Vi som bryr oss om…

...nasjon, kultur, natur, jord, blod, ætt og generelt alt annet enn klassekamp.

I dag er jeg intervjuet i forbindelse med en sak i Vårt Land som bla. omhandler antisemittisme i miljø med utspring fra venstresiden, blant annet sentrert i den tidligere så omdiskuterte gruppen "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen". Alt man sier blir jo svært kort i en slik sak, så under følger noen korte punkter i den forbindelse.

1. Det er liten grunn lenger til å vurdere disse miljøene som venstreside. De gir i stor grad uttrykk for høyrekonservative ståsteder sånn generelt, med et intenst romantisk forhold til nasjonalstaten, motstand mot innvandring og mot muslimer og tildels jøder i særdeleshet. Det eneste ståstedet de virker å ha igjen til felles med venstresida er en motstand mot en del frihandelsavtaler og norsk EU-medlemskap, men det er en motstand man også finner på ytre høyre og det passer dermed bedre som en beskrivelse på deres nåværende ståsted. Aktører som Trond Andresen og Hans Olav Brendberg har jo også gitt uttrykk for sympati for partier som Sp og KrF på et nasjonalkonservativt grunnlag.

2. Likevel så er det ingen tvil om at en del av disse aktørene har bakgrunn på ytre venstre, selv om de ikke lenger befinner seg der. Dette kan være et argument for å på tross av dette gi de mest åpent rasistiske miljøene karakteristikken "brunvenstre", og det gjør at det kan være et poeng å si noe om hvordan de har havnet på de ideologiske blindveiene de har.

3. For de antisemittiske elementene er et åpenbart svar at de gjør nøyaktig samme feil som enkelte av de mest ytterliggående Israelvennene - de evner ikke å skille mellom verdens jøder og staten Israel. Denne type rasistisk sammenrøring finner vi dermed både f.eks. i det beryktede "Senter mot antisemittisme" (tidl. Norsk Israelsenter), og i miljøene rundt Brendberg/Andresen.

4. Et annet spor er den gamle nasjonalismen fra ml-bevegelsen. (Fra Stalin til Putin og Le Pen kan det gå et og annet ideologisk spor. Det er ikke helt sikkert det er tilfeldig at Putin har delvis reetablert Stalin, samtidig som han har kritisert Lenin. Begge deler på en bakgrunn av russisk nasjonalisme.) Det var også et litt ukritisk svermeri for nasjonen som florerte i ml-bevegelsen, uten å egentlig definere begrepet skikkelig, uten å problematisere hvem som havner innenfor og utenfor nasjonen eller at den i betydelig grad er en konstruksjon fra 1800-tallet osv. Det er kanskje verdt en egen diskusjon en gang.

5. Det kan være et generasjonselement her. De fleste i disse miljøene er eldre menn med oppblåst selvbilde. De er vokst opp i en tid hvor holdninger som i dag anses som klart rasistiske var relativt mainstream. Jeg har skrevet om det før, her. I motsetning til eldre folk med litt mer realistisk selvbilde, lar ikke disse herrene seg justere av omgivelsene på samme måte. De vil nok se det som en styrke, men for alle som ønsker å bygge fellesskap politisk, er det en åpenbar svakhet. Det fører til at de isolerer seg. Ungdom i dag har vokst opp med andre ungdommer med ulik bakgrunn og har førstehåndserfaring med at jøss - de er jo mennesker akkurat som oss de også. Og på dagens venstreside er antirasisme en grunnfestet del av identiteten til alle partier og bevegelser slik at dette tankegodset sliter med å få innpass.

6. Heldigvis har derfor disse miljøene blitt isolerte fra det meste av partier og organisasjoner på venstresiden. RV ekskluderte Brendberg. Andresen meldte seg ut av Rødt etter at flere tok til orde for eksklusjonsprosess også mot ham. Også Palestinakomiteen har tatt avstand fra tankegodset disse forsøker å spre, og de internasjonale heltene deres. Andresen ble omsider også sparket som skribent i Klassekampen, lenge etter avisen måtte gå ut og ta avstand fra Facebookgruppen han hadde etablert i avisas navn. Dette gjør at de samler seg i nettopp facebookgrupper på nett heller enn å delta i organisasjonslivet eller de politiske partiene. De er ikke velkomne i sistnevnte.

7. Den såkalte "hesteskoteorien" har jeg liten tro på. All statistikk viser at velgerne og sympatisørene som tilflyter ytre høyre, primært kommer fra sentrum-høyre. Flere nylige studier viser også at man ikke har tilsvarende utviklingstrekk på venstresiden i Vesten som man har på ytre høyre.

I tillegg har man også studier som viser at det er helt ulike personlighetstrekk som gjør at folk trekkes til ytre høyre og ytre venstre. Hos førstnevnte er sk. "need for cognitive closure" sentralt, ikke hos sistnevnte.

8. Det man kan se er at miljø, helt uavhengig av politisk plassering, som har blitt stengt ute fra tradisjonelle fora, og som har avvist de metodene for kvalitetssikring av kunnskap vi andre bruker kan finne sammen. Steigans blogg har f.eks. begynt å tiltrekke seg svært mange merkelige miljø, som f.eks. fra miljø rundt "Folkets strålevern" og lignende antivitenskapelige miljø (som også har sluppet til i det forfalte Ny Tid). Andresen og Brendberg har også begynt å skrive på Steigans blogg, i tillegg til på nettsiden "Kulturverk" som forøvrig blander natur og miljøskriverier med nyfascistisk tankegods fra identitære miljø. Steigan har som jeg påpekte tidligere også blitt publisert på den enda mer sprø konspirasjonssiden "Nyhetsspeilet". Slik sett finner "utstøtte" miljø hverandre på samme vis som de har gjort i de alternative miljøene. Alle får ha sin egen sannhet og alt er greit så lenge det går mot de etablerte sannhetene. Om det ellers er særlig sammenheng i tankegodset er mindre farlig.

9. Hva skal vi gjøre med slike miljø? Det meste tyder på at vi ikke trenger å gjøre alt for mye. De tiltrekker ikke ungdom, har ikke innflytelse i organisasjoner og partier og vil sannsynligvis dø ut av seg selv. Men det er selvsagt viktig å dra opp tydelige ideologiske grenseoppganger mot dem med jevne mellomrom, slik at høyresida ikke får klistret deres spillopper på venstresida som sådan, gjennom f.eks. den feilaktige "hesteskoteorien" som har den dobbelte funksjon å smitte venstresida med ytre høyres ekstremisme, samt frigjøre sentrum-høyre for den samme, når virkeligheten som nevnt over er omvendt.

Så får vi forøvrig bruke minst mulig tid på disse miljøene og heller snakke om det disse glemmer i pratet om innvandring, kultur og globalistkonspirasjoner - klassekamp. Forskjells-norge og forskjells-verden. Som det sto på en gammel grafitti utenfor Svartlamon i Trondheim: Svarte og hvite, sammen mot de rike.

Utdrag fra saken:

På nett: http://www.vl.no/nyhet/arbeiderklassen-gir-drahjelp-til-ytre-hoyre-1.100...?

Og hva skal man si om folk på venstresida, inkl Kjellsberg, som ikke er i stand til å identifisere imperialistisk krigføring, som i Syria? Slike har ikke noe i Rødt å gjøre.

Kjellsberg går rett i Israels felle når han som dem slår kritikere av Israel og sionismen i hartkorn med jødehatere. Ja, du er en nyttig idiot for Israel/sionismen, Kjellsberg.

Så har du de som alltid bare ser en imperialistmakt og er blind for alle de andre som ikke er noe bedre og ender opp som aktive redskap for imperialisme, i motsetning til oss som er mot alle imperialistmaktene.

Og de som unnskylder antisemitter som helt eksplisitt snakker om *jøder* og ikke israel eller sionisme, med at de bare er "israelkritiske". Er det noen som er nyttige idioter for Nethanyahus høyreekstreme regime er det dem. Det gjør det mye enklere for ham å avfeie kritikk.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering