Fiendens fiende

I forbindelse med den siste tidens konflikter i Midt-Østen dukker debatten opp igjen. Det er liten tvil om hvem vi på "venstresida" ikke støtter i krigføringen i regionen (USA og Israel), men betyr det samtidig at vi støtter alle som kjemper mot disse?

Debatten har nå blusset opp etter at Torstein Dahle skrev et innlegg i Klassekampen 8/8 ("Den skammelige midten") sammen med IS-erne Andreas Ytterstad og Helge Ryggvik, et innlegg som ble slått opp som nyhetssak i samme avis under overskriften "Sammen for Hizbollah". Hovedpoenget i kommentaren var likevel å kritisere den norske regjeringens manglende evne til å kritisere Israel uten å samtidig måtte kritisere "den andre parten". Dersom målet er å kritisere overgrep, er det liten tvil om at Israel burde kritiseres over ti ganger så mye som Hizbollah - det skjer tydeligvis ikke.

La oss så se på hva Dahle et Co sier om Hizbollah i artikkelen:
- Hizbollah er en religiøs organisasjon som driver infrastruktur og sosialomsorg og som har bygd opp en betydelig militær slagkraft for å forsvare lokalbefolkningen mot israelske overgrep.
- Hizbollah hadde en betydelig rolle i at Israel trakk seg ut av nesten hele Libanon i 2000.
- Viktig poeng: Israel okkuperte fortsatt Sheeba-området som Israel mener er syrisk, men som både Syria og Libanon mener tilhører Libanon (det er slik feil som alle media sier at Israel trakk seg helt ut av Libanon i 2000).
- Hizbollah er lokalbefolkningen, er blitt til for, og er til for å forsvare lokalbefolkningen, og dens oppslutning har aldri vært større enn i dag.
- De betviler videre Israelsk/US-amerikansk propaganda om at Hizbollah bruker sivilbefolkningen som "skjold", selv om enkelte rakettoppskytningsramper kan ha befunnet seg nær sivile - det er uunngåelig slik motstandskampen må foregå.

(Blant annet) på dette grunnlaget støtter Dahle & Co Hizbollahs motstand mot den Israelske invasjonen, men betyr det at de støtter Hizbollah? Det sier artikkelen lite om, og det er her vi må gå inn i nyansene og i realpolitikken.

Først - Agenda:
Kan det tenkes at Dahles motiver for å (tilsynelatende) nærme seg IS i disse spørsmålene er motivert av et ønske om å få med seg denne grupperingen i Det Nye Revolusjonære Partiet (DNRP) som er i ferd med å bygges rundt RV?

Kanskje.

Det betyr likevel ikke at dette ikke er problemstillinger som bør diskuteres. Det er mange hårfine balanseganger man må gjennomføre når man skal ta stilling til en slik politisk/militær situasjon vi nå står overfor.

Så - Nyanser
Vi på (den udefinerte) venstresida har lenge presisert (igjen og igjen) at man ikke trenger å støtte Saddam, for å være imot USA (noe mange på Høiresida ennå ikke har skjønt), men kanskje må man også ta noen standpunkter i forhold til "motstandskampen": Hva er en rettferdig motstandskamp som vi kan støtte? Skal vi bli pasifister? osv.

Som jeg har antydet tidligere i en kommentar angående Irak-krigen, er ikke dette et enkelt ja/nei-spørsmål - det finnes et vell av mellomstandpunkter.

Øyvind Strømmen skriver på sitt nettsted at dersom han må velge side, må han velge Israel. Jeg er ikke enig med ham i det. Det er ingen tvil om at Hizbollah (og mange andre grupperinger som slåss mot imperialisme i regionen) står for et politisk prosjekt ingen som definerer seg selv som tilhørende venstresida kan slutte opp om. Det er ingen tvil om at mange av disse grupperingene rent ideologisk er mye mer tvilsomme enn både Ehud Olmerts Kadima og George Bush' Republikanske parti, men er det det det handler om? Jeg mener ikke det.

Jeg mener man må se på konsekvensene av den politikken som føres. Dersom Israel/USA skal få enkle militære seire i regionen frykter jeg voldsomme konsekvenser. Dersom Israel/USA begynner å tro at rå militærmakt er løsningen på de problemene de står overfor er det faktisk mye skumlere enn om Hizbollah og andre terrorister/frihetskjempere begynner å tro det samme (det kan jo virke som de allerede tror det). Skjevheten i den reelle muligheten for å drive storskalakrig er så stor...

Slik sett er det nok riktig av flertallet av verdens befolkning, når de ser på USA som den største trusselen mot verdensfreden, selv om USA i seg selv ikke er det mest ekstremt undertrykkende regimet i verden. (selv om de vel er det landet i verden som har størst prosentandel av befolkningen i fengsel, nuvel - digresjon).

Spørsmålet blir da hvorvidt man kan støtte disse grupperingenes motstandskamp (eller også bare deres prinsipielle rett til å drive motstand mot okkupasjon) uten å samtidig støtte det alternative politiske prosjektet de står for. Det tror jeg faktisk man kan, og man trenger ikke tolke Dahle et Co lenger enn som så (men teksten åpner muligens for det).

Jeg kunne for eksempel sikkert støttet en gjeng med pappagutter fra Høire som drev motstandskamp mot tyskerne under 2. verdenskrig, selv om de sto for et politisk prosjekt som for meg ville fremstå som vanvittig barbarisk og reaksjonært. Men også det ville jo vært en tynn balansegang...

Konsekvenser
Samtidig ser man jo at Hizbollah blir stadig mer populære i regionen, jo mer Israel herjer - det er krigens dynamikk. Samtidig blir den israelske sivilbefolkningen mer og mer blodtørstig med små skolejenter som skriver hilsener på bombene som skal slippes over Libanon.

Stort sett er det slik bare trist, og de akademiske vurderingene vi måtte gjøre oss her oppe har vel liten reell betydning. Vi kan i det minste gi en skjerv til Norsk Folkehjelp: gå inn på www.folkehjelp.no/donasjon.

Så problemet:
Vi må også ta inn over oss konsekvensene av våre handlinger her hjemme. Ingrid Fiskaa uttaler til Klassekampen 8/8 at "det svekker fredsbevegelsens gjennomslagskraft når man skyver masse folk fra seg". Det tror jeg er en problemstilling man skal ta på alvor, og jeg tror kanskje Dahle tar litt lett på saken når han sier til KK 9/8 at "Det kan jeg ikke forstå. Fredsbevegelsen er og skal være en bred bevegelse, med rom for mange meninger om Hizbollah og andre spørsmål".

Uavhengig av hva fredsbevegelsen skal være, er det nok et faktum at mange blir skremt av skjeggete menn med raketter, og av nordmenn som støtter slike. Vi er nå i en situasjon hvor Israels handlinger har skapt en norsk opinion som er mer kritisk mot Israel enn på lenge. Jeg mener vi ikke må ikke skusle bort denne muligheten til å bygge en bred front mot Israel/USAs krigspolitikk, og til støtte for palestinerne. Kanskje kan vi få snudd kursen etter regjeringens og medias pinlige boikottutspill?

I et slikt perspektiv er jeg ikke sikker på om utspillet (eller i det minste språkføringen i det) var like klok.

Det større problemet:
Dahle et Co skal likevel ha skryt for å ha satt fokus på et mye større problem, det som var hovedpoenget med artikkelen: en norsk regjering som er livredde for å ensidig kritisere Israel/USA. Selv Lars Gule, som tydeligvis er ute på et korstog mot politisk Islam om dagen, støtter denne kritikken i sitt innlegg "Krig, og rettferdig krig" i KK 9/8. Gule nekter å si fra seg retten til å kaste stein i glasshus, og vil ikke gå inn i noen konsekvensanalyse av sin kritikk, som vi kan lese av hans svar til Audun Øfsti (også fra Klassekampen) her (jeg håper den som har lagt ut kommentaren har innhenter Gules tillatelse, ellers er det jo brudd på åndsverksloven).

Hva er årsaken til denne evige overforsiktige holdningen til Verdens Herskere fra alle norske regjeringer? Noe av svaret kan vi kanskje finne fra Magnus Marsdals kommentar "Georg den Grusomme" fra Frp-blekka Memo nr 17/06. Han skriver:

"Jeg satt i uformelt møte med en tidligere leder for SV (diskresjon forbyr meg å nevne navn). Jeg spurte om en ny regjering kunne utfordre USA litt mer enn puddelen Jan Petersen. Den kommende utviklingsministeren svarte: "Vi kan aldri si noe uvennlig om USA. Vi kan gjøre ting annerledes, som å ha soldatene i Sudan, så de er opptatt når USA ber om å få dem til Afghanistan. Men hvis et lite land ypper seg offentlig, vil Washington umiddelbart ramme oss økonomisk og politisk, for å statuere et eksempel. Det vet alle." Årsaken til at ingen statsledere sier høyt at USA er en livsfarlig bølle, er visst ganske enkelt at USA er en livsfarlig bølle."

Her kan vi kanskje finne noe av årsaken til at Norge (og resten av vesten) har store problemer med å gå offensivt ut på en linje som strider sterkt med USAs. Det vil de bare gjøre dersom de blir sterkt presset av sin egen befolkning, og selv da vil de prøve å gjøre to ting på en gang (jf. Bondevik som både var med USA og ikke var med USA i Irak). Slik sett er det kanskje enda viktigere å forsøke å danne en bredest mulig front mot Israels (og USAS) politikk og krigføring.

På oppfordring er en omskrevet og noe nedkortet versjon av dette innlegget trykt i Klassekampen Fredag 11/8 (http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/content/download/117183/243...)

Jan Hårstad kommenterer dette i innlegget "Leseevnen" i KK 17/8.

Mitt tilsvar til Hårstad (KK 18/8) følger under:

Leseviljen

Jan Hårstad betviler min leseevne i Klassekampen 17/8. Hårstad skriver blant annet:

"Et sosialistisk parti kan si: Vi gir Hizbollah full rett til å drive militær motstandskamp for å drive den israelske okkupanten ut av Libanon. Politisk forbeholder vi oss retten til å kritisere partiets ideologi og politiske posisjoner på en rekke andre saker. Dette hadde vært fornuftens og den sosialistiske teoretiske arvens vei."

Dette er jeg enig med Hårstad i, og jeg mener man skal lese Torstein Dahle som en viss mann leser koranen dersom man, som Hårstad, avviser at Dahles kommentar 8/8 kan leses nettopp på denne måten.
I det sitatet Hårstad trekker frem fra Dahle for å bevise sitt poeng står det jo nettopp om "den libanesiske motstandskampens seier". Som kjent blir denne motstandskampen hovedsakelig drevet av Hizbollah, noe Dahle påpeker, hvorpå han skriver: "Derfor er det riktig og rett å vise vår solidaritet med dem." Det er altså på grunn av motstandskampen det er riktig å vise solidaritet med Hizbollah, ikke på grunn av deres politikk. Dette skriver Dahle svært klart, og det er merkelig at Hårstad ikke klarer å lese dette ut av teksten.

Dahle skriver lite om sin holdning til Hizbollahs politikk, verken den ene eller den andre veien i artikkelen. Det burde han kanskje ha gjort, når man vet hvor mange politiske kommentatorer som har manglende leseevne, og står klare til å fortolke uttalelser slik at det passer deres agenda.

Da er det bra at Dahle igjen og igjen har presisert dette. Allerede 2/8 på NRK, og senere i Klassekampen 12/8, og i en uttalelse fra RVs arbeidsutvalg den 14/8.

Man kan kanskje kritisere Dahle for ikke å presisere dette poenget hver gang han nevner Hizbollah, men når han gjentatte ganger har presisert det både før og etter den nå berømte 8/8-artikkelen, og heller ikke der har uttrykt støtte til Hizbollah uten å knytte det til motstandskampen (noe Hårstads eget sitat viser), blir Jan Hårstads kritikk noe søkt. Jeg undres ærlig talt om det virkelig er jeg som ikke kan lese.

Usaklige innlegg vil heretter bli fjernet.

Denne artikkelen går inn i en intern venstresidedebatt omkring hvorvidt man kan støtte ulike grupperinger som sloss mot overgrep fra Israel og USA.

Dersom du har noe å si i DEN debatten, er du velkommen til å poste her. Dersom du vil skrive om andre ting, vil jeg henvise deg til andre artikler. Dersom det skal være mulig med en fruktbar debatt, må vi holde oss til temaet, ikke sant?

Trond Andresen:
Hvorfor dreper Israel så mange sivile?
http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/kk-f/2006/0600.html

Litt om debatten så langt:
Les Finn Olav Rolijordes kommentar til debatten:

Jeg mener at Torstein Dahle gjør RV en bjørnetjeneste ved å gå så klart ut med støtte til Hizbollah. Han forlater en mangeårig tradisjon med å erklære støtte til en rettferdig kamp og går over til å uttrykke støtte til partier og organisasjoner RV står langt fra. Jeg er enig med Ingrid Fiskaa i at dette svekker fredsbevegelsen i Norge.

http://finnolav.blogs.no/2006/08/10/debatt_om_stotte_til_hizbollah~10284...

Dahle svarer på Lars Gules vanlige rants and raves i NRK-intervju (En god presisering synes jeg):

Leder Torstein Dahle i Rød Valgallianse er også uenig i Gules kritikk, og sier at å støtte Hizbollahs motstand ikke er ensbetydende med å støtte bevegelsens ideologi og politiske platform.

- Hizbollah står for den militære motstanden mot Israels voldelige aggresjon, og den motstanden mener jeg det er svært viktig å støtte. Det er ikke det samme som å si at RV støtter Hizbollah som parti, sier Dahle.

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/1.796766

Pga distribusjonsproblemer ligger dagens Klassekamp på nett som pdf, der kan man også følge debatten:

http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/content/download/117138/242...

Det er trist for meg å se en ung akademiker kan utvise så dårlig dømmekraft.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Five

Disse personene som vistnok skulle være rimlig godt utrustet inteligensmessig trodde at støtte til lumpenproletariatet skulle skape fred og harmoni.

Venstrefløyen i SV og RV blander sine ingredienser med så stor energi at det til slutt er liten forskjell mellom USA-borgere og nazibødler. Bush ligner på Himmler, Guantánamo kan sammenlignes med Holocaust og USA er så fascistisk at det neste terrorangrepet, på Rockefeller Center, er helt fortjent.

De ovennevnte rettene har to felles trekk: For det første, ved å blande og sette likhetstegn mellom demokratiske og totalitære systemer ufarliggjør "kokkene" det autoritære tyranni og forsimpler demokratiet. For det andre avslører de likegyldighet overfor farlige følger av sine tanker.

I boken "The Reckless Mind" har Mark Lilla vist hvordan de pre-totalitære kokker drømmer om den sunneste Rettferdigheten og Godheten, men i virkeligheten gir seg hen til den totalitære fristelsen.
I siste instans baner deres tankeløse lapskaus vei for en Führer, en bolsjevistisk kommissær - eller en kalif.

http://www.policyreview.org/FEB02/menashi.html

Our current intellectual culture, surely, exhibits the passionate allure of ideas. Today’s thinkers aim above all at final answers, and so trendy ideologies and “isms” dominate the landscape of contemporary thought. But intellectuals content to rest on the shallow but dependable ground of multiculturalism, nationalism, relativism, or some other key to eternal happiness and justice — who work only to incite moral fervor in the public mind — are more interested in preaching than understanding. Such thinkers, as Lilla writes of the European intellectuals, “consider themselves to be independent minds, when the truth is that they are a herd driven by their inner demons and thirsty for the approval of a fickle public.”
Intellectuals who disseminate political ideas as religious answers, in a sort of modern prophecy, incite passion rather than thought. ItÂ’s not philosophy; it is hubris.

Adolf Hitler kom til makten ved å tale til det tyske folks mindreverd. Det var ydmyket av nederlaget i Første Verdenskrig og den etterfølgende påtvungne fredsavtale i Versailles. Men bak forsmedelsene sto naturligvis en verdensomspendende kapitalistisk-jødisk sammensvergelse.
Enzensberger skriver, at Hitlers mål var grenseløse og ikke til forhandling. Han erklærte hele verden krig, og jo mer håpløse hans prosjekter var, jo mer fanatisk holdt han fast ved det.

De arabiske samfunnene er «tilbakestående», takket være en kvinne- og kunnskapsfiendlighet med dype røtter i den arabisk historien som en gang var så stolt. Han psykologiserer like godt en hel verdensdel når han skriver om «den arabiske mentalitet», som ifølge Enzensberger ikke bare består av en uforbeholden, religiøst basert tro på egen overlegenhet, men også en grunnleggende fiendtlig innstilling til en omverden som ansees som konstant ute etter å ydmyke arabiske muslimer.

Men med basis i sitt Oswald Spengler-inspirerte historiesyn, later han til å mene at det bare er å vente. Ifølge forfatteren graver islamistene sin egen grav i dypere forstand enn at de er villige til å dø for religionen sin: «Historien kjenner ikke noe eksempel på at et samfunn som er i tilbakegang, som kveler sitt eget produktive potensial, er i stand til å overleve i lengden»

Enzensberger skriver engasjerende og elegant om hvordan islamistene påberoper seg menneskerettigheter når det passer dem, men samtidig forbeholder seg retten til å skrike «Død over de vantro». Det samme gjelder avsnittene om hvordan islamistene mer enn gjerne lar seg inspirere av Hollywood og vestlige terrorteknikk. Tankevekkende er også betraktningene om hvordan andre muslimer er islamistenes primærmål, og hvordan terroren ofte får konsekvenser som begrenser rettighetene til menneskene i landene som rammes. Enzensberger er en dreven retoriker i motsettning til deg Ronny

http://tinyurl.com/kqmmj

Carl Pedersen:
Den første setningen din er en usaklig påstand som kommer uten begrunnelse, og slik er verdiløs for debatten. Hva er poenget ditt med slike karakteristikker?

Cambridge five: Er det noe som er off-topic er det vel disse. Hvor er forøvrig koblingen til filleproletariatet? De var jo sovjetiske spioner.

Galloway:
En av de kommentarene fra ham jeg har hørt jeg er minst uenig med. Skjev dekning av midtøsten i vestlig presse, sviket fra arabiske ledere, og motstand mot okkupasjon og aggessiv krigføring er helt uproblematisk fra min side. Jeg synes ellers han kanskje omfavner enkelte arabiske grupperinger noe ukritisk, men han snakker ikke noe særlig om det her.

I debatten Galloway/Jumblatt har jeg ikke tatt noe klart standpunkt. Jeg ser klart at for mye Syrisk innflytelse i Libanon kan være negativt, på den andre siden tror jeg svært mange libanesere angret bittert at de kastet ut 20.000 syriske soldater når Israel begynte å angripe. Tror ikke du?

20.000 syriske soldater når Israel begynte å angripe.

Gå til psykiater Ronny ditt hode bør undersøkes.

Budskap fra Ronny ikke til å misforstå i Libanon

Dagen etter at den anti-syriske alliansen under Hariri og Jumblatt vant parlamentsvalget, blir en anti-syrisk politiker drept av en bilbombe. -Hver gang den libanesiske regjering får til noe, slik som valget, strekker slike krefter ut hendene for å så terror i folks hjerter, sa statsminister Najib Mikati da han ankom åstedet.

George Hawi er tidligere generalsekretær i kommunistpartiet, og kjent for å tilhøre den anti-syriske fløyen i libanesisk politikk. Han ble drept av samme type bombe som drepte den kjente journalisten Samir Kassir 2. juni.

Han sluttet seg til alliansen mellom Saad Hariri, sønn av den drepte eks-statsministeren Rafik Hariri, og druserlederen Walid Jumblatt. Det var drapet på Hariri senior i februar som utløste den kjede av begivenheter som førte til Syrias tilbaketrekning fra Libanon, og anti-syrisk valgseier.

Mange i Vesten har vanskeligheter med å forstå den brutale siden til det syriske regimet. Bilbombene later til å være en takk for sist, og en hevn for alle feite bein syrerne har måttet gi
slipp på i Libanon.

The modern left her pensum for deg Ronny.

http://markhumphrys.com/modern.left.html

Din totale mangel på dømmekraft i disse sakene gir grunn til å tro at akademisk intelligens og politisk dømmekraft kan være meget forskjellige størrelser.Om du ikke tok deg nær av sammenligningen med Cambridge Five så tyder det på at du er tykkhudet som en elefant, ville bare få deg til å utdype litt.

http://modkraft.dk/article.php?sid=4223

I papiret beklager aktivisterne, at der er politiske grupper, der sammenblander islamisters anti-USA slogans med antiimperialisme. Det er »en fornærmelse mod iranske kommunister og socialister, som er ofre for den undertrykkelse, som disse ayatollaher repræsenterer«, skriver de.

Der bliver ingen fred, hedder det endvidere, »uden sikring af befolkningernes politiske frihedsrettigheder i regionen«.

Internationalt Forum er netop i gang med en kampagne for iranske arbejderes kamp for faglige rettigheder. Tyngdepunktet ligge i politisk og økonomisk støtte til Komiteen for Retten til at Danne Fagforeninger, men i kampagnematerialet behandles situationen for Iransk Kurdistan og for kvinderne i hele landet også.

George Galloway
The lifelong tyranny-supporter George Galloway

http://markhumphrys.com/modern.leftists.html#galloway

Carl Pedersen: Kanskje du kunne tenke deg å dempe din personsjikane et par hakk, og heller diskutere sak? Dersom du faktisk mener jeg er en så ufyselig person, skjønner jeg egentlig ikke hvorfor du gidder å kommentere det jeg skriver.

Jeg har aldri sagt noe verken den ene eller andre veien i forhold til bråket om syrisk innflytelse i Libanon, annet enn at "Jeg ser klart at for mye Syrisk innflytelse i Libanon kan være negativt". Dersom valget står mellom Syria og Israels masseslakt av sivilbefolkninga og total rasering av hele landet, tror jeg faktisk likevel de fleste libanesere foretrekker Syria... Dersom du har noen gode saklige argumenter som skulle tyde på noe annet, kan du jo komme med de?

Du skriver videre "Om du ikke tok deg nær av sammenligningen med Cambridge Five så tyder det på at du er tykkhudet som en elefant, ville bare få deg til å utdype litt."

Dersom man ikke er tykkhudet, begir man seg ikke inn i diskusjoner med folk som er mer opptatt av personangrep enn debatt...

Hva det var du ville jeg skulle utdype med den kommentaren, er fremdeles uvisst. Jeg regner med du fikk med deg BBC-serien om disse spionene?

Du kommer med masse påstander mot meg, men du er svært forskitig med å påpeke konkret hva det er som viser slik "mangel på dømmekraft".

Hva med å trekke ut noen konkrete poeng i teksten over og forsøke å argumentere mot de? Slik at man kan få en saklig debatt? Er det interessant Carl P? Eller vil du bare fortsette med klipp-og-lim og personkarakteristikker?

Beklager AT JEG IKKE BRUKER MINE EGENE ord
Walid al-Kubaisi sier det bedre enn meg.

Iran bruker Palestina-saken for å mobilisere støtte. Det er Iran og Israel som er vinnerne. Men foreløpig vil Iran si til USA og Israel: Jeg er sterk og kan delta i dette spillet som maktfaktor i området. Da er det fred. Fred og ingen fare.

HIZBOLLAH-LEDEREN Nasrallah er en narsissistisk despot som setter seg selv over all kritikk. Da en TV-kanal berørte hans person, slik media gjør med andre politikere og ledere i Libanon, beordret han en stor demonstrasjon, med trusler mot ytringsfriheten. Han forlanger å bli behandlet annerledes enn andre politikere i landet - for han er en helgen som eier paradisets nøkler.

Staten Libanon mangler suverenitet over sine grenser og land på grunn av Hizbollahs makt og styrke. Partiets militsia er over loven og har kontroll over Libanons grense med Israel. De hindrer den libanesiske hær å bevokte grensene. Dette parti erkjenner ikke Libanon som sitt land, men som middel til makt: Hizbollah har sin egen sang som er annerledes enn Libanons nasjonalsang, sitt eget flagg som ikke er det libanesiske flagg, har sine egne interesser, som ikke er harmoniske med landets interesser. Nå taler Nasrallah til alle libanesere: «Dere er motstandere mot Israels angrep mot Libanon, om dere liker det eller ei!»

Nasrallah prøver med en dårskapshandling å sette hele nasjonen overfor et fait accomplit : Han starter en krig, og alle blir nødt til å delta i den. Dette minner om en liknelse Profeten Muhammed fortalte der han advarte mot den som oppfører seg hensynsløst og ansvarsløst: Noen brødre kjøpte en båt og delte den mellom seg. De seilte på havet. En av dem som fikk skrogets nederste del, tok en skrujern og ville lage et hull i bunnen av båten. Da brødrene protesterte, svarte han: «Jeg er fri til å gjøre det i den delen jeg eier.»

Hvis de hindrer ham, er de reddet, hvis ikke, drukner de alle sammen.

Din analyse av regional maktbalanse kan ha noe for seg,spørsmålet man da må stille. Ville Hizbollah handlet likedann og utløst en krig på vegne av Iran. HVR VILLE RESULTATET BLITT,ENDA FLERE DØDE PÅ BEGGE SIDER ?

http://www.taz.de/pt/2006/08/15/a0101.1/text

Katharina Rutschky criticises the "fundamentalist humanism" of the West. "Violence is evil, military solutions are not the solution but rather the problem to do away with." Fundamentalist humanism "practically infantilises the Hizbullah, the Palestinians, the Arab world... Are not the Hizbullah, the statements of their boss Nasrallah and the acts of his followers treated in the humanistic press as though Israel was fighting against a group of kids playing pranks and not aspiring to the annihilation of Israel? If the Israelis were to be reasonable, as we expect them (and only them) to be, then they would have to be able to deal differently with the Hizbullah or Hamas than by reacting with 'disproportionate' violence to the childish provocations."

Om du synes dette er usaklig må du bare fjerne mine synspunkter

Språkbruk og retorikk ilikhet med personer som
George Galloway har jeg ikke vært inærheten av.

http://www.memritv.org/Search.asp?ACT=S1

#1228 - British MP George Galloway Asks Al-Jazeera Viewers for Funds and Says: Relations between Bush and Blair Resemble the Relations between Clinton and Monica. Arab Rulers Are in Bed, Fornicating with Foreign Occupiers
Al-Jazeera TV (Qatar) - 8/8/2006 - 00:06:24

#1087 - In Student Dialogue in Damascus, Danish Delegation Reproached for Using the Term "Middle East" and Listen to Threats on the Lives of Danish Soldiers in Sudan
Al-Jazeera TV (Qatar) - 24/3/2006 - 00:10:42

#1080 - British MP George Galloway Supports Iranian Nuclear Activities and Promises PM Blair Will Be Out of Downing St. Within Weeks
Abu Dhabi TV - 3/18/2006 - 00:04:28

#923 - British MP George Galloway at Damascus University: U.S. Army is Defeated in Iraq. U.S. Will Not Dare to Attack Syria. Bashar Al-Assad is the Last Arab Leader and Tony Blair Is A Slave of Slaves
Al-Jazeera TV (Qatar) - 11/13/2005 - 00:19:22

#788 - British MP George Galloway in Syria: Foreigners Are Raping Two Beautiful Arab Daughters - Jerusalem and Baghdad
Al-Jazeera TV (Qatar), Syrian TV, ANB TV (London) - 7/31/2005 - 00:07:57

#764 - Terror in London (13) - Lebanese Political Science Professor George Hajjar: America Is the New Nazism; Britain and America Have Destroyed the World
Al-Manar TV (Lebanon) - 7/13/2005 - 00:03:26

#697 - British MP George Galloway: We Need Al-Jazeera in English to Win Hearts in the US; We Need Another Abd Al-Nasser; Britain Should Pay Compensation to Palestinians; G-8 Leaders Come to Scotland for Their "Trial"
Al-Jazeera TV (Qatar) - 06/01/2005 - 00:03:00

#372 - British MP Galloway: US and British Governments Will Burn in "Hell-Fires"; Falluja is Guernica, Stalingrad

http://video.google.com/videoplay?docid=-5039293595529738370&q=Brigitteᦦ&hl=en

http://video.google.com/videogvp/BrigitteGabrielSpeak.gvp?docid=-5039293...
Brigitte Gabriels tale under Duke Universitets arrangement mot terrorisme torsdag 14. oktober 2004. Videoen av talen, som er mye lenger, er tilgjengelig på linken over.

Det var Israel som kom for å hjelpe de kristne i Libanon. Min mor ble skadet av et muslimsk bombardement, og ble tatt til et israelsk sykehus for behandling. Da vi kom inn i mottaket, ble jeg sjokkert av det jeg så. Der var hundreder av skadde mennesker, muslimer, palestinere, kristne libanesere og israelske soldater som lå på gulvet. Legene behandlet alle etter de skader de hadde. De behandlet min mor før de behandlet den isralelske soldaten ved siden av henne. De så ikke religion. De så ikke politisk tilhørighet. De så mennesker i nød, og de hjalp dem.

For første gang i mitt liv opplevde jeg menneskelige kvaliteter som jeg vet min egen kultur ikke ville vist sine fiender. Jeg opplevde de verdier israelerne har, - de var i stand til å elske sine fiender under de verste prøvelser. Jeg var 22 dager på dette sykehuset. Disse dagene forandret mitt liv og min måte å lytte til media på. Jeg erfarte at mine myndigheter hadde solgt meg en fabrikert løgn om jødene og Israel, en løgn som var langt fra virkeligheten. Jeg visste for gitt at jeg som jøde i et arabisk sykehus ville blitt lysnjet og kastet på bakken mens ropene ?Allahu Akbar? (Allah er stor) ville gi gjenklang på sykehuset og i de omkringliggende gater.

http://www.norskisraelsenter.no/video-sound/2006-08-brigitte-gabriel-cnn...

denne danen er i følge din og galloways definisjon forræder?

http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,431793,00.h...

STØRRELSEN PÅ HATET ER OMVENDT PROPSJONALT MED ANTALLE RAKETTER?

STØRRELSEN PÅ HATET ER PROPSJONALT MED GIFTIGHETEN OG HATET SOM SPRES I PROPAGANDAEN HOS
I DE TOTALITÆRE DIKTATURERS MEDIER.

Ingen av disse påstandene kan bevises.

I 1978, da Israel og de palestinske styrkene til Yasser Arafat hadde sitt første alvorlige oppgjør – nettopp i Sør-Libanon – skulle det ennå gå fire år til neste gang. Men så, i 1982, kom den store krigen, og den varte faktisk i 18 år, til 2000.

Så galt trenger det ikke gå nå. Ifølge planen skal internasjonale styrker, sammen med den libanesiske hæren, nå gå inn i Sør-Libanon, der Hizbollah har hersket. Israel skal trekke seg ut, og en våpenembargo skal hindre at nye våpen fra Syria og Iran ankommer til geriljaen.

Israels statsminister Ehud Olmert er svekket hjemme etter krigen, og vil trolig ikke ha folkets støtte til å inngå smertefulle kompromisser. Og mens Syria ønsker Golanhøydene tilbake, er fred i seg selv skremmende nok, for det vil undergrave president Assads militærbaserte diktatur.

Dermed har man en situasjon der FNs våpenhvile først og fremst gir tid. En får håpe det blir lang tid. Og hvem vet, kanskje vil nye muligheter åpne seg med tiden?

Ingen påstander kan bevises, men enkelte påstander lar seg ganske enkelt sannsynliggjøre. Hizbollah er mer populære enn noensinne, Ehud Olmert er som du sier upopulær. Kanskje vil flere Israelere etterhvert snu seg vekk fra krigs- og konfrontasjonspolitikken hans. Der ligger håpet.

Er man uenig i en påstand som er forsøkt sannsynliggjort, kan man jo komme med fakta/analyser som peker i motsatt retning.

Hat og propaganda:
Når har det noensinne kommet noe annet ut av Fox News?

Når har det noensinne kommet noe annet ut av Fox News?

Du mener at statskontrollert Syrisk og Irans TV er å foretrekke?

http://www.memritv.org/Search.asp?ACT=S5&P1=165

Språkbruken til de såkalt MUSLIMVENNLIGE SOSIALISTER er selektiv hyklersk og ikke troverdig siden de ensidig og monomant lar være å ta avstand fra propaganda og hets fra sine kjelebarn.

Bekager at jeg ikke fant skrivelsen fra
Richard Holbrooke ,den inneholder mange kloke synspunkter.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1423253.ece

Carl P:
Hovedproblemet er ikke at du ikke bruker dine egne ord, Carl P, men at du ikke tar tak i mine poenger, og så forsøker å argumentere mot de. I stedet slenger du ut stadig nye påstander, uten å ta innover deg hva jeg har skrevet tidligere.

La oss for eksempel ta den siste kommentaren. Jeg har allerede skrevet at jeg er uenig med Galloway i mye, spesifikt skrev jeg "Jeg synes ellers han kanskje omfavner enkelte arabiske grupperinger noe ukritisk". Hvorfor slår du meg så i hartkorn med ham i din svarkommentar? Det er forøvrig ikke Galloway som er debattstandarden her, men morsom det er han av og til.

Mange av kommentarene du limer inn kan ha en verdi, men de svarer ikke på spørsmålene jeg stiller, heller ikke kommenterer de de påstandene jeg kommer med. De blir hengende i løse luften som påstander fra ulike kommentatorer fra rundt i verden, som det er vanskelig å forholde seg til dersom man skal få en ryddig debatt.

Jeg kan også lime inn hauger av kommentarer fra hele verden som kritiserer USA, Israel osv. Men så lenge de ikke underbygger et eller annet spesifikt poeng jeg prøver å klargjøre, blir det hele ganske verdiløst...

Mitt utgangspunkt (og noe du nå kan lese på avisforsider verden over) er at det var Israel som startet denne konflikten, ikke Hizbollah. De planla aksjonen to måneder i forveien med USAs velsignelse, og ventet på et påskudd de visste ville komme, siden det har vært bråk frem og tilbake over grensa siden 2000 (se monbiots kommentar lenket til tidligere).

Kan du komme med noen motargumenter til dette?

Richard Holbrooke sin artikkel The Guns Of August

By Richard Holbrooke
Thursday, August 10, 2006; Page A23

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/09/AR200608...

Given the new situation, such a redeployment to Kurdish areas and a phased drawdown elsewhere -- with no final decision yet as to a full withdrawal from Iraq -- is fully justified. At the same time, we should send more troops to Afghanistan, where the situation has deteriorated even as the Pentagon is reducing U.S. troop levels -- which is read in the region as a sign of declining U.S. interest in Afghanistan.

står på side 14 i Aftenposten i dag.

Fiendens fiende

Lebanese Tourism Minister Joe Sarkis: The War - An Iranian Attempt to Resolve Its Nuclear Issues through Lebanon.

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=1235wmv&ak=null

As we have seen, the Lebanese have fought and even got killed for the sake of others. This makes no sense. True, Israel is our enemy, but are Syria and Iran really fulfilling their duties of brotherhood and friendship towards Lebanon?

http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=1235

Jeg oppfordrer på nytt til en mere gjennomtenkt strategi fra venstresiden i SV og RV .
Er det barbari dere ønsker å fremme.

Kan du si spesifikt hva som er galt med ressonnementet? Eller er det bare fraser du slenger rundt deg? Jeg skjønner ikke hva du mener Carl P? Hva er poenget ditt? Hva er det du mener er strategien til SV/RV? Jeg kjenner ingen i disse partiene som støtter POLITIKKEN til Hizbollah, Iran eller Syria. Man kan, som jeg skriver over, støtte motstandskampen, mne det er noe helt annet.

Ser du ikke at Israel og USA er de som styrker de kreftene du kaller barbariske? Politisk islam bli mer og mer populært for hver amerikanske rakett Israel skyter ut.

Nei, jeg er ikke klar over det håpløse i en slik uttalelse. FOX News er det faktisk svært få som ikke tilhører den amerikanske høyresida som tar alvorlig da det er et utilslørt kampanjeapparat for nettopp den samme høyresida.

Man trenger ikke å ha sett FOX mange gangene for å begynne å le hver gang de sier "fair and balanced". De er svært gode på ironi, selv om de ikke tror det selv. Dersom du vil ha mer konkret info, bakgrunn og belegg for den helt bevisste måten Rupert Murdoch styrer sitt medieimperium på, kan du jo se dokumentaren Outfoxed. Minner litt om Berlusconi.

Er stort spørsmål: Hvorfor i all verden begynner du å skrive om Günter Grass? Hva har han med denne debatten (om Hizbollah) å gjøre?

Ang. gruppetenkning:
Det er åpenbart at utenrikspolitikken til USA/GB skaper sterke motreaksjoner blant et stort flertall av verdens befolkning. Det er ikke overraskende om det også øker radikalismen blant enkelte grupper. Å tro at sosiale endringer har individuelle årsaker, er vel det som må sies å være virkelig naivt.

Derfor skriver jeg om Günter Grass.
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article1424440.ece
veiviseren som valgte feil

SVEKKET AUTORITET. Dobbeltmoral er farlig for den som vil være nasjonens dårlige samvittighet.

Din totale mangel på forståelse for den Amerikanske og Israelske posisjon gir dine synspunkter et hyklerisk og dobbeltmoralsk preg.

Akademiske fortielser

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/08/17/474146.html

Som Hans Magnus Enzensberger sa i et intervju i Dagbladet nylig er det stort sett bare her i Norge og at man i Europa finner åpen støtte til Hizbollah og en så skjev fremstilling av Midtøsten-konflikten.

Kan det ha en sammenheng med at vi i motsetning til disse landene aldri har tatt noen oppgjør med vår egen rolle i det århundrer lange spillet som skapte staten Israel? At vi rett og slett ikke vet hva vi snakker om, og følgelig ikke ser rekkevidden av hva vi sier? Skal vi ta det oppgjøret, og se hvordan verden, og ikke minst vi, ser ut etterpå?

Hizbollahs krigsforbrytelser totalt ignorert

http://borsen.dk/650.93321

Især Hizbollahs bruk av rakettssprenghoder med små metallstumper fordømmes for at være uten militær betydning og for kun at skulle lemleste israelske sivile.

Israels håndtering og motsvar til Hizbollahs bruk av sivile som bombeskjold forsvares av en ellers meget Israel-kritisk amerikansk filosof og krigsekspert.

"Når militser avfyrer raketter fra sivile områder er de -og ingen andre - ansvarlige for sivile tap forårsaket av et israelsk motangrep", slår eksperten i 'rettferdig krig og legitim krigsføring', Michael Waltzer fast.
Israels ansvar er ifølge Waltzer i disse situasjoner, å sikte så presist som mulig på militstyrkerne og noen ganger overveie at unnlate motangrep, når for mange sivile står i skuddlinjen.

http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3897504

Dannelsen av Pakistan førte til en grusom borgerkrig og enorme folkevandringer, som i blodighet og omfang var mange ganger verre enn følgene av Israels selvstendighet.

Pakistan har siden sin etablering hatt militærdiktatur atskillige ganger, vært i permanent krigstilstand med India, har krenket samtlige menneskerettigheder, har ikke maktet eller ønsket at løse sine enorme fattigdomsproblemer, har eksporterte atomvåpenteknologi, er basis for Al Qaida-terrorismen, er primær årsak til Kashmir-konflikten, er storleverandør av terrorister og så fremdeles.

Men ingen har noen sinne diskutert Pakistans rett til å eksistere, eller ikke foreslått, at India skulle forberede seg på repatriering av de opprinnelige indiske muslimer. De millioner av mennesker, der blev fordrevet fra Pakistan, lever heller ikke i flyktningleirer eller krever retten til sammen med deres etterkommere å vende tilbake til deres gamle land.

Kun når det gjelder det demokratiske og høyt utviklede Israel begynner "retten-til-å-eksistere-som-stat"-diskussionen. Kun Israel utsettes for kravet om tilbakevending av mennesker, som flyktet for snart 60 år siden. Kun Israel skal trekke seg tilbake til sine "opprinnelige" grenser. Kun Israel - aldri Pakistan eller andre nye lande med samme bakgrunn.

Derfor er diskusjonen antisemitisk. Den avspeiler århundrers jødehat, og den støtter den arabisk-muslimske hatekampapanjer mot Israel. "

Om du fortsetter din "Venstresosialistiske" all skyld ligger på USA og Israel linje, setter jeg et stort spørsmålstegn ved din akademiske integritet.

Din idiotiske pukking på Fox News som opphave til alt vondt faller på sin egen urimelighet , særlig når du totalt ignorerer hatepropagandaen fra andre siden.

FOX news:
Nei, jeg vil sidestille FOX og Syrsik stats-tv. De er begge rene propagandakanaler for hvert sitt regime. Heldigvis finnes det alternativer til begge (i det minste for oss her i Norge).

Når jeg ikke spesifikt nevner Syrisk og Iransk statskontrollert TV, er ikke det fordi jeg synes det er bra TV (forøvrig har jeg aldri sett det, så jeg bør kansje ikke være for snar til å dømme), men fodi det er noe jeg inbiller meg at det ikke er spesielt stor uenighet om. FOX news derimot, er det utrolig nok fremdeles noen som tar alvorlig her i landet...

På samme måte går det ikke milelange demonstrasjonstog ukentlig mot Burma eller Nord-Korea, siden det er regimer svært få støtter, og som den norske stat heller ikke har særlig kontakt med. Israel er en annen sak. Israels undertrykking er det faktisk mange i Norge som støtter (selv om det blir ferre og ferre), derfor er det viktig å demonstrere avsky mot det som foregår der i gården.

Capiche?

NRK derimot, er det utrolig nok fremdeles noen som tar alvorlig her i landet...

Er du ikke klar over håpløse i en slik utalelse.

Den som vil dømme, får gjøre det.

En studie i hykleri og dobbeltmoral er Günter Grass

Ville bevare DDR.
Grass har alltid likt å gå på tvers av folkemeningen. Han var en av de få som kjempet imot Tysklands gjenforening og foreslo et løst statsforbund i stedet. For ham var dødsleiren i Auschwitz et argument mot et samlet Tyskland. Etter terroraksjonene 11. september 2001 var han blant de første til å antyde at Vesten selv hadde provosert muslimske fundamentalister til å angripe. Og han mente at offentliggjøringen av de danske Muhammed-karikaturene var at utslag av "arroganse".

Dobbeltmoral er farlig for den som vil være nasjonens dårlige samvittighet.

På sin moralsk høye kjepphest er det ikke lett å se at man sitter inne i et glasshus.

Muslim figureheads will not dare be so honest. They would sooner replicate the very sins for which they castigate the Bush and Blair governments — namely, switching rationales and pretending integrity.

In the wake of the London bombings on July 7, 2005, Iqbal Sacranie, then the head of the influential Muslim Council of Britain, insisted that economic discrimination lay at the root of Islamist radicalism in his country. When it came to light that some of the suspects enjoyed middle-class upbringings, university educations, jobs and cars, Mr. Sacranie found a new culprit: foreign policy. In so doing, he boarded the groupthink express steered by Muslim elites.

http://www.nytimes.com/2006/08/16/opinion/16manji.html?_r=3&oref=slogin&...

Men att Ung Vänster och Andreas Malm hamnat där dem har hamnat är väl kanske inte helt oväntat, den Iranska regimen har under lång tid just försökt att appellera till vänsteropinionen i Europa. Den Iranska regimen gjort allt för att närma sig de ”gudlösa kommunisterna” på Kuba och vänsterns nya affischpojke Hugo Chavez, det trots att kommunism betraktades som en värre företeelse än liberalism av revolutionens fader Khomeini. Även Ahmadinejads retorik och kritik av USA är byggd på vänsterretorik. Samtidigt har regimen börjat använda sig av samma ”ursäkt” som Castro när det kommer förtrycket och fängslandet av oppositionella och dissidenter. Regimen fängslar, åtalar oppositionella och dissidenter med ursäkten att det står inför hot från en ”yttre fiende” och det är allt fler som åtalas för att ha ”konspirerat med utländska makter”. Det verkar som att regimens arbete får utdelning hos vänstern...

Du er en utmerket mann Ronny ,det er urettferdig av meg å la deg lide for enkelte ubetenksomme venstreekstremisters retorikk.

Lytte til Brigitte Gabriel ,HENNES BUDSKAP KOMMER IKKE FREM I VÅRE MEDIER.

http://www.youtube.com/watch?v=kI5Us5ct3Wg&mode=related&search=

Er det man SIER OM LIBANON løgn om det sies på CNN eller FOX

http://www.youtube.com/watch?v=s3PthAMRY-8&mode=related&search=

Når det gjelder stråmannargumentasjon

Dobbelmoral i krig

Dobbelmoralen som hittil har vore karakteristisk for høgreorienterte som støttar Israel i eitt og alt, er i ferd med å få aksept på venstrefløyen.
Den rette sida.
Dobbelmoralen som hittil har vore karakteristisk for høgreorienterte som støttar Israel i eitt og alt, er i ferd med å få aksept på venstrefløyen. RV-folk, med følgje av ein del andre, går no inn for full støtte til Hizballah, som drep sivile i Israel, og som kalkulerer med propaganda-gevinst ved represaliar frå israelsk side. Dermed underforstår dei at brot med jus in bello er kritikkverdig, men berre når regimet i Israel er forbrytar.
Dei på Den Rette Sida er hinsides jus in bello ut frå ein høgare rett. At Israel gjennomfører "war crimes" i større skala enn Hizballah, er sant nok, men det gjer jo ikkje sivildrapa til Hizballah ikkje-eksisterande. Og dobbelmoral er ikkje særleg vakkert i noko fall.

Etter krigen var han i flere år medlem av det forbudte tyske kommunistpartiet og flyttet til det kommunistiske DDR. Det fikk han nok av etter to år, noe han redegjorde for i boka «Partiet har alltid rett» (1961).

http://hrw.org/english/docs/2006/08/05/lebano13921.htm

http://www.aftenposten.no/kul_und/article1418962.ece

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/CE8DCAF5-8EE8-4033-9378-5BBA1336F...

The leader of Lebanon's largest parliamentary bloc has said the Syrian president's attack on Lebanese politicians is worse than the destruction wreaked by Israel.

Om det kommer fra Aljazeera er det kanskje mere troverdig for deg og andre rettroende som er i opposisjon til Utenriksminister Støre .

http://www.spisderike.net/artikkel/4039/

To ting:
1) "Er det man SIER OM LIBANON løgn om det sies på CNN eller FOX"
-Ikke nødvendigvis, men alle media er selvsagt farget av den kuturen/den sammenhengen de opptrår i, både amerikanske og arabiske - jeg oppfatter USA som en klar part i denne konflikten, og dermed vil sannsynligvis hovedtyngden av amerikanske media være farget av det. FOX driver en klar kampanjejournalistikk og er et kapittel for seg.

2) "RV-folk, med følgje av ein del andre, går no inn for full støtte til Hizballah"

Dette er jo faktisk feil. RV støtter den libanesiske motstandskampen mot israelsk invasjon (som det jo stort sett er Hizbollah som har ført). RV støtter IKKE Hizbollahs politiske prosjekt. RV støtter heller ikke angrep på sivile, verken fra Hizbollah eller noen andre. Dette kom klart fram av en nylig uttalelse fra RVs arbeidsutvalg. Det er viktig å nyansere, Carl P.

"Din totale mangel på forståelse for den Amerikanske og Israelske posisjon gir dine synspunkter et hyklerisk og dobbeltmoralsk preg."

Jeg mener jeg forstår posisjonen svært godt. Frykt brukes aktivt til å bygge opp støtte omkring en svært reaksjonær politikk. Jeg har ingen problem med å forstå folks frykt, men man må ha såpass perspektiv at man ser at de lidelser sivile Israelere går igjennom er peanøtter sammenlignet med den totale utraderingen av Libanon vi har sett den siste måneden. Mens IDF har drept over 10 ganger så mange sivile som Hizbollah-krigere, har Hizbollah faktisk drept fler soldater enn sivile. Jeg er sterkt imot bombing av sivile områder, både når Hizbollah og IDF gjør det, men det er altså IDF som gjør det i klart størst grad. Dette står vel allerede i sist i første avsnitt. Å beskylde meg for dobbeltmoral mener jeg er usaklig. Hvori ligger denne? Kan du være litt mer konkret Carl P?

"Hizbollahs bruk av sivile som bombeskjold" er jo også svært omstridt. De som sympatiserer med Hizbollah i konflikten poengterer jo nettopp at Hizbollah ER sivilbefolkningen (litt sånn gutta på skauen-motstandsbevegelse). Så får man argumentere mot det da. Jeg finner lite info som ikke er propaganda fra den ene eller andre siden, men det gjør kanskje du Carl?

Jeg kan ikke se at Hizbollahs forbrytelser blir ignorert. Tvert imot ser jeg at medias fokus på "begge sider" gjør at hizbollah får like mye kjeft som Israel, selv om Israel dreper 30 ganger så mange sivile, og faktisk er invasjonsmakten i denne konflikten.

Du siterer mange andre, men de kommer bare med påstander uten å underbygge de med fakta, og de går ikke inn i de kjente motargumentene fra de som har et annet syn, da blir det ikke noen spesielt interessant debatt ut av det - det blir bare den gamle, kjedelige "verdensbilde mot verdensbilde" hvor man aldri engang kommer ned til dybden av hvor den grunnleggende uenigheten ligger.

Carl P synes selvsagt jeg er ubalansert, akkurat som jeg synes Carl P er ubalansert. Da er det tydelig at uenigheten ligger på hvor balansepunktet er. Jeg ser på den råe maktbruken, hvem som sitter med ressursene, hvor pengeflyten går, hvem som lider og hvem som blir drept. - På begge sider ja, men skjevheten går ganske utvetydig i USA/Israels favør. - Et materialistisk utgangspunkt for en politisk analyse.

Enten er du uenig i denne, da hadde det vært interessant å få presisert, eller så har du et annet utgangspunkt (et mer abstrakt moralsk? eller historisk?) for å bedømme konflikten. Det kunne også vært interessant om du skrev om, dersom vi skal komme videre i en slik dialog :)

Igjen vil jeg be deg ikke tillegge meg meninger jeg aldri har gitt uttrykk for. Jeg har aldri benektet Israels rett til å eksistere innenfor 1948-grensene.

Sml. med Pakistan blir noe søkt - det finnes jo faktisk et fritt og selvstendig India (men ikke Palestina). Selv om det ideelle for begge hadde vært en sekulær stat med like rettigheter for alle folkegrupper og religioner - det ser dessverre ut som en utopi. Synes du virkelig det er urimelig at palestinske flyktninger får vende tilbake til hjemmene sine? Det er en soleklar rett de har i hht. internasjonal lov.

Videre skriver du "Derfor er diskusjonen antisemitisk." og kryper rett inn i sekken - det MÅ være mulig å diskutere staten Israel uten å bli beskylt for etnisk begrunnet hat. Du driver bare å ødelegger for deg selv med sånne utsagn (ulv, ulv).

Så til slutt:
"Om du fortsetter din "Venstresosialistiske" all skyld ligger på USA og Israel linje, setter jeg et stort spørsmålstegn ved din akademiske integritet.

Din idiotiske pukking på Fox News som opphave til alt vondt faller på sin egen urimelighet , særlig når du totalt ignorerer hatepropagandaen fra andre siden."

Hvorfor alt dette sinne? Hvorfor slik namecalling.

Jeg har allerede sagt at jeg legger ikke ALL skylden på USA/Israel - bare hovedtyngden.

Jeg kaller ikke deg "idiotisk" gjør jeg det? Jeg har også allerede skrevet: "De er begge rene propagandakanaler for hvert sitt regime." Hvordan kan du da si at jeg ignorerer hatpropagandaen fra "den andre siden"?

Argumenter mot det jeg faktisk skiver Carl P, ikke mot stråmenn du lager deg i ditt eget hode.

Her har vi løsningen på hva vil rotet bort mye tid på.

Bush energy plan ,FOX lager en fantastisk presentasjon.

http://www.youtube.com/watch?v=-Y74WnGjrWk&mode=related&search=

Det er ikke noe nytt at venstresiden- og særlig ytre venstreside- er full av selvmotsigelser. Gjennom historien har vi sett mangfoldige groteske eksempler på hvordan ytre venstreside- som selvoppnevnt forsvarer av proletariatet, arbeiderklassen og de svake i samfunnet- ender opp med å etablere de mest elitistiske og tyranniske regimene verden har sett når de kommer til makten.

I det siste har den såkalte Gaarder-debatten rast i Norge, og det har igjen kommet for dagen hvordan venstresiden ukritisk støtter alle som er i mot USA og Israel. Om dette betyr at de ender opp på samme side som terrororganisasjoner som Hizbollah, virker ikke til å affektere ytre venstreside. De opererer nemlig utifra en pervers logikk om at ”mine fienders fiender er mine venner”. Og ettersom islamistiske fundamentalister er den nye fienden til USA og Israel, ytre venstreside sine to største fiender, så ender de opp med å nærmest støtte disse.

Denne logikken er en anakronisme fra den kalde krigen, da Vestens og særlig USAs store fiende var Sovjetunionen og kommunismen. Naturlig nok støttet ytre venstresiden nettopp Sovjetunionen og andre lite hyggelige regimer som de i Kambodsja, Vietnam og Albania. Interessant nok har mange av de store skikkelsene fra norsk venstreside på denne tiden enda ikke tatt avstand i fra sine handlinger, til tross for alle avsløringer om massemord og etnisk rensning (jfr. Prof. Hagtvedts kronikker i Dagbladet for en tid tilbake). Men det er en diskusjon for en annen gang.

Selv om det var naturlig for ytre venstreside å støtte opp om kommunistiske regimer under den kalde krigen, kan jeg ikke forstå hvorfor de nå velger å allierer seg med islamske fundamentalister, terroriststater og tyrannier. Som selvoppnevnte forkjempere for likestilling mellom kjønnene, klassene og religioner, burde det være åpenbart for enhver hvor ironisk det er at ytre venstreside nå forsvarer grupper som Hizbollah og Hamas. Begge grupper er ekstremt reaksjonære i sine syn på kvinners stilling i samfunnet, det religiøse lederskaps innflytelse vis a vis andre samfunnsgrupper og ikke minst Islams stilling i forhold til andre religioner.

Alle kan vi være enige i at Israel er den sterkeste parten i den pågående konflikten og at Libanon har måttet tåle for mange sivile tap. Men det betyr ikke at man skal hylle Hizbollah som legitime frihetskjempere, slik RV-leder Torstein Dahle hevder i en kronikk i Klassekampen.

Burde ikke ytre venstreside, som gjerne ser seg selv som anti-krigs forkjempere og forsvarere av de svake, heller støtte det libanesiske folk, det palestinske folk- og kanskje også det israelske folk ( som faktisk opplever 200 rakettangrep daglig i fra Hizbollah), snarere enn å involvere seg i power games og gi sin støtte til politiske eliter?

Takk til mine RV-støttende venner som inspirerte denne artikkelen!

Joda, Kari jeg kan nok være enig i mye av det du skriver her, selv om jeg kanskje har en noe anne oppfatning av virkeligheten enn du har. Jeg kan ikke se at venstresiden "velger å allierer seg med islamske fundamentalister, terroriststater og tyrannier." Dette er en karikatur, en stråmann om du vil som eksisterer i svært liten grad.

Dersom vi nyanserer litt, som jeg forsøksvis har gjort i artikkelen over, og også i denne eldre kommentaren: http://www.omicronline.org/site/archives/00000118.shtml, vil vi se at det finnes ssvært mange posisjoner i forhold til slike grupper, som det kan argumenteres for - deriblant også den du gir uttrykk for.

Jeg mener likevel det er viktig å opprettholde et prinsipielt skille: Det at man støtter en grupperings _motstandskamp_ betyr ikke at man støtter den samme grupperingens _politiske prosjekt_.

Dersom man stiller seg solidarisk med det Palestinske folket, vil man jo kunne se at det er nettopp dette _de_ gjør i hht. Hizbolla.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering