Oppgjør med Forskjells-Norge!

Norge har gått fra å være et land tuftet på dugnadsarbeid og solidaritet til å bli et land der forskjellene mellom folk blir større og større. Forskjellen mellom den rikeste prosenten og resten av oss har ikke vært større siden 1930-tallet. Under den rødgrønne regjeringen har antallet milliardærer blitt doblet samtidig som vi har fått 15000 flere fattige barn. Hvordan kan de la dette skje? Dette er mot folkeviljen som i 2005 mente at å redusere de økonomiske forskjellene mellom folk burde være en hovedoppgave for myndighetene.

At en reduksjon av forkjellene er positivt for samfunnsutviklinga får støtte av forskningen i boka “The Spirit Level” (Richard Wilkinson og Kate Pickett). Her kommer det fram at store økonomiske forskjeller i et samfunn fører til svekket tillit, mer voldskriminalitet, kortere levealder og mindre sosial mobilitet, for å nevne noe. Landene med minst økonomiske forskjeller har derimot større tillit, høyere levealder og mindre kriminalitet.

Er du en av de som gjerne ønsker mindre sosiale forskjeller, bør du stemme på Rødt. Rødt vil ikke øke skattenivået for skatter og avgifter som betales av vanlige arbeidsfolk. Vi jobber heller for at frikortgrensen økes til 2 G (ca 160000) sånn at de som har minst får mer tilbake for arbeidet sitt. I tillegg vil vi øke minstefradraget og skjerpe beskatningen av vesentlig høye inntekter og formuer. Eksempel på dette er 100 % skatt på inntekter over 1,5 millioner kroner, innføring av en liten skatt på all handel på Oslo børs og å fjerne bestemmelser og praksis som gir rikfolk mulighet til å sno seg unna formueskatt. Rødt ser også på egenandelene på hjemmetjenester, legehjelp m.m som særskatt på sykdom, alderdom og funksjonshemming. Vi vil derfor fjerne alle slike særskatter.

Rødt er ikke et parti for karrierepolitikere, men et grasrotparti for vanlige arbeidsfolk som vil forbedre hverdagen og forandre verden. Derfor slåss vi for mindre økonomiske forskjeller og demokratisk kontroll over økonomien. Stem Rødt hvis du vil ha et parti som gjør det de sier - også etter valget.

Julie Nesset,
Rødts 2.-kandidat til stortingsvalget fra Sør-Trøndelag

"At en reduksjon av forkjellene er positivt for samfunnsutviklinga får støtte av forskningen i boka “The Spirit Level” (Richard Wilkinson og Kate Pickett). Her kommer det fram at store økonomiske forskjeller i et samfunn fører til svekket tillit, mer voldskriminalitet, kortere levealder og mindre sosial mobilitet, for å nevne noe. Landene med minst økonomiske forskjeller har derimot større tillit, høyere levealder og mindre kriminalitet."

Kan du/dere skrive flere artikler som tar utgangspunkt i den boken du/dere nevner?? Det er veldig informativt! :-)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering