Troll sprekker ikke i sola

Ian Buruma gjør seg i Klassekampen 23.11 til talsmann for å diskutere med representanter for det nye ytre høyre, og slippe dem til på områder som tidligere kanskje ikke har sluppet dem til, som universiteter o.l.

Han føyer seg dermed i rekken av talspersoner for å bekjempe ekstremismen i åpen debatt, for at det rasjonelle argument overvinner hatefulle ytringer, at "troll sprekker i sola". Det er en tenkemåte som høres tilforlatelig ut. Problemet er bare at den ikke stemmer.

Det finnes også et annet ordtak om troll: Det internettbaserte Don't feed the trolls. Det er skrevet metervis med tekst om hvordan dagens såkalte "alt right" delvis har vokst ut av nettforum som 4chan og kulturkonflikter på nett som Gamergate, hvor tradisjonell trolling (bevisste provokasjoner) har blitt koblet sammen med høyreekstremismens reelle horrible meninger (beskrevet bl.a. i Angela Nagles Kill All Normies).

Burumas eksempel framstår mer salonfähig enn snauskaller med hakekors, men de høyreekstreme konspirasjonsteoriene om en invasjon av innvandrende voldsmenn støttet av interne forrædere skinner tydelig igjennom i hans beskrivelse.

Historien om hvordan språk og retorikk fører til vold og overgrep er lang. F.eks.er Victor Klemperers LQI et kjent eksempel. Mye psykologisk forskning viser også at vi mennesker ikke er så rasjonelle som vi liker å tro, og hatefull og irrasjonell debatt kan dermed definitivt også ha en effekt.

Det ferskeste eksemplet er en ny studie fra Polen av Soral m.fl. publisert i journalen Aggressive Behaviour. Gjennom en blanding av to spørreundersøkelser og en eksperimentell studie får de fram tydelige resultater.

- De som ble eksponert for mange hatefulle utsagn mot seksuelle og religiøse minoriteter i hverdagen vurderte gjennomgående slike utsagn som mindre hatefulle og ytterliggående enn andre.
- De som hadde blitt utsatt for hatefulle ytringer mot grupper viste i etterkant sterkere fordommer mot de samme gruppene enn andre.
- Mennesker som ble eksponert for hatefulle ytringer mot flyktninger støttet i større grad opp om f.eks. bruk av vold og andre menneskerettighetsbrudd mot flyktninger.

Når hatefulle og fordomsfulle ytringer slipper til i offentligheten, bidrar det ikke til at noen troll sprekker. Tvert imot øker de hatefulle holdningene blant de som utsettes for ytringene. Vi skaper flere troll. Det har definitivt heller ingen egenverdi å slippe ekstremister inn på alle mulige arenaer for saklig debatt.

Så hvordan bekjemper man disse kreftene? Først og fremst ved å ta kampen på egen banehalvdel. Det er ingen grunn til å gå rett i den ytre høyresidens felle og bare snakke om innvandring, heller enn å sette egen dagsorden om sine egne saker som f.eks. økonomisk ulikhet. Undersøkelser viser nemlig at mens nordmenn f.eks. tror det er langt flere muslimer i Norge enn hva som er tilfelle, tror vi at de økonomiske ulikhetene her i landet er mye mindre enn det de faktisk er. Det er et godt argument for å skifte fokus i den offentlige debatten.

Innlegg i Klassekampen 29.11.2017

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering