Israel og Hizbollah

Stadig mer tyder nå på at Israel angrep Hizbollah nå fordi de vet at USA (eller de selv) planlegger et angrep på Iran, og er redde for at Hizbollah skal trekkes inn i en slik konflikt. De vil dermed rydde en front for å holde ryggen fri. Angrepet kan også ses på som en test på hvordan et angrep på Iran kan gjennomføres utelukkende fra lufta (og den testen kan vi vel håpe oppsummeres som "ikke veldig vellykket").
Seymour Hersh, journalisten som blant annet avslørte Abu Graib-skandalen, skriver i en artikkel om dette hvordan rollemodellen for krigføringen er angrepet på Serbia, hvor de oppsummerer at terrorbombinga av sivile mål var essensielt for seieren. Se http://www.newyorker.com/fact/content/articles/060821fa_fact

Det synes også åpenbart at Iran heller ikke sitter stille og vil se på krigsforberedelsene. De har brukt krigen i Libanon til å teste ut sine våpen, gitt til Hizbollah, mot amerikanske våpen gitt til Israel.

Hvorvidt Hizbollah regnet med den reaksjonen fra Israel som kom da de bortførte soldatene og skjøt et regn av raketter inn over Israel, er vanskelig å si. Men det som er sikkert er at dette inngikk i en større konflikt hvor interessene til libanons befolkning er fullstendig tilsidesatt. Alt snakk om okkupasjon av det knøttlille Sheeba Farms-området er bare røykteppe. Både Hizbollah, Syria og Iran har ønsket å holde konflikten varm, og deres grunner er nok ikke hovedsaklig av sympati med palestinerne.

Hizbollah har mye sympati nå i Libanon fordi de er de eneste som kjemper mot og hevner det libansere korrekt oppfatter som et forferdelig overgrep. Men Hizbollahs "rett" til å holde konflikten med Israel varm og kjøre militære provokasjoner mot andre land fra libanesisk territorie vil nok bli en het potet når krigen er over og følelsene slipper taket.

Deres stadige raketter inn i Israel er kanskje populære nå blant libanesere som hevn, men de skytes med det formål for å høste popularitet for Hizbollah i den arabiske verden, ikke for å drive ut Israel. Tvert i mot, den kynisk kalkulerte måten de skyter et begrenset antall hver dag for å vise at de fremdeles er der, fremdeles er slagkraftig, fungerer som en rød klut for Israel, og får de til å gå enda kraftigere til angrep for å ikke miste ansikt (eller "deterrence" som de kaller det).

I det hele tatt har jeg ikke mye sympati med Hizbollah. De er dyktige, og om de klarer å påføre Israel et militært nederlag, så er nok det bra fordi det kan hindre videre militære eventyr, men la oss aldri innbille oss at de på noen måte ellers representerer interessene til det libanesiske folket.

Ah, du er så kynisk Per :)

Kanskje kan en sakte sekularisering av de islamistiske partiene bane veien for en bedre framtid for midt-østens folk, hvor respekt for demokrati fra begge sider, og en kamp mot korrupsjon, og fokus på velferd blir dratt med. Litt sånn som Ap prøver å dra med KrF til 2009...

Den nye samlingsregjeringen hos Palestinerne vil gjøred et verre for Olmert å si at han ikke har en motpart å snakke med.
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/08/16/474076.html

Per er ikke kynisk han er realist.
For å være realist må man ha evner til å forstå psykologien til flere enn den ene part .

http://www.youtube.com/results?search_type=search_videos&search_sort=relevance&search_query=hitler髧&search=Search

Empatien Venstresosialister viser til sine utvalgte offer kan noen ganger utarte seg til harakiri

Dansken:
Diskusjonen blir ganske menigsløs når du igjen og igjen tillegger folk meninger de ikke har, og gir folk karakteristikker uten å utdype og begrunne de.

Når det angår psykologien, er det morsomt å høre deg skrive om "evner til å forstå psykologien til flere enn den ene part". Du skjønner selvsagt at det for meg er absurd at du skriver noe slikt. Jeg vil jo påstå at du mangler netopp denne, og at det er hele årsaken til ditt "oppheng" på islam, og muslimer. Religion har ingenting med dette å gjøre - det er bare et påskudd som alltid.

Dette blir digresjoner, men det er viktig, også for debatten her at man "evner... ...å forstå psykologien til flere enn den ene part". Jeg og Per er nok enige i det meste i Midtøstenkonflikten, men det kan finnes nyanseforskjeller - forskjeller som sikkert vil bli mindre når flere opplysninger kommer til overflaten, og man har bedre grunnlag til å vurdere hva som EGENTLIG lå bak. Etterpåklokskap er en fin ting - se bare på Irak...

Her presterer du sprøyt. Man trenger ikke lytte lenge på representanter for ytre venstre og andre marxist-leninister før man oppdager deres selektiv utvalg av klider og fakta.
Man legger merke til språkbruk som føyer seg inn en historisk tradisjon.

Det spesielle med leninismen er at den dyrket frem dette til en kunstform: Betrakt et utsagn du vil til livs med et rovdyrs øyne: hvordan kan det sønderlemmes og fremstilles så karikert at det blir sin egen fiende?

Når dette vel er gjort, kan man gå løs på avsender. Det rekker ofte å henge på et kallenavn: kulak, revisjonist, kosmpolitt, høyreavviker, venstreavviker, boursjoa, og idag: neokonservativ, Israel-venn, anti-islam.

Etterpåklokskap er en fin ting - se bare på Irak.

http://en.wikipedia.org/wiki/Halabja_poison_gas_attack

Godhetsregime til ytre-venstre har alltid hatt en spesiell forkjærlighet for militante og voldlige fiender av blandingsøkonomi og demokrati.

Dette islamofob-begrepet som brukes idag av islamistenes tidligere fiender er ganske fornøylige.

Ronny presterer mye sprøyt og forfalsket historie for å forsvare handlingene til sine utvalgte.

http://da.wikipedia.org/wiki/Karen_Jespersen

Tidligere både sosialminister og integreringsminister for Socialdemokratene i Danmark, Karen Jespersen, hadde i helga sin siste kommentar i Berlingske Tidende, etter at avisa i dag kommer ut i ny utgave. Der benytter hun anledningen til å spørre hvor naiv vi egentlig kan være - med adressat til at islamismen er i klar vekst. For som hun påpeker: vi hadde nesten vent oss av med at frihet er noe vi må kjempe for. Men i etterhånd står det klarere og klarere at det er nødvendig. Men altfor mange kan dessverre ikke se at det er slik.

http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=782352:fid=100101008/

http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/06/13/434584.html
Dette er dine sengekamerater Ronny?

Men i forhold til allmenne saklighetskrav vil jeg for låne av Bjørgulv Braanens hykleriske språkbruk

http://www.rights.no/islam_gen/hrs_25.20_060828_112.htm

Hvor naiv kan man være?

Dette er opplagt en dame man ikke kan stole på.
kulak, revisjonist, kosmpolitt, høyreavviker, venstreavviker, boursjoa, og idag: neokonservativ, Israel-venn, anti-islam.
Hva er hun ?
Ronny og Bjørgulv Braanen har diagnose og mekelapper man kan plassere på denne damen ?

http://www.leksikon.org/art.php?n=1275

Karen Moustgaard Jespersen (1947-), dansk politiker, født 17. jan. 1947 i København som datter af arbejdsmand Knud Jespersen og viktualiehandler Anna Jespersen.

Jespersen gik i Nansensgades Skole 1954-64. Matematisk student fra Rysensteens Gymnasium 1966. Københavns Universitet 1968-77. Cand.mag. i historie og arkæologi.

Medlem af konsistoriet på Københavns Universitet 1974. Medlem af studienævnet på Historisk Institut 1975-77. Redaktør på 14-dages-bladet Politisk Revy 1974-77. Politisk reporter på dagbladet Information 1978-84 og på Danmarks Radio, TV-Avisen, 1984-89.

Medlem af partiet Venstresocialisterne (VS) frem til 1981 og i perioder af dets Hovedbestyrelse. Fortsatte senere over i Socialdemokratiet. Folketingsmedlem siden 1990, valgt i Amagerkredsen. Socialminister 1993-2000, indenrigsminister siden 2000. Gift med en anden tidligere VS'er og senere socialdemokrat, Ralf Pittelkow.

Medforfatter til: «Med søsterlig hilsen», 1971; interviewbogen «Kvinder på fabrik», 1971; til «Et bedre Danmark», 1984; til «Det røde flertal», 1987. Desuden bidrag til antologierne: «Danskere, hvem er vi?», 1985; «På ministerens vegne», 1987.

A.J.

Dette er dine sengekamerater Ronny?
En av sjefsideologene utaler seg på Hizbullah's Al-Manar TV.

http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=798

Litt sånn som Ap prøver å dra med KrF til 2009 ?

Her har vi en fantastisk illustrasjon på tankegangen.

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=798wmv&ak=null

http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=798

Dette er rettroende kaldblodige mordere som pisker opp hat.

http://www.youtube.com/watch?v=I2Sx9YCZW_g

IÂ’d like to offer a couple of possible reasons for the lack of attention given to the kidnapping of the two guys from Fox:

One is that, sadly, they are far from the first to be kidnapped, injured or killed. They are, alas, only the most recent two of many. The kidnapping or targeting of journalists in Iraq isnÂ’t the story it once was.

Second, Fox has deliberately set itself apart from other news media. Starting at the top with Roger Ailes, the Fox sales pitch has been to deride other media, to declare itself the one source of the real truth, the sole source of ‘fair and accurate’ news reporting. As a result, there’s not a reservoir of kinship or good will with Fox on the part of the rest of the news media. You can’t keep insulting people and then expect friendship when you need it.

TheyÂ’ve made it a policy to keep a distance between themselves and the rest of the media, far beyond the usual competitive spirit, so thatÂ’s where they are: at a distance.

Om du kunne konsentrere deg om innholdet i det
Karen Jespersen skriver i stede for å gjenta besvergelsen om at religion ikke er problemet.
Jeg har aldri påstått at religionen er den eneste årsaken,jeg vil imidlertid si meg enig med
Karen Jespersen at å påstå at religion ikke har betydning i hele tatt er en smule naivt.
Et Engelsk utrykk "The Reckless Mind".

Men som du ganske riktig påpeker passer det ikke å korrigere din fortolkningnfor du sitter jo med fasit?

http://www.policyreview.org/FEB02/menashi.html

Such thinkers, as Lilla writes of the European intellectuals, “consider themselves to be independent minds, when the truth is that they are a herd driven by their inner demons and thirsty for the approval of a fickle public.”

Intellectuals who disseminate political ideas as religious answers, in a sort of modern prophecy, incite passion rather than thought. ItÂ’s not philosophy; it is hubris.

Du som er gamle nok til å hugsa Åge Aleksandersen synga at "Æ syns at Reagan e' en tolling". Kan du ha glede av å analysere din egen religion ?

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2092-2309812.html

The peace movement lost a foe in Reagan but has gone on to find new friends in today’s Stop the War movement. Women pushing their children in buggies bearing the familiar symbol of the Campaign for Nuclear Disarmament marched last weekend alongside banners proclaiming “We are all Hezbollah now” and Muslim extremists chanting “Oh Jew, the army of Muhammad will return.”

Etter å ha satt tidsperspektivet tar hun lite oppgjør med sine egne oppfattninger fra den tiden. Kanskje var ikke Reagan verdens ondeste mann likevel, kanskje var Sovjetunionen mer aggressive enn det fredsbevegelsen fanget opp. Direkte morsomt blir det når hun beskriver problemene som dukket opp da Tatcher ble statsminister; fredsbevegelsen hadde et sterkt fokus på atomvåpen som ”boysÂ’ toys”.

Det sniker seg etter hvert inn et ubehag i kronikken. Baxter peker på tendensen til den europeiske venstreside til å forstå og overforklare sine venner innen militant islam, til å dukke unna de helt tydelige problemfylte områdene som den islamistiske retorikken reiser.

Ikke ulikt en pågående sak her i Norge, ble også Chelser utestengt og mistenkeliggjort av dem hun i utgangspunktet trodde skulle være på hennes side.
Chesler has fallen out with many old friends in the womenÂ’s movement. They have in effect excommunicated her for writing in right-wing publications in America, but she has found it impossible to get published on the left. There are whispers that she has become paranoid, mad, bonkers, a charge frequently levelled against the handful of women writers who are brave enough to tackle the same theme.

Fant denne morsomme komentaren på Danske Information

Det er ikke lenge siden Abdul Rhaman ble fengslet i Afganistan og ble truet med dødsstraff fordi han hadde konvertert fra islam til kristendommen. Saken fikk stor internasjonal oppmerksomhet, og afganske myndigheter ble satt under kraftig press for å sette ham fri. Samtidig var de under press internt fra islamske skrifdlærde som hevdet at han måtte få dødsstraff for å ha forlatt islam. Afganske myndigheters løsning på saken ble å erklære Abdul Rhaman mentalt uskikket til å bli stilt for retten.

I det tidligere Sovjetuninonen ble også psykiatriske diagnoser bruk mot mennesker som hadde meninger som avvek fra kommunistpartiets. Ved å gi folk med avvikende meninger en psykiatrisk diagnose, nøytraliserte en deres kritikk. Man kunne tvangsinlegge dem, og ble på den måten kvitt brysomme mennesker som mente noe annet en partiet.

Anne Olsen:
Dette må være ny rekord. Fire innlegg opå under en time, uten at noen andre har hatt inn et ord? Er du så glad i å diskutere (unnskyld, klippe-og-lime) med deg selv? Blir det ikke litt kjedelig i lengden? Hvordan mener du jeg skal forholde meg når du bare tillegger meg meninger jeg ikke har, og bare limer inn kommentarer som er off-topic i forhold til diskusjonen?

Du skriver:
"Dette er rettroende kaldblodige mordere som pisker opp hat." Det har du helt sikkert rett i. Jeg har aldri forsvart religiøse ekstremister, de være seg i Frp, Krf eller midt-østen. De er jo problemet. Fanatikere pisker opp hat i midt-østen, akkurat som du og dine likesinnede pisker opp hat i midt-vesten. Tilsammen utgjør Mullah Krekar og Mullah Anne Olsen den perfekte oppskriften på en verden på vei mot stupet. Jeg forsøker å forholde meg en smule mer nøkternt og pragmatisk til situasjonen. Religion er ikke problemet - religion er alltid kun et påskudd.

Nå setter jeg meg rolig ned og venter på 7 nye innlegg fra Olsen eller Dansken som etter all sannsynlighet ikke kommenterer noe av det jeg har skrevet i denne kommentaren...

Dansken:
Det er svært interessant at du tar fram gassangreper i Halabja i 1988. Venstresida har ALDRI støttet Saddam. Høyresida derimot, støtter Saddam på 80-tallet, når han gjorde sine verste overgrep. USA solgte ham våpen, og Carl I Hagen argumenterte sterkt i stortinget for at norge burde gjøre det samme. Noen burde kanskje tenke seg om to ganger i etterpåklokskapens lys, men det er ikke venstresida...

Den vanlige raljeringa fra forurettede FrP'ere hører jeg. Hans Rustad er vel det nærmeste vi kommer en Mullah i Norge, og er med på å skape en usaklig og tilspisset debatt, akkurat som enkelte ekstreme islamister er det. Det samme kan man ofte si om Rehman og Witoszek.

Klassekampen skal ha kred for å skjære gjennom all bullshiten og kalle en spade for en spade.

Report first thing in the morning

Rapport imorgen fra mediefronten. Ikke lett å få innpass, til tross for en merkbar uro ute blant folk. Føler meg nesten hensatt til Chabrol og "Borgerskapets diskrete charme". Det er en slags ny konvensjonell borgerlighet, der Bjørgulv Braanen fungerer dørvakt. Utrolig nok. Men det er fremfor alt kjedelig. Noen betraktninger om dette imorgen.

Ikke alt jeg limer inn her (ikke så fryktelig mye av det faktisk) har noe med debatten eller innlegget over å gjøre, men hvem bryr seg vel om det? Det er vel ingen som er interessert i debatt, så lenge man kan spy ut sin sky av lenker. Litt som spam-post faktisk :)

Forøvrig kan man ikke lese lenken Anne O har lagt ut til sin danske veninde, såfremt man ikke har "gull-abo" på jyllandsposten eller noe slikt...

Her we go:

David Ben Gurion:
"If I were an Arab leader, I would never sign an agreement with Israel. It is normal; we have taken their country. It is true God promised it to us, but how could that interest them? Our God is not theirs. There has been Anti-Semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They see but one thing: we have come and we have stolen their country. Why would they accept that?" -David Ben Gurion, Prime Minister of Israel 1948-1963.

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion

Pål Hellesnes skriver:
"Den eneste løsningen er derfor at man får stablet på beina en vanlig, demokratisk stat, med like rettigheter for alle, uavhengig av etnisk eller religiøs tilhørighet. Man må gå fra å ha det Israel Nils Butenschøn så treffende har kalt et ”etnokrati”, til å ha et reelt demokrati. Denne staten må selvsagt ønske de palestinske flyktningene velkommen hjem."

http://hellesnesevis.blogspot.com/2006/08/ondets-rot.html

Ahmadinejad anerkjenner Holocaust:
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&add...

Jan Roger Ljønes: (søt og snill ex-IS'er jeg kjenner):
"Hva tenkte Carl I Hagen da han «lenge før Kuwait» støttet Saddam Hussein(lenge før betyr fire måneder etter at 5000 kurdere ble gasset i hjel av Hussein i 88), ikke bare diplomatisk, men med ønske om å tilføre han enda flere våpen, norske våpen!"
http://www.underdusken.no/html/2003/05/2064.php

Se også:
http://intsos.no/?id=1198

Wikipedia nyanserer:
"The Israeli-Palestinian conflict is not a simple two-sided conflict with all Israelis (or even all Israeli Jews) sharing one point of view and all Palestinians another. In both communities, some individuals and groups advocate total territorial removal of the other community, some advocate a two-state solution, and some advocate a binational solution of a single secular state encompassing present-day Israel, the Gaza Strip, the West Bank, and East Jerusalem."
http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-Palestinian_conflict

John Pilger skriver masse om konflikten:
"Now, state terror in the form of a medieval siege is to be applied to the most vulnerable. For the Palestinians, a war against their children is hardly new. A 2004 field study published in the British Medical Journal reported that, in the previous four years, "Two-thirds of the 621 children . . . killed [by the Israelis] at checkpoints . . . on the way to school, in their homes, died from small arms fire, directed in over half the cases to the head, neck and chest - the sniper's wound." A quarter of Palestinian infants under the age of five are acutely or chronically malnourished. The Israeli wall "will isolate 97 primary health clinics and 11 hospitals from the populations they serve.""
http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=270

Ja, det var gøy. Nå kom debatten et LAANGT skritt videre.

Den bevegelsen du tilhører er den siste som bør skrike høyt om takt og tone ? Jeg har opplevd alt for mye i lang tid at disse fine idealer er ganske raskt blitt lagt til siden når det har passet saken.
Papegøyene i RV skriker nå opp om takt og tone mens de dilter etter Bjørgulv Braanen som små fornærmede puddeler

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article1438814.ece

Det er en slik nødvendig kritikk av fundamentalisme Rehman og Witoszek har stått for i årevis, og som Braanen uten å blunke kaller en "tøffere anti-islamsk linje". Det er feil av ham.

Braanen vil av en eller annen grunn ikke skjønne at uttrykket "anti-islamsk" kan oppfattes negativt. Men det gjør det. Han har likevel et poeng når han sier at det burde være like udramatisk å være anti-islam som anti-kristendom, ikke minst i den kulturradikale tradisjon. I dagens minoritets- og religionsdebatt er det imidlertid ikke problemfritt med slik stigmatisering.

Fritt Ord har sagt nei til å stille sine ellers vidåpne lokaler til disposisjon for debattmøtet. Rehman, Witoszek og Braanen har alle fått priser fra Fritt Ord. Nå er de i konflikt med hverandre. Det ordskiftet burde Fritt Ord åpne sitt hus for. Det er synd at de ikke tør.

Det blir strykkarakter Ronny.
Du må tenke selv og formulere argumentene selv.
At du har tatt parti med John Pilger i informasjonsavdelingen til Islamsk hellig krig skulle diskvalifisere deg fra å levere flere elevoppgaver. Du stryker med andre ord uten muligheter for å gå opp til ny eksamen.

Jeg har også opplevd mye rart debattmessig, men jeg har lært meg noe litt annet. Når debatten blir usaklig er det like greit å ikke delta, så får spammerene spamme med hverandre. Like enkelt er det selvsagt ikke når det rammer ditt eget nettsted. Da kan man enten oppfordre til saklighet, eller begynne og sensurere usakligheter.

Hvilken bevegelse er det forøvrig jeg tilhører Anne Olsen? Det kunne vært interessant å vite.

Og hva har egentlig Braanen/Rehman med Pers artikkel å gjøre?

Jeg synes som sagt Braanen kaller en spade for en spade, og jeg kritiserer document-Hans&Co for å være ekstremister som er med på å hausse opp debatten på useriøst vis på samme måte som ditto ekstremister i Midt-Østen gjør det der. En slik "islamkritikk" denne banden kommer med bidrar KUN til å STYRKE de reaksjonære kreftene innen islam på samme måte som de reaksjonære kreftene i islam bidrar til å styrke tullinger her i vesten (Frp&Co). Dette har jeg skrevet en lengre artikkel om før (Frps tornerosesøvn), men denne analysen har du ikke kommentert nevneverdig.

Virkelig interessant blir det når andre begynner å klippe og lime inn kommentarer her i mitt navn...

Det er vel neppe god debattskikk?

Man kunne kanskje sitert i et eget innlegg, og henvist til hvor min kommentar fantes, men det er vel for mye forlangt?

Hvilken bevegelse tilhører du ?
Det er ingen bevegelse det er en sekt og her har du en av yppersteprestene dine.

http://www.youtube.com/watch?v=-brkmfrxrQY&eurl%20=

Tullingene på venstresiden innbiller seg at de har monopol på å definere hvem som er reaksjonære.

http://fjordfitte.blogspot.com/2006/08/mihoe-bashing-og-litt-om-islam.ht...

De innbiller seg at de har monopol på å definere hvem som er gal og hvem som lider av fobi.
De samme tullingene innbiller seg at deres bakstreverske marxist-leninistiske analyseapparat gir rett til å definere hvem som er gal eller reaksjonær.
Du trenger ikke å bruke den skinnhellige emissærtonen og påstå at det jeg kommer med er spamm.

George Galloway denne motbydlige svovelpredikant
han vil jeg kalle en reaksjonær venstreekstremist.

Igjen: Du deltar ikke i en debatt Anne Olsen. To ganger har jeg utfordret deg på en konkret problemstilling, men du bare slenger rundt deg med usammenhengende kommentarer jeg ikke helt kan se hvilken sammenheng har med det vi har diskutert.

- Pakistan er jo en USA-alliert. Ikke uten grunn presidenten blir kalt Busharraf av sine egne.

- Den "simple måten Shabana og Nina er behandlet på" lar seg ikke i det hele tatt sammenligne med de enorme mengdene edder og galle som hagler ut over alle som ikke støtter seg til den "rettroende" FRP-linja du og et fåtall andre (men svært nett-aktive) står for.

- "USA imperialisme en kort periode framfor sengekameratene til Georg Galloway" 40.000 barn sulter i hel HVER ENESTE DAG, mens USA brenner korn for å holde prisene oppe på verdensmarkedet. Takke meg til det meste framfor USA-imperialisme.

- "plenvandrere"? Er det virkelig så fryktelig at noen velger å markere sin mening offentlig? Muhammedkarikaturer er tydeligvis bra, men å protestere mot norsk utenrikspolitikk, det skal man passe seg for iflg. A Olsen.

- "halvsenil"? Nå tipper det over igjen Anne. umulig å ta slike kommentarer alvorlig.

Ta et dypt magadrag, slapp litt av og kos deg med Mads Gilberts kronikk i Tidsskriftet til den norske legeforeningen:
http://www.tidsskriftet.no/lts-pdf/pdf2006/2136-9.pdf

En gammel løgn gjentas ikjent Leninistisk stil.
Korn brennes ikke.
Du som er historielærer burde vite at overskuddskorn ommgjøres til ETANOL og brukes til drivstoff.

http://saag.org/default.asp

Sett deg litt bedre inn i situasjonen USA-India-Pakistan før du slenger ut bombastiske påstander.
Alliansen med USA er meget motvillig og India regner Pakistan som alliert med Russland og Kina

40.000 barn sulter i hel HVER ENESTE DAG
Hvor mange ville dø om byråkrater med marxistiske prinsipper til å lede seg?

http://www.dagbladet.no/kultur/2003/10/04/380113.html

I dag utgjør ikke marxismen-leninismen-maoismen den fremste trussel mot det frie folkestyre. Trusselen nå kommer mer fra politiserende imamer som har lært mer av den europeiske fascismen enn de vet selv. Det er i alle totaliserende ideologier at utfordringen ligger - og i likegyldighet og blaserthet i forhold til en skjør styreform som det liberale demokrati er. Særlig dette siste punkt utgjør i dag kanskje hovedtrusselen i Norge.

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

Ta et dypt magadrag, slapp litt av og kos deg med dette.Legg deg på en soffa og ikke sitt på en pidestall når du leser.

- "halvsenil"? Jeg sa det er en trøst at senile politikere vil aldri kunne utforme Norsk utenrikspolitikk.

http://www.omicronline.org/site/

Ta et dypt magadrag, slapp litt av og kos deg med dette også.Les alt og hygg deg.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1402185.ece

her er det også noen hyggelige sengekamerater for Norske petro-nasjonalister.

Om du må ha det inn med alternativ ped så kan du se på tegnefilm.

http://www.youtube.com/watch?v=BeuWnJamiUc&mode=related&search

Jasså. Jeg har tidligere skrevet at jeg synes Galloway omfavner enkelte grupperinger i midtøsten litt for ukritisk, men det er jo lett å overse slike kommentarer når det ikke passer inn i ditt verdensbilde, eller hva Anne? På den andre siden er jeg som Galloway sosialist, noe som betyr at vi helt sikkert deler en del grunnsyn, og jeg deler også hans motstand mot imperialismen til USA, GB og Israel.

Dersom du forøvrig ikke oppdaget at mitt "klipp-og-lim"-innlegg lenger oppe var et forsøk på å vise ved eksempelets makt hvor meningsløse slike virkelig er, har jeg vel dessverre overvurdert deg noe.

Årsaker til at jeg påstår du kommer med spam som ikke har noe med dine MENINGER å gjøre:

- Du skriver svært lite selv, men klipper og limer inn store mengder tekst fra andre.

- Du limer inn mange innlegg på rad. Nettopp de store mengdene er jo det som har gitt opphav til begrepet "spam".

- Du forholder deg ikke til det andre skriver, men overser det og angriper stråmenn. Du har f.eks. ennå ikke, etter flere oppfordringer kommentert min hovedtese - den om at dine "angrepsmetoder" mot politisk islam kun bidrar til å øke ekstremismen. Da bidrar du lite til debatten.

- Du bruker personkarakteristikker og et generelt hatsk språk, og makter ikke å debattere saklig. La oss se på ditt siste innlegg:

"sekt, yppersteprest, tullinger, bakstreverske, "skinnhellige emissærtonen", motbydlige svovelpredikant, venstreekstremist" og så videre...

På hvilken måte mener du dette gir deg en meningsfull debatt Anne? Jeg skjønner ærlig talt ikke at du gidder å være så hatsk og sint.

Dette anses som dårlig debattskikk uansett hvilke politiske meninger man måtte ha. Jeg vet forøvrig om tullinger på "venstresiden" som gjør lignende, så meningene dine er faktisk ikke et argument her.

Som en av en av premissleverandørene til brukerne av puddel og hatpropaganda som er demonstrasjons og aksjonsvenstres varemerke er det ikke mye sympati å få fra meg.
Jeg vil derimot hevde at du er en utmerket kar ,men i den rette flokk og den rette sak kan nok du også flekke tenner.
Den simple måten Shabana og Nina er behandlet på viser at gamle reflekser henger igjen.
Du har det sympatiske trekket at du innrømmer at det er flere tullinger på "venstresiden" også.

"skinnhellige emissærtonen" ble brukt om KKs redaktør.
Ta det med ro jeg er ingen hatsk person men ganske irritert over plenvandrerne i SV og RV og deres metoder.
Det er imidlertid ganske hårreisende at du bruker Georg Galloway som sannhetsvitne .En person som både var kjøpt og betalt av Pakistan for å fremme landets interesser på bekostning av India. Lignende posisjon satte han seg i vis a vi Saddam.
Litt for ukritisk er et skuffende utrykk ,du får tolke meg som et forsøk på å manne deg opp.
Takke meg til litt USA imperialisme en kort periode framfor sengekameratene til Georg Galloway.
http://saag.org/papers20/paper1932.html
Her har vi har en ganske interessant sak her. Venstresiden som har god forankring i det Pakistanske miljøet mener noe om denne saken ?
The following message emanating from a Baloch youth leader typically expresses their anger and anguish: "India could not help us whereas we stood beside India throughout our history. We protect Hindus whereas all over Pakistan they were hunted and killed. A brave friend is better than a coward friend. India always showed her cowardliness in front of this fake Paki state."
Det er kanskje Jerusalem som er mest interessant for aksjons-demokratene.

PUDDEL UTRYKKET brukt av Ebba Haslund også .
Det viser vel hvor meningsløst utrykket er når borgerskapet dannede ler og klapper høflig når den gammle halvsenile lirer av seg frasen.
Det er en trøst at senile politikere vil aldri kunne utforme Norsk utenrikspolitikk.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1440275.ece

Bulgarias president Georgi Parvanov
Doktorgrad i historie. Har utgitt en rekke historiske bøker og skrifter.
Hadde sentrale lederstillinger i det tidligere kommunistpartiet.

Det kjente amerikanske tidsskriftet "Foreign Policy" tar med landets flybase Bezmer på listen over "USAs seks viktigste militærbaser", med sin nærhet til Midtøsten og Sentral-Asia.

Dette er ikke baser i den tradisjonelle forstand av ordet. Det er mindre militære anlegg, som skal bedre internasjonale styrkers evne til å gjennomføre operasjoner mot terrorismen, forklarer presidenten.

Hvordan er strategien PLEN og PARK aksjonistene ?
Fotnoter til USA ,inspirert av det DDR påvirkede Danske NATO politikk da det var viktigst å få fjernet egne våpen og forsvarsevne først.

Jegg legger merke til at du fremdeles pent unngår å si noe om min konkrete utfordring Anne, selv om kommentarene flyr friskt omkring enkelte andre ting. Hva er problemet? Ingen sammenhengende argumentasjonsrekker selv? Ikke funnet noe du kan klippe og lime inn?

Jeg er skuffet.

Og forøvrig like lite historielærer som Ebba Haslund er politiker.

Har du gjennomgått ML-bevegelsens bøllekurs?
Jeg er hverken skuffet eller overrasket over din mangel på konstruktiv argumentasjon.

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

Ta et dypt magadrag, slapp litt av og kos deg med dette.Legg deg på en soffa og ikke sitt på en pidestall når du leser.
Her er din påstand.
"USA imperialisme en kort periode framfor sengekameratene til Georg Galloway" 40.000 barn sulter i hel HVER ENESTE DAG, mens USA brenner korn for å holde prisene oppe på verdensmarkedet. Takke meg til det meste framfor USA-imperialisme.

Nok en gang et pedagogisk glitrende eksempel på ML-SEKTENS MANGLENDE ARGUMENTASJON

http://www.dagbladet.no/kultur/2003/10/04/380113.html

ML'ernes bøllekultur

http://www.document.no/weblogg/archives/009928.html

Hizbollah "Guds Hær" er en religiøs arme/hær. Målet er godt kjent!
De driver skoler, sykehus og veldedig arbeid. Flott ikke sant??
Jeg blir skremt av slikt. Hvis dem var en veldedig organisasjon hadde jeg ikke noe problem, men en ekstrem religiøs hær?? Det er skremmende for meg at venstresiden ikke ser problemet. En slik bevegelse trenger folket støtte, hva bedre enn å bruke folket som en gissel ved å fortrenge staten Libanon? Kan Kristne bruke de samme skolene? Hva med sunnimuslimer vil dem være trygge der? Hva med drusere? Venstresiden i Norge er mot private sykehus og skoler i Norge, de mener at dette er en offentlig oppgave. Men dem støtter Hizbollah og applauderer for at dem driver private skoler og sykehus?? Hvilke midler har Hizbollah til å drive slikt arbeid? Har Hizbollah betalt skatt av alle dollar dem mottar fra Iran? Er det ingen på venstresiden som ser faren med en slik stat i staten?? Husker de ikke borgerkrigen? Hvor er logikken??

Kan man virkelig med militær makt tvinge irakere og andre muslimer til at bli
demokratiske?

Jeg er dypt skeptisk over for de som sier, at man ikke kan banke demokrati ned over ørene på folk. Det var på den måte, at tyskerne og japanerne ble demokrater. De ble først filleristet av USA, og så gikk de i gang med å bygge opp demokratiet . Det er kanskje vanskeligere i muslimske lande, som ikke har et sivilt samfunn av samme styrke, men det er gode, sunne krefter å bygge videre på. Mange unge mennesker i bl.a. Iran, Irak og Libanon er dødsens trette av ayatollahene .

De er sterkt påvirket av våre frihetsidealer, men det er på vippen, om de får lov til å gå inn i en modernitet med demokrati, frihet og marked. Derfor mener jeg, at vi skal føre krigen til ende, så de demokratiske krefter får en sjanse, i stedet for å innbille oss , at vi kan forhandle med fanatikerne.

Da PLO regjerte Beirut på syttitallet og farget det politiske klimaet ikke bare i byen, men over hele Vest-Europa, var det med en mer eller mindre bevisst marxistisk revolusjonsromantikk. Yassir Arafat ville helst være Che Guevara; han var bare for liten og for stygg. Che er ikke engang en myte for de misnøyde i slummen i Beirut i 90-åra. Marxismen er like død her som i det Klondyke av økonomisk opportunisme som er dagens Beijing. Det er mullahene som er pinup'er for de nye revolusjonære.

Anne Olsen:
Så var det dette med tre innlegg om gangen da. Min påstand er at imperialismen som globalt økonomisk system daglig dreper fler mennesker enn "terror" har gjort de siste tiårene. Faktisk er sannsynligheten for å bli drept i et terrorangrep på denne kloden, mindre enn sannsynligheten for å bli truffet av lynet. Jeg anser meg ikke som del av "ML-bevegelsen" (jeg er ikke Maoist, og har heller aldri vært det - jeg har kanskje mer sans for Eurokommunismen med Gramsci og Co, dersom man absolutt må velge en retning på denn måten), og har ikke vært på "bøllekurs". (Her tror jeg også du har misforstått litt. Bøllekurs er noe RU har for å gi jenter bedre sjøltillit.)

Jeg gjentar: jeg støtter ikke Hizbollahs politikk, så du kan like godt slutte å påstå at jeg gjør det med en gang. Jeg registrerer at det er stor uenighet omkring HVA den politikken er. Noen påstår de er ekstreme fundamentalister på alle mulige måter, mens andre påstår de er en moderat miks av KrF, Frelsesarmeen og Milorg. Jeg tror ikke noen av oss Anne, har nok sikker kunnskap til å kunne avgjøre dette her vi sitter trygt i lille Norge, men jeg tror nok sikkert at Hizbollah langt fra er en homogen organisasjon, og at det finnes mange fløyer der. Enig?

Tyskland og Japan er jo de vanlige eksemplene, men eksempler beviser ingenting. Forskjellen er en helt annen historisk kontekst. Japan og Tyskland startet selv krigene som knuste dem, og demokratiet kom som et resultat av stor økonomisk hjelp i en oppbyggingstid etter krigen. Var det verdt alle millionene som døde under 2. verdenskrig å innføre demokrati i disse landene, dersom de ikke hadde vært ekspansive? Jeg tviler. Og driver USA virkelig og innfører demokrati? Se på USAs allierte i regionen (Saudi&Kuwait). Hvorfor trenger ikke disse å få innført demokrati med makt. Saudi A. er jo mye mindre demokratisk enn f.eks. Iran. Innføring av demokrati har aldri vært USAs mål - det er barre et skinnargument. Se forøvrig det jeg tidligere har skrevet her:
http://www.omicronline.org/site/archives/00000027.shtml

Endringer i lands styresett må komme innenfra, ikke utenfra, og når de konfliktene vi ser globalt i dag, ofte er nettopp et resultat av tidligere tiders intervensjon og tvang, er å tro at vi retter på dette med mer av samme sorten, om ikke idiotisk, så i det minste svært naivt. Dersom vi ser på utviklingen i Midt-Østen ser vi (igjen) at vold avler vold, og ikke fred, og der kommer vi igjen til det jeg har utfordret deg på mange ganger og som du aldri (på tross av mange innlegg) svarer på. Ser du ikke at din (og Frps) tilnærming STYRKER de fundamentalistiske kreftene? Ser du virkelig ikke det? Se på Danmark...

Min påstand er at totalitære regimer som forkaster demokratiske styreformer og totalt mangler respekt humanistiske verdier er de største massemordere.

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

II 128,168,000 VICTIMS: THE DEKA-MEGAMURDERERS
4. 61,911,000 Murdered: The Soviet Gulag State
5. 35,236,000 Murdered: The Communist Chinese Ant Hill
6. 20,946,000 Murdered: The Nazi Genocide State
7. 10,214,000 Murdered: The Depraved Nationalist Regime

Det står i partiprogrammet ditt at USA er verdenshistoriens største massemordere, den troen skal ikke jeg ta fra deg.
Du kan din Lenin og Imperialismeteorien så du trenger ikke å revurdere din oppfatning.

http://www.artemisia.no/magasinet/internasjonalt/imperialisme.html

Du er sengekamerat med en ganske frastøtende politikere. Men den politiske dømmekraft har jo alltid glimret med sitt fravær fra ytterste venstre eller venstreekstremistene .
Det er bare venstreekstremister som mener at USA bør gå til krig mot udemokratiske land som ikke opptrer truende for å innføre demokrati.
Typisk venstreekstremistisk demagogi å trekke frem Saudi-Arabia.
Evnen til å tenke selvstendig er totalt fraværende når man er indoktrinert.

Khader: Den arabiske TV følelseporno

Må undersøges nærmere
– Derfor er det vigtigt, at vi allerede på den kommende finanslov får sat ti millioner kroner af til forskning i sammenhængen mellem terror og islamisme.– Det er et forslag, Det Radikale Venstre har arbejdet med et stykke tid, men det var helt tilfældigt, at vi offentliggjorde det på samme tid, som PET foretog anholdelserne i Odense, fortsætter Naser Khader.
Vrede mod Vesten
Han kender via sit netværk mange veluddannede islamister, der pludselig vender deres vrede mod vesteuropæiske lande og USA.
– Jeg mener, at det hænger sammen med, at mange islamister bliver udsat for følelsesporno via de arabiske satellitkanaler. Islamister er ellers imod nye ting, men de har taget satellitkanaler, mobiltelefoner og smsÂ’er til sig– De tv-kanaler er stederne, hvor mange islamister får deres vigtigste oplysninger fra. Det er en form for snigende islamisme, der fører til terror, mener Naser Khader.
Lange voldsindslag
– Islamisterne ser ikke TV-avisen, hvor et indslag om forholdene i Libanon eller Irak kan vare ti sekunder.
– Det samme indslag i de arabiske kanaler kan sagtens bredes ud til at vare i over to timer, hvor man ser og hører på grædende ofre og hører på vredesudbrud mod Vesteuropa og USA.
– Så kan jeg godt forstå, at selv veluddannede islamister kan blive vrede. Det blev jeg også, da jeg så billeder af bombedræbte børn i et beskyttelsesrum i Libanon.
– Når veluddannede islamister ser sådanne billeder, kan de være lette ofre for folk, der ønsker hævn, siger Naser Kahder

For å slippe å gjenta meg sjøl:

Ideologi og folkemord - Om hvorfor det er idiotisk å gi skylden for historiske grusomheter på bestemte ideologier:
http://www.omicronline.org/site/archives/00000039.shtml

Imperialismeteorien kan tydeligvis ikke du, siden du ikke engang forsøker å imøtegå den. Skal du få noen gjennomslagskraft, Anne, så må du ARGUMENTERE, ikke bare komme med ubegrunnede påstander og skjelle ut.

Jeg mener ikke USA bør gå til krig mot noen land, faktisk. Jeg bruker bare SA som eksempel for å vise at demokratiinnføring ikke er årsaken til at USA kriger. Skjønner?

Følelsesporno har de helt klart masse av i Midt-Østen. Det du og dine likesinnede dessverre ikke får med dere, er at vi har like mye av det her:
http://www.omicronline.org/site/archives/00000128.shtml
http://www.omicronline.org/site/archives/00000130.shtml

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

Du må gjerne prøve med å overbevise deg selv med å gjenta de samme forslitte argumenten.Sekten din mangler et seriøst oppgjør med lefflingen med totalitære ,udemokratiske folkemordregimer. RV mangler totalt troverdighet i analyse av totalitære bevegelser.

Vesteuropeisk kapitalisme har drept mye større mengder, enn hva Stalin gjorde i Sovjetunionen

Fy for en frastøtende historieforfalsker du er.
RV menigheten har vel gjort et vedtak om at det er sannheten. så all annen forskning som ikke kommer til samme konklusjon blir vel definert som neo-con propaganda.

Jada, her er vi igang igjen.

Påstander, drittslenging, men ingen argumentasjon. Beklager Anne, det holder ikke. Og enda har du ikke svart på den ene utfordringen jeg har kommet med til deg...

Slutt med denne barnslige sutringen.
Ta opp gjerningene til de totalitæter udemokratiske forbildene til deg og Georg Galloway.
Du ikke svart på den ene utfordringen jeg har kommet med til deg...
Revdilting bak Galloways puddel er vel ikke drittslenging. Det er seriøse argumenter brukt av medlemer i din sekt.

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

Kan du lese engelsk ?
Her er mere stoff om drittsekken Georg Galloway.

Unholy Alliances

This section contains resources discussing the alliances that have been formed between Western leftists and radical Islam, unlikely allies who have joined efforts to oppose America's War on Terror and its war in Iraq. These are mainly (but not exclusively) de facto alliances, much as the Hitler-Stalin Pact was an alliance of convenience based on a common interest: the enemy of my enemy is my friend.

The core of today's radical left consists of the ideological descendents of the communist/progressive left that wanted the West to lose the Cold War to the Soviet Union. They are the well-organized and immensely influential driving force behind the contemporary peace and civil liberties movements. Upon the foundation of its hatred for the United States, the radical left has forged an alliance with radical Islam, whose wellspring of anti-American hatred runs just as deep.

On April 25, 2005 this hatred was expressed passionately by Member of British Parliament George Galloway, who was interviewed that day by the Iraq News Network on the subject of the War on Terror and the clash of Western and Muslim cultures. Galloway was asked, "You often call for uniting Muslim and progressive forces globally. How far is it possible under the current situation?" To this, Galloway replied:

"Not only do I think it's possible but I think it is vitally necessary and I think it is happening already. . . . [T]he progressive movement around the world and the Muslims have the same enemies. . . . the Zionist occupation, American occupation, British occupation of poor countries, mainly Muslim countries. They have the same interest in opposing savage capitalist globalization which is intent upon homogenizing the entire world turning us basically into factory chickens which can be forced fed the American diet . . . So on the very grave big issues of the day -- issues of war, occupation, justice, opposition to globalization -- the Muslims and the progressives are on the same side. . . . [To] use an English colloquialism, 'If we don't hang together we will all hang separately.' Our enemies are very powerful and they are currently ruling the world, and if we don't stop them they will finish both of us and they will be the new tyrants, new emperors of the world for a very long time to come if we don't stop them. So it's necessary to unite these two great forces. . . . The left is weaker and the Muslims are weaker because they are not together."

In word and deed, both Western leftists (like Galloway) and radical Muslims make it plain that they consider everything about the United States to be evil and unworthy of preservation; that they wish to see American society and its way of life crushed by any means necessary, including violent revolution. Their position was well summarized by the now-infamous professor Ward Churchill, who asserted that terrorist violence directed against the United States is a morally justifiable response to what he characterizes as the U.S. government's "rape" and "murder" of other peoples.

These sentiments are echoed by Osama bin Laden, who in 1998 issued the following edict: "We . . . call on every Muslim . . . to comply with God's order to kill the Americans and plunder their money wherever and whenever they find it. We also call on Muslim ulema, leaders, youths, and soldiers to launch the raid on Satan's U.S. troops and the devil's supporters allying with them, and to displace those who are behind them so that they may learn a lesson. The ruling to kill the Americans and their allies -- civilians and military -- is an individual duty for every Muslim who can do it in any country in which it is possible to do it."

Radical Islam seeks purification and social justice by means of jihad, or holy war, whose highest ideal is martyrdom achieved while attempting to conquer an evil worldly power such as the United States, the Great Satan (and Israel, the Little Satan). The radical Islamist's ultimate goal is to subdue the "infidel" nations and therein institute sharia, or Islamic law, so as to redeem the world for Allah. The socialist left, similarly, advocates revolution as the means of achieving its ends -- eliminating capitalism and creating a socialist paradise on earth. Whereas Islamic radicals seek to purify the world of heresies and of the infidels who practice them, the radical left seeks to purify society's collective "soul" of the vices allegedly spawned by capitalism -- those being racism, sexism, imperialism, and greed. Just as Islamic radicals seek to impose their religion on the rest of the world in a totalitarian fashion requiring unwavering obedience, so do radical leftists seek to create an omnipotent socialist state that will control every aspect of daily life and will impose a universal brand of "social justice" on all mankind.

Central to both radical Islam and the radical left is an inclination to overthrow the existing order, so as to create a paradise on earth. This end ultimately justifies any means, and any alliance, that leads there. American leftists may find the bigotry and intolerance of Islamic radicals repugnant, but their desire to rid the world of U.S. "imperialism" and capitalism overrides this revulsion and beckons them to forge their alliance. As Osama bin Laden himself declared in a fatwa which he issued in March 2003: "The interests of Muslims and the interests of the socialists coincide in the war against the crusaders."

http://www.discoverthenetwork.org/viewSubCategory.asp?id=291

Jeg gjentar gjerne: Disse personene du påstår er mine "forbilder", er ikke det. Du er så forblindet av et dobbelt hat mot Islam og folk på venstresida at du slår de i hartkorn med hverandre fullstendig uavhengig av hva de selv sier. Jeg har flere ganger uttrykt en skeptisk holdning til de som søker å skape karikerte fiendebilder, uansett om det er i Midt-Østen, eller i Vesten, men du nekter å høre på det øret. Uansett hvor mange ganger jeg skriver at jeg har en noe annen analyse av mange bevegelser i Midt-Østen enn det Galloway har, nekter du å ta slike utsagn innover deg.

Hvordan skal jeg kunne ha en debatt, når motdebattanter nekter å ta innover seg det jeg skriver?

Og nekter å svare på utfordringer?

Hvordan føles det å være nyttig idiot for politisk Islam Anne Olsen? Det kan ikke føles særlig godt for deg å vite at hver gang en moderat muslim leser slik hets som du spyr ut, blir han mer og mer fortvilet og rabiat?

Hvordan føles det å være nyttig idiot for folkemordet i Sudan Ronny.

Venstreekstremistene kan nok definere hva som skal diskuteres i studenforsamlingenn i Trondheim gjennom mobbing og personlig sjikane . Men nå var det folkemordet i SUDAN .

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

FORTVILELSEN til rabiate ekstremister har Europa erfaring med å takle.

http://www.his2rie.dk/sites/388/1/8900/5248m0m0m0m0/index.php4

De hadde sypatisører i din lille sekt som var villig til å hjelpe den gang som nå.
Jeg har kun forakt til overs for din sekt.

Drittsekken Galloway og hans nyttige idioter på Norsk venstreside er i ferd med støtte et nytt folkemord .Denne gang i Sudan.
Forblendet av sitt hat til USA er det lett å tåkke feil.

http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=E1_SRRQGSN

Sudan
Catastrophe looms in Darfur

Sep 7th 2006
From The Economist print edition

All should be bending Mr Al-Bashir's ear to encourage him to let the new peacekeepers in. But it is China that could do most to persuade its friend to accept UN assistance and end the killing in Darfur. To soothe his concerns about being bullied by his enemies, China, which has a large army and has sent troops to UN observer missions, could offer peacekeepers of its own. China is not only Africa's most enthusiastic new investor, it is also bidding for a bigger role in world affairs. But that brings bigger responsibilities too. In Sudan refusing to “interfere”, as it says it is always loth to do, risks making China an accomplice to genocide.

http://forum.atimes.com/topic.asp?TOPIC_ID=8726

Walid al Kubaisi,er sunniarabisk sjåvinist.
det forhindrer ikke at hans analyse av politiske islamister kan være riktig.
At du ikke har skrevet noe som helst om Sudan er vel bare naturlig siden det ikke kan brukes til å kritisere USA eller Israel.

Hvordan føles det å være nyttig idiot for folkemordet i Sudan Ronny?
Folkemord foretatt av Islamister er vel regnet som akseptabelt av AKP-mls etterkommere ?

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

Section: Special report

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ClipMediaID=233961&ak=null

http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD126206

Osama bin Fiasko.
Her er noen fornuftige bertaktninger omkring helten din.

http://www.na24.no/naeringsliv/article736624.ece

Det er nå to dager siden femårsdagen for terrorangrepene 11. september 2001. De fleste, men ikke alle, innser at dette var en udåd, en menneskelig tragedie og en historisk hendelse.

Den store politiske idiot Morten Mus Drægni SU MORER SEG .
Sekten dere tilhører overgår seg selv i smakløshet.

RV og Klassekampen skjuler deg bak skjørtene til såkalt moderate muslimer mens dere mobber og hetser muslimer som ikke deler din politiske visjon.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/02/22/458696.html

RVs reaksjon på de moderate muslimer i Danmark er til å gråte over.
De eneste muslimer dere vil sammarbeide med er de som deltar i den væpnede kampen mot Storesatan USA og lillesatan Israel.

Når har jeg skrevet noe som helst om Sudan, verken den ene eller den andre veien Olsen? Kan du være så snill å forsøke å forholde deg en smule rasjonelt til det jeg skriver?

Jeg "mobber og hetser" de som jeg er uenige med? Fra din munn høres det ikke annet enn latterlig ut Olsen. Din karikerte stråmann-venstreside har så lite med den virkelige venstresida å gjøre, at det er lite vits i å kommentere det du skriver.

Hva synes du om din gamle helt Walid al Kubaisi, når han plutselig er enig med meg?
http://www.dagbladet.no/kultur/2006/09/09/476237.html

Som den prektige og selvhøytidlige hykler du er forventer ikke jeg at har har evner til å ta selvkritikk.

Dere vil nok snart få gjennomslag for å trekke styrkene ut av Afganistan.

5-kollonen i Sverige kunne gi presis etteretningsinfo så Taliban kunne rigge til bombeangrep mot de Svenske FN -styrkene.

Den hykleriske sammarbeidslinjen de såkalte sosialister legger opp til er nok til fordel for venstreekstremistene.

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/09/14/476686.html

I ÅR, fem år etter terrorhandlingene, har minst 50 jenteskoler blitt brent ned (ikke opp), 300 skoler har man valgt å stenge fordi enhver skole for jenter kan ses som et legitimt mål for Talibanstyrkene og muligens også for noen av de mange krigsherrene. Opiumsdyrkerne - et stadig økende antall - selger i dag sine døtre som tilbakebetaling på lån til ulike mannlige nettverk av opiumshandlere. Trafficking og prostitusjon blomstrer, det vil si dreper og kveler det meste av det som kan lukte av feministisk utvikling. Rettssystemet domineres av sharialover og korrupsjon. (Tilsvarende forhold preger dagens Irak.)

Her i Vesten lukket vi øynene for den groteske behandlingen kvinner ble utsatt for fordi det ikke rammet oss... Det er nettopp det «vi» gjør.

Faka som fremsettes som strider mot venstreekstremistenes glansbilde kalles drittslenging og usakligheter.
Demokrati og ytringsfrihet har alltid vært en selsom foreteelse etter den sosialistiske definisjon.
DDR var i sin tid noe av det mest demokratiske og frieste samfunn man kunne tenke seg.

Her er et faktisk en Imam som er uenig meg Ronny og klassekampen.
Nederlandsk imam synger ut: stå for det frie samfunn

En imam i Nederland anklager politikerne for å spille skuespill og late som om alt er i orden. De svikter verdiene samfunnet er bygget på, for å kunne ha dialog med de konservative muslimske talsmennene.

THE HAGUE, 13/09/06 - Muslim leader Hikmat Mahawat Khan lashed out fiercely yesterday at the government. Instead of defending Dutch values, it fosters Islamic behaviour that does not belong in the Netherlands. "It is simply unacceptable," he stated in newspaper Trouw.

Khan is "fed up with pointless chit chat, tea sessions, rank-and-file-politics and all kinds of meetings.

THE HAGUE, 13/09/06 - Muslim leader Hikmat Mahawat Khan lashed out fiercely yesterday at the government. Instead of defending Dutch values, it fosters Islamic behaviour that does not belong in the Netherlands. "It is simply unacceptable," he stated in newspaper Trouw.

Khan is "fed up with pointless chit chat, tea sessions, rank-and-file-politics and all kinds of meetings.

Khan also criticises the double nationality held by most immigrants in the Netherlands. "Double nationality has a disastrous effect. Especially when MPs and other politicians also have them. It is simply unacceptable".

Khan's conclusion is unambiguous: "Do away with palliative measures. Positive discrimination does more harm than good. It may yield a single immigrant a job but it creates huge annoyance among the indigenous Dutch population".

Mikki mus politikeren fra Trondheim må nå reise til Nederlan for å refse skriftlærde.

http://www.nisnews.nl/public/130906_1.htm

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1448488.ece

WALID AL-KUBAISI skriver mye fornuftig her

Tar parti for "stammen".
Til tross for at de muslimske landenes lover betrakter disse bøllene som kriminelle, er de ifølge sosiale verdier snarere helter : De tar parti for sin "stamme" eller kvartalet, byen, nasjonen. Deres profesjon er ran og tyveri. De tvinger butikkeiere til å betale beskyttelsespenger. De bruker våpen som balltre, kniv eller pistol. Og når de kommer i konflikt med politiet, får de en høy stjerne i sine miljøer.

Jo flere ofre en bølle kan vise til, desto større respekt nyter han, og desto høyere sosial status får han. En iraksk bølle snakket en gang om hvordan han trakasserte en gammel dame i nabolaget, mens andre gutter lo og så opp til ham med beundring. Hvis en bølle blir arrestert og dømt, blir det et adelsmerke for ham. Fengsel er for mannfolk, sier mange.

Det er ingen tvil om hvilke stamme venstreekstremistene i SV og RV har valgt.

Det er gruppen som skal sikre stemmer ved neste valg.

Whatever Olsen. Du er umulig å ta alvorlig.

Bare drittslenging, opplenking av endeløse rekker artikler og ingen forsøk på analyse, og ennå har du ikke svart på mitt ENE spørsmål til deg. Er det virkelig så vanskelig? Ett enkelt spørsmål?

La meg gjenta: Jeg er motstander av religiøs ekstremisme. Jeg mener din "konfrontasjonslinje" (som består i drittslenging og usakligheter) bare styrker og øker denne ekstremismen. Det er DERFOR jeg ikke står på din side, IKKE fordi jeg støtter ekstremister.

Det blir spennende å se om noen av disse punktene i det hele tatt blir registrert i Anne Olsens neste raptus av 7-8 innlegg på rad med klipp, lim og lenker uten en eneste selvstendig tanke og analyse.

Vi venter spent Anne... veldig spent.

MEN I ALL VERDENS LAND OG RIKE ER DU HELT HISTORIELØS MANN?!!?

RAF = Rote Armee Fraktion, aka Baader Meinhof gruppen, en gjeng som hadde forlest seg på Guevaras håndbok for geriljakrig. De satte seg fore å starte revolusjonen i Vest-Tyskland gjennom å terge den tyske klassestaten til å undertrykke folket, jfr Lenins teser om klassebevissthetens øyeblikk. Kapring og spregning av fly (med sivilister om bord), bomber mot ambassader, kidnapping og henrettelse av politiske topper var metodene deres opp gjennom hele 60-tallet. De ble oppløst så seint som i 1999, men de forlot den hodeløse militante linja si en eller annen gang på 70-tallet.

I en undersøkelse utført av der Spiegel rundt starten av syttitallet oppga hver femte spurte tysker under tredve års alder at de kunne tenke seg å skjule et RAF-medlem på flukt.

Så når unge muslimer står fram i dag og uttrykker sympati for Bin Laden (i forrige uke det var, denne uken har vi som kjent bestemt oss for at alle fornekter Bin Laden) så tenker jeg at verden er den samme som det den alltid har vært.

I motsetning til de som bevrende erklærer at vi står foran en indre fiende for første gang siden krigen....

Tilsvarende grupper fantes i Hellas, Frankrike (Aktion Directe) og Italia (Brigade Rosso). Ta et sveip på nettet.

Jeg er fullstendig klar over det du skriver, Anne, men det relaterer seg ikke til problemstillingen vi diskuterer. Dersom du mener det gjør det, må du forsøke å vise det, og da er det en fordel å uttrykke seg noe mer saklig og normalt enn det ser ut som du er i stand til, og ikke tillegge folk meninger de ikke har.

Sorry,Anne - prøv igjen.

Jeg står ikke ansvarlig for annet en det jeg sjøl skriver Anne, og det gjør ikke du heller.

Dersom du ikke klarer å debattere i et normalt språk og en saklig tone, foreslår jeg at du debatterer et annet sted.

Hvem faen innbiller du deg du at du er.
denne patetiske figuren Tariq Ali som slenger om seg med negative karkteristikker om de fleste av sine meningsmotstandere.

Fredrik Heffermehl en av dine ideologiske førere anser at Sudan er totalt uten relevans .

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/09/18/477083.html

Hyklerne og dobbeltmoralistene er nå plutselig bekymret for tonen i debatten.

Jeg trodde du tålte å drikke trøndersk karsk , men du tåler knapt nok Café au lait

Sitat Anne Olsen. "Denne motbydlige Tariq Ali som benytter enhver anledning til å spytte på og skjikanere Tony Blair"

Forventer du å bli tatt alvorlig med slikt språk Anne?

Det sier mer om din uvidenhet Ronny.
Din ideologiske sengekamerat Tariq Ali har ikke polert sitt språk.
Kutt ut dette fisefine kravet ditt til motdebatanter.
Ta en nærmere skjekk på ordvalget til dine venstreekstremistiske oppviglere.

Du virker uinspirert i ditt revolusjonære forsvar for dine nære ideologiske venner.
Ronny
09/18/2006 04:13 PM CST

Men både du og jeg vet vel at verden ikke er fullt så enkel ? Personlig blir jeg litt sliten av all denne skremselspropagandaen om muslimer og islam, uavhengig av hvorvidt det finnes masse skumle ekstreme muslimer.
Sitat slitt Ronny.

http://nytid.no/?sk=kultur&id=3704

HER HAR du en god gammeldags marxist SOM KAN FORTELLE DEG HVORDAN DU SKAL TENKE OG Prate .
Denne motbydlige Tariq Ali som benytter enhver anledning til å spytte på og skjikanere Tony Blair

Det handler ikke om hva jeg tåler, Anne, men om hva slags usakligheter jeg ikke gidder å kaste bort tida mi på.

Om du ikke kan diskutere saklig, er det best å la være. Personkarakteristikker og drittslenging skaper bare et dårligere debattklima for alle og gir i alle fall ingen insikt i selve problemstillingene (som er det jeg mener burde være formålet med debatt).

Og om du savner fokus på Afrika (og nå kanskje særlig sudan), er jeg enig med deg. Jeg skrev litt om det en tid tilbake, og hva jeg tror er årsaken til at Afrika forblir det glemte kontinent i et svar til Carl under denne:
http://www.omicronline.org/site/archives/00000167.shtml#comments

Ordvalg til personer med akademisk løpebane har vært temmlig ukritisk om gruppetilhørigheten har ligget til venstre for AP.

Ordvalg i polimikken mot Bjarne H Hansen viser meg at denne venstreekstremistiske sekt intet har lært.

Forklaringen er mye nærmere enn du tror.

http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17232

Norsk samfunnsforskning lider dessverre av en selvpålagt moralisme, mener Fredrik Barth, som i en alder av 77 truer med å slutte som professor i Boston.

DA ER DET KANSKJE passende med noen ord om Unni Wikan, også en internasjonal kapasitet, som har vært gjesteprofessor både ved Johns Hopkins University og Harvard, men som likevel er betraktelig mer upopulær innenfor sitt fag her hjemme enn hva Fredrik Barth er. Da Wikan fikk Fritt Ords pris for sin vilje til å problematisere norsk innvandringspraksis, møtte nesten ingen fra Sosialantropologisk institutt ved UiO opp på utdelingen. Kanskje ikke uventet, siden krefter der har stilt seg bak beskyldninger om at Wikan går i nynazistene ærend. Barth derimot blir i dag rost for sin innsikt av de samme kreftene uten at de på noen måte har sannsynliggjort at Wikan og Barth står langt fra hverandre.

Jeg, gjentar: Jeg står ikke ansvarlig for hva andre enn jeg sjøl skriver!
Så lenge du slenger ut "denne venstreekstremistiske sekt" og lignende, kan du ikke forvente å få mye seriøsitet i diskusjonen, men det er kanskje ikke meningen, Anne?

Hva er ditt formål med denne debatten? Å sørge for ENDA mer drittslenging og idioti fra alle sider?

Om du ikke har fått med deg at formålet er noe annet enn drittslenging, så gjør jeg et nytt forsøk.
Du skal imidlertid ha stor honnør for erkjennelsen av at det serveres endel idioti og dritt fra venstresosialister også.

Hizbollahs og Irans planer for Israel har været kjent lenge, men har ikke forhindret verken FN eller en rekke europeiske land i motvilje, når det gjelder spørsmålet om Hizbollas avvæpning.
Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, har til pressen uttalt, at man angrer kidnapningen av de to israelske soldater, som bekjent ble starten på den flere uker lange krig mellom terrorbevegelsen og det israelske militær. Det kan ikke desto mindre være meget stor forskjel på, at man sier, at man angrer noe, og om man for alvor angrer .

Nasrallah sa for øvrig ikke noe om, hva han mente om de hundrevis av raketter, hans terrorbevegelse sendte inn over Israels grenser. Og bør man, hvis man bor i Israel, i grunnen interessere seg for, hva denne bombemann og gisseltager mener?

For å kunne finne ut av, om en person angrer, kreves således en tolkning av, hva det er for et menneske som taler, det vil si en bestemmelse av den talendes troverdighet. Hvis troverdigheten i forveien er satt over styr, kan sand anger aldri bli fastslått. Og når utsagnet kommer fra en leder av en organisasjon, som vel å merke lever i kraft av krigsføring mot regionens mest moderne og frie stat, bør man som tilskuer til konflikten ikke legge for meget i utsagnet.

Selve det israelske militær bør under ingen omstendigheter legge noe i uttalelsen, annet enn at betrakte den som en del av den krig, Hizbollah fører mot Israel, hvilket nå engang er konteksten – om noen skulle ha glemt det. Angerbudskapet må på denne måte også ses i sammenheng med terrororganisasjonen Hizbollahs øvrige kommunikasjonsstrategi. Et dårlig skjult budskap er jo nettopp et fra Hizbollahs pressekorps, som handler om, at det israelske militær overreagerende, som følge av omtalte kidnapning.

Det er samtidig en meget stor forskjel på synet på frihetsverdiene, som skiller "partene", som blant annet omfatter, hva man lærer i de skoler, som Hizbollah finansierer. Her lærer man således om det angivelig storslåtte ved at ofre seg selv og andre; og man undervises i en rekke ytterst rigide dogmer, som i praksis har negative konsekvenser for graden av frihet i de samfunn, hvor disse dogmer promoveres, hvilket i dette tilfelle er Libanon.

Pensum a la Hizbollah vil samtidig - på fanatisk vis - være beslektet med det, man indoktrinerer yngre generasjoner i hos donorlandet Iran. Først og fremst, og som det primære, er Hizbollah å anse for at være en organisasjon, som er skapt med det formål å ødelegge staten Israel. Det betyr også, at pengene og våpnene fra Iran opphører den dag Hizbollah-krigerne for alvor skulle angre.

Hizbollahs og Irans planer for Israel har samtidig været kjent lenge. Det har imidlertid ikke forhindret verken FN eller en rekke europeiske land i lunkenhet og motvilje, når det gjelder spørsmålet om Hizbollahs avvæpning. Verre er det kanskje , at man i praksis har valgt at ignorere Irans desstabiliserende innflytelse ikke bare på Midtøsten, men - i kraft av ideologiske og finansielle aktiviteter - i mange andre deler av verden.

Om du blir trett og sliten Ronny må du ikke gi opp.
Kampen mot Israel går foran alt ?
I den ideologiske kampen for eller mot Israel er Iran og Hizbollah viktige premissleverandører ?

Forklaringen er mye nærmere enn du tror.

http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17232

Norsk samfunnsforskning lider dessverre av en selvpålagt moralisme, mener Fredrik Barth, som i en alder av 77 truer med å slutte som professor i Boston.

Og jeg gjentar:

Ingenting styrker Hizbollah mer enn Israels fremferd. Ingenting Styrker Iran mer enn USA og Israels oppførsel i regionen. Ingenting styrker ekstremistene i både vesten og østen mer enn når man legger seg på den linja du og mange andre på ytterste høyre propaganderer for. Språkbruken hjelper heller ikke.

Dette er utfordringen du etter SVÆRT mange forsøk, ennå ikke har svart på.

Forklaringen er at ingen utsagn er kontekstuavhengige. Å henvise til autoriteter endrer ikke på den saken. Et utsagn blir ikke sannere om det er Barth som sier det, forutsatt at han faktisk mener det du åpenbart legger i sitatet.

Og jeg gjentar .
Språkbruken til dine allierte Røde-Ken,Georg Galloway ,Tariq Ali er kun egnet til å piske opp hat.
Venstreekstremistene hos oss i Vesten gir de radikale tapere i den muslimske verden falske forhåpninger.

Venstreekstremistene er ikke så nøye med hvordan deres fremtoning tolkes utenom den snevre menighet.
Du blir ikke klokere av å tviholde fast på barnetroen som ramme for alle poliske tolkninger.

Iran er jo I DAG i konflikt med FN om nettopp atomprogrammet.

FN vil imidlertid aldri greie å komme til enighet om å gjøre hva som måtte være nødvendig for å hindre at Iran skaffer seg a-våpen. FN vil aldri gå til krig mot Iran. Når FN ikke er noen god løsning, er det fordi FN stort sett ikke fungerer der hvor sakene er litt betente. Se bare på Darfur. Kina trenger olje. Derfor skal vi se på det kommende folkemordet uten å gjøre noe. (Kjøp deg ny og større TV for anledningen. Kan bli bra farger! Blir sikkert mye bedre enn Rwanda!)

Din omsorg for andre lands indre anliggender er jo direkte rørende. Det er en logikk som ville gjøre ethvert folkemord til kurant politikk – så lenge det ikke bryter med andre staters suverenitet. Alt er tillatt.

Og mens dette skjer, søker den ene galningen den annens støtte. Var det ikke småbrukerlaget som sist rykket ut med støtte til Hisbollah? Klassekampa er med, og Chavez, så nå mangler vi bare noen fra Sarons Dal og Tarotkort-leggernes landsforening - så er forsamlingen fulltallig. Og dog er det alltid plass til en til. Glemte jeg Ku-Klux-Klan?

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/09/18/477083.html

Rullebladet til de Islamistiske ledere med makt er et trist kapittel.
Dette er noe Norske venstreekstremister velger å se bort fra.

OK, da er vi uenige om hva som fremmer ekstremisme.

Din argumentasnon går altså på at: "Venstreekstremistene hos oss i Vesten gir de radikale tapere i den muslimske verden falske forhåpninger."

Dette går det jo faktisk an å si noe om. Dersom man ser på hva det er som skaper ekstreme reaksjoner i Midt-Østen, er det knapt nok uttalelser fra Galloway.

Jeg vil utfordre deg til å finne noe som helst konkret som understøtter en slik teori. Folk som blir utsatt for sinne og hat, blir ikke bare redde og gjemmer seg, de blir sinte selv, og slår tilbake - Som jødene i Warzawa-ghettoen under 2. verdenskrig, eller som palestinerne i dag.

Det som har skapt grobunn for terrorisme er USAs framstøt i Afghanistan og Irak.

Du trekker spesielt fram Iran. Hva er det som har gjort Iran til et såpass konservativt regime som det er i dag? For å sitere meg sjøl:

"Dersom vi ser på Midt-Østen kan vi jo gå tilbake til Iran i 1953 da Teddy Roosevelts barnebarn Kermit, ledet en CIA-operasjon som avsatte den demokratisk valgte statsministeren Mossadegh (fordi han lå litt for langt til venstre etter amerikanernes (og britenes) smak), og erstattet det Iranske demokratiet med et diktatur under Mohammad Reza Shah. Dette var et upopulært diktatur som banet veien for Ayatollah Khomeini i 1980, et styre som igjen ble en inspirasjon for islamister over hele verden. USA møtte seg igjen i døra, men her prøvde de seg på en redningsaksjon. Gjennom å støtte opp om, og finansiere (sammen med bl.a. Frankrike og Russland) den irakiske diktatoren Saddam Hussein, skulle de ta knekken på Iran i en krig som ikke kostet vestlige liv. Dessverre endte de bare opp med millioner arabiske døde og en Saddam som nok var betydelig verre enn iranerne (om enn kanskje ikke for USA). Tidligere amerikansk innblanding i disse regionene har altså ikke ført mye bra med seg, men Carl I Hagen har kanskje forhåpninger om at de skal gjøre det bedre denne gangen?"

I nyere tid ser vi også hvordan USAs hardt-mot-hard-politikk i forhold til Iran, var nettopp det som banet veien for Ahmadinejad som erstatter for den moderate Khatami.

Det samme kan vi se i Afghanistan. USA finansierer og trnener "frihetskjemperne" Mujahedin mot Sovjetunionen, og møter de samme soldatene igjen senere som Taliban. Vold avler vold, sinne avler sinne - dette er gammel kunnskap, ikke minst i forholdet Midt-østen/Vesten.

I forhold til regioner hvor man har lyktes med avspenning (f.eks. Baskerland og Irland), så har man gjort nettopp det motsatte - godkjent mange av de legitime kravene opprørsbevegelsnene har, forhandlet, og oppnådd framskritt og endringer - Enten ved at opprørsbevegelser har gått over til å kjempe gjennom loven, eller ved at rekrutteringen til disse blir mindre, når uretten blir mindre.

Et tilsvarende motsatt eksempel har vi i hht. Colombia, hvor en hardt-mot-hardt-politikk ikke har ført fram. (se http://www.omicronline.org/site/publications/politics/colomb.shtml)

Din analyse er vel noe slikt som at islamister har en ideologi som ligner på Hitlers, og slik aldri vil kunne stoppes av annet enn rå makt? Da vil jeg be deg sette deg litt bedre inn i de (til dels svært forskjellige) ideologiene som styrer slike bevegelser. Det er lite snakk om noens folkeslags "overhøyhet" og "lebensraum" i denne ideologien. De som rydder seg nytt land i Midt-Østen på bekostningav andre, vet vi jo hvem er...

Slik. Nå er det din tur til å legge fram eksempler på at hardt-mot-hardt fungerer, Anne, Og si noe om hvorfor mine eksempler og analyser ikke stemmer.

Jeg registrerer at du fortsetter med en rimelig useriøs språkbruk, og vil derfor også gjenta spørsmålet: Hva ønsker du å oppnå med denne debatten Anne?

Nå er det din tur til å legge fram eksempler på at hardt-mot-hardt fungerer, Anne, Og si noe om hvorfor mine eksempler og analyser ikke stemmer.

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=1273wmv&ak=null

http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=1273

Lebanese Shiite Mufti of Tyre Ali Al-Amin Harshly Criticizes Hizbullah for Its Conduct in the Recent Conflict

Lytt på denne kloke mann Ronny . Han har forstått mye mer enn alle venstreekstremister i Norge.

Dette tullpratet ditt om lebensraum gidder jeg ikke å svare på.
Det passer ikke i en seriøs diskusjon.

Du plukker situasjonen i Iran 1953 totalt ut av sin kontekst med kald krig.

Om jeg får bedre tid en gang skal jeg begrunne hvorfor du tar feil.

Shiite Mufti of Tyre Sheik Ali Al-Amin viser at det fins mer fornuftige synspunkter blant muslimske teologer enn blant venstreekstremistiske akademikere.

Det gleder meg at du velger å overse Shiite Mufti of Tyre Ali Al-Amin , som er meget kritisk til den leiemorder-rolle Iran har tildelt Hizbollah.
Det sier meg at hans uttalelser ikke passer dine forutinntatte oppfatning.
2. Du velger å kun holde deg til den del av sken som passer din agenda.Du velger å se bort fra at staten Israel har vært i konstant krig med sine naboer siden 1948,og Palestinernes politiske representanter har spilt sine kort dårlig både ved forhandlingsbordet og på slagmarken.
3.Din venstreekstremistiske historieforståelse ser totalt bort fra hva som skjedde mellom 1940 og 1953 i Iran. Det er ganske forstålig siden det marxist-leninistiske evangeliun ikke slo rot i Iran i samme tidsrom.
Jeg kunne gjerne lage en lengre forelesning for deg om dette,men du skulle ha alle muligeheter for på orientere deg på egen hånd.
Det hadde vært en fordel for både deg og dine studenter om du holdt deg borte fra dogmatiske venstreekstremistiske kilder.

5. TID til å ta på seg offerrollen eller lider du av jerusalem-komplekset Ronny ?

http://www.signandsight.com/features/894.html

Jeg registrerer at du ikke på noe punkt forsøker å tilbakevise ne av det jeg har skrevet. Du gjør som vanlig:

1) Lenker opp til en videofil med en eller annen "kloke mann"

2) Avviser Israels (svært reelle og etterprøvbare) utvidelse av sien grenser og bygging av bosettinger på okkupert jord med "tullprat"

3) Mener at jeg plukker "situasjonen i Iran 1953 totalt ut av sin kontekst med kald krig", men USAs strategi var like (eller vel så) mislykket om det var kald krig.

4) "Om jeg får bedre tid en gang skal jeg begrunne hvorfor du tar feil."

Tid til å spy ut edder og galle i 4 innlegg på rad har du tydeligvis, men en seriøs debatt hvor man faktisk må begrunne sine påstander, nei det blir for "tidkrevende". Vi venter spent.

Drittslengig og svada.
Du er ikke seriøs.
SYNSPUNKTENE til en høyt respektert lokal autoritet i Tyr veier mye tyngre for meg enn en rettroende spirrevipp i RV.
Du burde skamme deg.

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=1273wmv&ak=null

http://www.memritv.org/Transcript.asp?P1=1273

Det er mulig dette ikke passer inn i det politiske budskap du gjerne vil misjonere.
Om komentarer er uønsket så er det noe som heter sensur.
Det har vært en god del benyttet.
Fungerer ikke det så kan diverse psykiatriske merkelapper brukes for å disskreditere opposisjon.

Kynisk følelsesporno først og fremst for å hisse opp hat mot Jøder og Israel.
Kilde.
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-4813623.html

Her er det flere gode synspunkter fra Naser Khader som vil plage den ortodokse Ronny

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1472224.ece

Dialog er et av demokratiets sterkeste kort i kampen mot alle former for intoleranse og trangsyn. Men vi må også innse at det er en enorm utfordring å føre en dialog fra en demokratisk plattform med noen som befinner seg på en ikke-demokratisk plattform - som simpelthen har en ikke-demokratisk forståelse av samfunnets innretning.

Det måtte jeg erkjenne da jeg under Muhammed-konflikten besøkte en av mine gamle venner, en egypter. Han hadde for anledningen besøk av en annen venn, en marokkaner. Sistnevnte hadde bodd i Danmark fra barnsben av, snakket et feilfritt dansk og er i det hele tatt velorientert og velartikulert. Vi snakket om tegningene og konflikten generelt. Men tross et mangeårig kjennskap til danske forhold, mente han likevel at danskene skulle ha gitt muslimene en unnskyldning.

"Hvilke dansker?" spurte jeg. Og "hvilke muslimer? Både dansker og muslimer er forskjellige - mener du at alle de fem millionene skulle gi hele verdens muslimer en unnskyldning?"

"Nei, men statsministeren er jo Danmarks overhode, så han må be om unnskyldning. Og han skulle i det minste ha grepet inn overfor Jyllands-Posten".

Det blir unektelig litt "goddag-mann-økseskaft" over slike diskusjoner. De bidrar til å opprettholde den utrolig begrensende og hemmende oppfatningen av "oss" og "dem" - og det gjelder begge sider.

Du prøver å klistre intoleransens og fremedfryktens merkelapp på alle som er uenig med RVs syn på islamister.
Det er ikke seriøst.

Ubegrunnede påstander som ikke relaterer seg til det jeg har skrevet i synlig grad.

Drittslengig og svada.

Det finnes 6 milliarder mennesker på jorda. Hvorfor skal jeg høre på Muftien av Tyr i stedet for en av de 5999999999 andre?

Dersom du ønsker jeg skal forholde meg til det, kan du kort gjengi med egne ord hovedargumentene hans her, og ikke bare slenge ut masse lenker. Som sagt mange ganger før, har det noe med vanlig debattskikk å gjøre.

Til å ikke bry deg om rettroende spirrevipper fra den norske venstresida, bruker du uforholdsmessig mye tid på nettstedene deres, hvorfor det?

Jeg sensurerer ikke meninger, men jeg kan godt sensurere bestemte måter å fremme de på, dersom det ikke bidrar til noe annet enn å ødelegge alle tilløp på seriøs debatt.

Den rettroende spirrevipp vil aldri skrive om dette temaet her.
Han vil trekke seg krenket tilbake og henvise til debattonen som ikke passer ham.
Agendan til venstreekstremistene innbefatter ikke historisk redlighet.

Venstreintellektuelle har stått fram som forsvarere av religiøse fundamentalister: ”Islam er det nye venstre”. Johan Galtung har uttrykt forståelse for dem som ønsker livet av de danske tegnerne. Galtung mener at det ikke er nok å beklage at muslimene tok tegningene ille opp: ”Man må”, sa han til Stavanger Aftenblad da striden raste som verst, ”også erkjenne at man har gjort noe galt, beskrive i detalj hvordan det skjedde og utrede hvordan det kan gjøres bedre i framtiden”. Han som i egenskap av spåmann har en dårligere treffprosent enn selv den sletteste langtidsværvarsler, ja, ondere tunger enn min vil si han har tatt feil i alt han har sagt – alltid, sier nå at målet med dialogen må være å ”dra opp grenser for ytringsfriheten”.

http://pub.tv2.no/TV2/magasiner/dokument2/article756850.ece

http://web3.aftenbladet.no/utenriks/article355148.ece

Avdekker planlagt Holocaust i Midtøsten

I en ny bok avdekker to tyske historikere Nazi-Tysklands planlagte jødeutryddelse i Midtøsten, en plan som møtte velvilje hos Jerusalems palestinske stormufti.

Og hvordan relaterer du disse utgytelsene til mine konkrete utsagn lenger oppe i debatten, Anne?

Jeg kan ikke se at du på noe som helst tidspunkt konkret forsøker å tilbakevise mine påstander. Jeg minner om at du lenger oppe skrev:
"Om jeg får bedre tid en gang skal jeg begrunne hvorfor du tar feil."

Jeg venter fortsatt.

I mellomtiden kan du jo kose deg med denne:

Islamistiske bevegelser fremmer vestlige verdier
http://www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/1159864662.57

Det er alltid interessant å snu ting litt på hodet.

Folk som blir utsatt for sinne og hat, blir ikke bare redde og gjemmer seg, de blir sinte selv, og slår tilbake - Som jødene i Warzawa-ghettoen under 2. verdenskrig

http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Ghetto

Her har du svar på spørsmålet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Ghetto_Uprising

Dine sammenligninger med Israel idag er usmaklige og irrelevante for alle andre enn hat-grupper som dyrker Israel -hat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Camp_David_2000_Summit

Kunne du forestille deg Hitler og Jødiske tjenstemenn seriøst forhandle om fedsavtale og eget annerkjent område med selvstyre i 1942 ?

Litt etter hvert vil du nok innse at du er hjernevasket?
Dine postulater ,dogmer og trosetninger blir motsagt her.
The age of horrorism (part one)

http://observer.guardian.co.uk/review/story/0,,1868732,00.html

The age of horrorism (part two)

http://observer.guardian.co.uk/review/story/0,,1868732,00.html

The age of horrorism (part three)

http://observer.guardian.co.uk/review/story/0,,1868746,00.html

Det mest "farlige" for dagens islam er hvis religionen utsettes for samme type skånselsløse kritikk som kristendommen ble til del. Det frigjorde både kristendommen og samfunnet. Muslimene bør frigjøres på samme måte, hvis ikke risikerer vi alle å gå med i et dragsug.

Det er ikke fra kirkelige kretser den modigste og skarpeste kritikken av islam kommer. Det er fra vestlige intellektuelle og dissentere innen islam. De har nå fått tid på seg til å fordøye 911, og studere bakgrunnen. Jeg leser selv for tiden Lawrence Wright: The Looming Tower, som er et rent skattkammer av informasjon om bakgrunnenn til Al Qaida-lederne. Det er utrolig hvor mye man idag vet om deres personlige historier.

En annen som har dissekert jihadismen er Martin Amis, som har en egen evne til å analysere fenomener og se dem med nye øyne. Observer har trykket et par utdrag fra hans nye bok.

Amis kaller islamismen The Great Leap Backward. En avantgarde forsøker å dra en hel religion bakover, og med spektakulære metoder. Bush og Rumsfeld har svart på utfodringen slik at vi nå lever i The World of Vanished Normalcy.

Amis tar for seg Qutb, hans karakter. Undertrykkelsen av seksualitet er sentral i islamismen. Det er interessant at alle de totalitære ideologiene har et forkvaklet syn på seksualitet. Hos Qutb var det nærmest patologisk.

Hvorfor slenger du rundt deg med hat-merkelapper i stedet for å diskutere sak Anne?

Hvorvidt Israel er villige til å forhandle under forskjellige betingelser, eller ikke, er en lang debatt. Jeg har vanskelig for å forestille meg Israelske myndigheter forhandle _seriøst_ om fredsavtale. For meg ser det ut som om de gjør alt de kan for å slippe forhandlinger.

Dette gjør likevel ingenting fra eller til i forhold til min påstand om at sinne avler sinne, hat avler hat og vold avler vold, og at dette er en spiral du og dine likesinnede er aktive medhjelpere til.

Og vi venter fremdeles på dine grundige utlegninger som skal "motbevise" mine analyser fra kommentar 66.

Hvorfor slenger du hat-merkelapper i stedet for å diskutere sak Ronny. ?

Ditt behov for demonisere andre som ikke deler ditt syn er påfallende.Det er noe man lærer i marxist-Leninistiske studiesirkeler?
Dine påstander i kommentar 66 er ubegrunnede postulater basert på en analyse foretatt med skylapper.
Historiesynet og analysen er selektiv og totalt tatt ut av kontekst.
Jeg har aldri hatet venstre-ekstremistiske akademikere. Jeg har derimot hatt stor glede av å plukke de ned fra deres selvopphøyde piedestall.

Når det akademiske miljø begynner å lide av Jerusalem syndromet er det fare på ferde.

http://www.signandsight.com/features/894.html

Only a few intellectuals like Bernard-Henri Lévy or Magdi Allam, chief editor of the Corriere della Sera, find this surprising. Why do the 200,000 slaughtered Muslims of Darfur not arouse even half a quarter of the fury caused by 200-times fewer dead in Lebanon? Must we deduce that Muslims killed by other Muslims don't count - whether in the eyes of Muslim authorities or viewed through the bad conscience of the west?

utenrikskommentator Jahn Otto Johansen sitat

Voldsom debatt i Israel

Men nå er debatten i Israel i full gang, og den føres med en voldsomhet som man knapt vil finne i noe annet demokratisk land i en slik situasjon. Når de kritiske røster først slipper seg løs og menigmann sier sin oppriktige mening, vil jeg ikke nøle med å karakterisere det israelske demokrati som det mest åpne og kritiske i hele verden. Men igjen må jeg ta et forbehold: Demokrati for jødiske statsborgere.

Israelerne vil ikke nøye seg med den offisielle undersøkelseskommisjon som regjeringen nedsatte. Ikke minst familie og venner til de unge kvinner og menn som mistet livet i Sør-Libanon, vil kreve at rettferdighet skjer fyllest. Denne krigen vil kreve mange politiske ofre innen selvransakelsesprosessen er avsluttet. Dette er et Israel som mediene burde rapportere mer inngående om.

Og vi venter fremdeles på dine grundige utlegninger som skal "motbevise" mine analyser fra kommentar 66.

Og vi venter fremdeles på dine grundige utlegninger som skal "motbevise" mine analyser fra kommentar 66. Klipp og lim av milelange tekster som kanskje/kanskje ikke berører noen av de samme problemstillingene holder ikke Anne. Skriv det du mener her, sjøl, slik alle andre gjør.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering