes dette var et uheldig valg. Jeg kan gjengi det jeg skrev under:

"Hvis Rødt blir klistret til Jaquessons synspunkter på utenrikspolitikk vil det være svært skadelig ja. Svært merkelig valg av innleder."

Dette er et av tre sitater Pål Steigan (surprise) velger å trekke ut i en kommentar på sin blogg med tittelen "Vis folkeskikk".

Jeg uttrykker altså min mening om at det vil være skadelig for Rødt å assosieres med Jaquessons syn, og karakteriserer innledervalget med det harde ordet "merkelig". Dette blir for Steigan et eksempel på "personangrep, skittkasting og grov sjikane".

Vi kan nok enes om at noen har en smule overspent retorikk. Hvem det er er nok litt mer åpent.

Men det er dessverre et presisjonsnivå jeg har vent meg til fra Steigan.

Faksimile fra Vårt Land:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering