Folkefest mot rasisme

Lørdag 15/9 var det Folkefest mot rasisme i Trondheim. Rødt hadde selvsagt appell, som ligger ved som video og tekst under (mye skurring i lyden på videoen, dessverre), før vi avslutter med et bredere billedgalleri fra hele arrangementet.

MISFORNØYD MED RASISME: Ikke så glad i etniske gruppekarakteristikker, denne Rødt-representanten.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/394712883928984/

Appellen i tekstversjon: (For utdyping og kilder se http://venstresida.net/?q=node/3324)
Kjære venner. Jeg er glad for at dere er samlet her i dag for å vise støtte til den kanskje mest utsatte og forfulgte folkegruppa i Europa akkurat nå. Romfolket.

Særlig i Østeuropa er situasjonen prekær.

* Kroatia ble i 2010 dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Haag for diskriminering av roma på bakgrunn av etnisitet.

* I Tsjekkia har flere romfolk blitt drept av høyreekstremister. Arbeidsløsheten blant romfolk er på 40 prosent.

* I Bulgaria segregeres rombarn i skolen, og opptil 80 prosent av ofrene for menneskehandel er roma.

* Ungarn skiller seg ekstremt ut ved at det høyreekstreme partiet Jobbik, som er åpent fascistisk, driver menneskejakt på romfolk. Eksempelvis ble et hus tilhørende en romfamilie påtent med molotovcocktails i 2009, der faren i huset og hans fire år gamle sønn ble skutt og drept på stedet. Politiet hevdet først det var en ulykke.

* Romania er det landet med høyest rombefolkning i Europa, vel 1,9 millioner mennesker. 80 prosent av disse lever i ekstrem fattigdom, og utkastelser forekommer hyppig. Eksempelvis ble 76 familier kastet ut av en leir i 2010, for så å bli tvangsflyttet til en søppelfylling full av kjemisk avfall. I juni begynte myndighetene i den rumenske byen Baia Mare å bygge en mur rundt kvartalet der romfolket bor, som i praksis gjorde området til en stengt getto.

Så kommer noen håndfuller av disse menneskene hit til Norge, for å forsøke å tjene noen kroner på flaskepanting, tigging eller småjobber i løpet av noen måneder for å holde liv i familiene sine. Spørsmålet er: Hvordan møter vi dem da?

Vi i Rødt ønsker at Trondheim skal gå foran med et godt eksempel i forhold til Rom-folket. Vi vil at vi skal motta dem på den samme måten som vi vil mota andre mennesker i en vanskelig situasjon. Vi vil bidra til både å få til en verdig og stabil bosituasjon for romfolket, og også å se om vi kan bistå med eller annen form for arbeid.

Det skader selvsagt ikke med litt utenomparlamentarisk press i sånne situasjoner. Så jeg håper dere kan bidra til det.

Fra mange voksne norske mennesker møtes romfolket dessverre av noe som vanskelig kan kalles noe annet enn et frådende hat. Folk slenger ut dehumaniserende sammenligninger med dyr, og kommer med gruppekarakteristikker som jeg knapt har sett maken til. Og. Siv Jensen var raskt på pletten: “Nok er nok, sett opp buss, send dem ut” sa hun, det samme var byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsslad fra Høyre med et lignende budskap.

Til det er det bare en ting å si - og nå skal jeg sitere Advokat John Christian Elden som hadde et glimrende innlegg i Dagbladet for litt siden:

“Å leie inn en buss og dytte EØS-borgere inn på denne for å deportere dem kollektivt ut av Norge, er ikke bare i strid med den utlendingslov samtlige norske partier står bak, men også et lovbrudd etter straffelovens bestemmelser om ulovlig tvang og i verste fall kidnapping som kan straffes med flere års fengsel. Å oppfordre til eller forherlige slike lovbrudd er også straffbart etter oppviglerparagrafen i straffeloven.”

Så noe deportasjon blir det ingenting av!

La meg slå en ting fast: Når politikere fra parti som har stemt igjennom både EØS-avtalen og Schengen-avtalen i Stortinget kommer med forslag som helt åpenbart ikke kan gjennomføres, så er det ikke et forsøk på å løse noe som helst. Det er bare et forsøk på å kjøpe seg noen rasiststemmer med lettvinte populistiske utspill.

For dessverre finnes det rasistiske fordommer mot Romfolk også i Norge. Holocaustsenteret kom med en undersøkelse om Antisemittisme i mai i år der de også sammenlignet med fordommer mot andre grupper. Der kommer det tydelig fram at fordommene mot Romfolk er større enn fordommene mot noen annen gruppe i norge. Større enn mot somaliere, muslimer, pinsevenner eller jøder. Når politiske parti forsøker å fiske i de fordommene for å sanke stemmer, gjør de seg ikke fortjent til respekt. De gjør seg bare fortjent til fordømmelse.

Heldigvis utgjør ikke de fordomsfulle blant oss et flertall, og alle undersøkelser viser at kunnskap og kontakt minker fordommer. Det håper jeg alle dere kan bidra til. Men fordommer må også reageres på, og det håper jeg vi alle kan gjøre sammen.

Voksne mennesker dømmer ikke andre på bakgrunn av hvilken etnisk gruppe de tilhører. Punktum. Mer enn det trengs egentlig ikke å sies.

Og da skal jeg heller ikke si mer. Takk for meg.

Billedgalleri fra markeringen:

TETT PROGRAM: lederen av progrmakomiteen må ha hatt mye å gjøre.


Juba Barneteater må med!


Hannah Long med sterke historier og sterk sang.


Mat, drikke, appeller og musikk var populært blant trondhjemmerne.


Ingen demo uten plakkis!


Engasjerte aktivister med cupcakes, brus, kaffe og mye annet spennende for gammel og ung.


"Mike check, one, two, one two..."


Ingen fest uten musikk. Stor stemning og flott band.


Første appellant: Alltid tidlig ute, denne Kjelsberg uten d.


Men det var selvsagt flere appeller også.

Veldig bra Ronny!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering