Strykningen som forsvant


SÅNN KAN DET GJØRES: Artikkelforfatterens tips til deg som er sur for at du ikke lenger får lov til å stryke folk fra valglistene.

Valg handler jo først og fremst om politikk, eller det burde i hvert fall det. Men i lokalvalg handler det også mye om personer.

La oss være ærlige. Det politiske nivået i Norge er ikke alltid skremmende høyt. Når man kommer et godt stykke ned i partiorganisasjonene kan det dermed være mennesker du ikke har særlig tiltro til at vil gjøre noen god jobb som står på listene.

I tillegg kommer det faktum at det kan være betydelige politiske uenigheter innad i et parti, slik at det er kandidater på en liste du heller vil ha stemt inn enn andre.

Mulighetene for å prioritere personer
Slike betraktninger ligger bak det faktum at man kan gjøre endringer på personnivå på listene i norske lokalvalg. I dag kan man kumulere - dvs. gi en ekstrastemme til en eller flere kandidater på listene. På kommunevalglista har forhåndskumulerte i utgangspunktet en 25% personstemme. Over 25% av de som stemmer på en liste må dermed kumulere noen andre om disse skal ha en sjanse til å rykke forbi de forhåndskumulerte. Det skjer sjelden. Men utover det er det personstemmene som avgjør.

På Fylkestingslista er det en 8%-sperre på rekkefølgen. Det betyr at dersom en kandidat får personstemmer fra over 8% av de som har stemt på lista, rykker vedkommende forbi alle som ikke har fått det, og det er da bare antall stemmer som avgjør rekkefølgen. For alle andre er det partiets prioritering som gjelder.

Tidligere var det mulig å stryke kandidater fra listene. Disse fikk dermed ikke noen stemme selv om du stemte på lista hvor de stod. For noen valg siden ble denne muligheten fjernet. En del av begrunnelsen var at f.eks. innvandrerrepresentanter ble strøket.

At deler av velgergrunnlaget har rasistiske holdninger er selvsagt svært uheldig, men jeg vet ikke helt om det å begrense de demokratiske mulighetene til befolkningen er det riktige svaret på den utfordringen.

Bør vi belønne de som splitter?
Rent utover det at det begrenser velgernes innflytelse, har det at strykningen er tatt vekk også en annen uheldig effekt - det belønner splittende og kontroversielle kandidater.

Vi har f.eks. tidligere sett eksempler på hvordan politikere har blitt avslørt med skjult kamera i å komme med grovt rasistiske utsagn i valgbodene både i Norge og Sverige. - Noe enkelte trist nok har tjent på på valgdagen.

At slike ting skjer er ikke vanskelig å forstå - når man ikke lenger kan stryke folk, vil alle de som støtter en splittende og kontroversiell kandidat gi vedkommende en kumulering. Alle andre vil holde seg for nesa og slippe lista i valgurnen uansett, eller finne seg et annet parti å stemme på. Kandidater som splitter velgermassen vil dermed systematisk komme seg oppover på listene i det systemet vi har i dag, mot det vi hadde før hvor man både kunne kumulere og stryke. De fleste vil nok mene at det er betenkelig.

Hva er da alternativet?
En ting man kan gjøre (men som kanskje få tenker på) er å kumulere alle andre enn den ene (eller de få) kandidatene du ellers kunne tenke deg å stryke. Det vil få den praktiske effekten at de på grunn av din stemme, vil få en personstemme mindre enn de andre på lista. Til forveksling lik konsekvensen det tidligere hadde å stryke noen.

Bakdelen med dette er at du da må si fra deg muligheten til å samtidig gi noen du liker ekstra godt en ekstrastemme.

Hva kan du gjøre?
Dersom du i utgangspunktet kunne tenkt deg å stemme på et parti, men finner en eller flere listekandidater rimelig ubrukelige enten politisk eller personlig (eller begge), har du altså grovt sett følgende muligheter:

1. Stemme på et annet parti.
2. Kumulere alle andre, noe som i praksis vil kunne få samme effekt som en gammel strykning (se illustrasjon).

Da får du bare gruble fram mot valglokalet. Lykke til.

Tilbakemelding fra twitter: Vet at d egentlig ikke var poenget ditt, men kan ikke en av disse valgtaktiske veiledningene snart påpeke at: "Husk at du må sjekke antall forventede mandater for å vite om d r de forhåndskumulerte eller de ukumulerte som d r noen vits å krysse av for (eller du kan helgardere ved å krysse i begge kategorier, selvsagt).."

Og etter at Venstresida.net viste hvordan man kunne omgå denne endringen, snur stortingspartiene. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Det-kan-bli-lov-a-stryk...

Anniken Annexstad har gjennom mange år vært en markant SVer i Tromsø og står også på valglisten. Hun har nå meldt overgang til FrP! Det er sannsynlig at hun vil få mange slengere fra FrP, så de som stemmer SV risikerer å stemme inn en FrPer. Det aktualiserer jo absolutt denne artikkelen. Lenke til artikkelen som jeg dessverre tror er bak betalingsmur: http://www.nordlys.no/valg2015/valgkamp/frp/hun-star-pa-valglista-til-tr...

Det var en spesiell overgang, ja. Og en spesiell begrunnelse. Uheldig for SV (og uryddig å gjøre like før valget)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering