Tilfeldig? Kanskje!

Entropi-diskusjonen i Klassekampens spalter fortsatte visst. Jeg hadde innlegget under på trykk 8.3.

Jon Langdal gjengir meg ikke helt presist i Klassekampen 7.3. Hovedbudskapet i mitt innlegg om entropi 28.2 var nemlig at fattigdom og nød nettopp kunne skyldes dårlig politikk. Det jeg gav Bjørn Vassnes rett i var at vi mennesker generelt på enkelte felt systematisk undervurderer tilfeldigheter.

Jeg har altså aldri hevdet at "samfunn og kultur er produkt av tilfeldighetenes spill". Det er selvsagt en god blanding av en lang rekke aktører med ulike agendaer, og rene tilfeldigheter som skaper virkeligheten.

At mennesker systematisk undervurderer tilfeldigheter (og beslektet også på en del felt er systematisk dårlige til å anslå sannsynligheter), er ikke noen påstand fra min side. Det er godt dokumentert. Den interesserte leser kan f.eks. kikke på Leonard Mlodinows "The Drunkards Walk" fra 2008. Den gir innblikk i en del av de mengdene studier som bekrefter dette. Et hjemlig eksempel er NRKs Folkeopplysningens episode om aksjekursene, som viser hvordan profesjonelle spekulanter ikke gjør det bedre enn ren gjetting.

Langdal antyder at erkjennelsen av tilfeldighetenes spill kan være "politisk katastrofal". Jeg gav forsåvidt i mitt opprinnelige innlegg til grunne en evolusjonær "føre var"-tilpasning som peker i den retningen. Likevel mener jeg nok i all hovedsak at det politisk klokeste er å ha et mest mulig faktabasert syn på virkeligheten. Å lete etter onde aktører der ingen finnes (syndebukker) har jo tidvis også hatt negative politiske konsekvenser.

Innlegg i Klassekampen 8.3.2017.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering