Lite er nytt under solen

Nylig kom jeg over et nummer av det konservative tidsskriftet Minerva. Der tok en interessant artikkel for seg flyktningekrisen. Jeg bringer noen små korte utdrag:

Flyktningene holder på å bli et problem også for vårt land. Vi har ligget i periferien lenge, men spørsmålet trenger seg mere og mere inn på oss - hvad skal vi gjøre med de ulykksalige flyktninger som søker tilflukt hos oss?
...
l Uppsala blev det arrangert et møte av Studentkåren hvor saken blev behandlet. ... Resolusjonen som blev antatt har følgende ordlyd: "... Det synes oss i detta läge vara en rätt och en plikt att den naturliga medkänslan med andras lidanden icke bör få leda til åtgärder, som för Sveriges del måste skapa hittils okända problem av ödesdiger art".
...
Det er ikke morsomt å framholde slike synspunkter idag, da standpunktene i denne sak synes å være bestemt utelukkende av følelsesmessige motiver. Men det er nødvendig å slå koldt vann i blodet.
...
Vi er lykkelige fri for noe jødeproblem i Norge. Men vi har lært av det som er foregått rundt oss i denne tid at et slikt problem kan oppstå.

Som du kanskje skjønte på det aller siste utdraget, var ikke dette nummeret fra 2016, men fra 3. mars 1939. Med unntak av at det nå ikke er et "jødeproblem" mange frykter, er ellers mye gjenkjennbart. Frykten for andre kulturer, og en avvisning av medfølelse med andre mennesker er lett gjenkjennbar også fra dagens politiske debatt.

Det er vel neppe nødvendig å minne om hva den som ikke kjenner sin historie er dømt til. Lite er nytt under solen.

Men slapp av folkens. Minerva anno 2016 har slått fast at det ikke er 1939 likevel, så det er ingen fare. Håper bare de forteller det til flyktningene også...

Hele Minerva-artikkelen kan du lese i faksimile her:

Det tragiske med det heile er jo at den norske Arbeiderpartiregjeringa med Nygaardsvold i spissen nekta å ta i mot jødiske flyktninger fra Nazi-Tyskland, i ei tid da sjøl Franco-Spania åpna dem! Her er det nødvendig å granske historia og lære av henne uten partipolitiske skylapper. Og til alt overmål er flyktningkrisa i dag er et resultat av ei humanitær katastrofe utløyst av vestlig militær intervensjon i Midtøsten. Vestlige land kan ikke bare snu ryggen til problem de sjøl har skapt!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering