RV fordømmer politibrutaliteten

Uttalelse fra RV Sør-Trøndelag

RV i Sør – Trøndelag uttrykker sterk sorg over at en 48 år gammel nigerianer mistet livet under en brutal politpågripelse torsdag 7. september.

Vi håper denne tragiske hendelsen kan bli et vendepunkt for kampen mot rasisme og bety slutten på den trakasseringen ungdommer med mørk hudfarge opplever alt for ofte.
Det er i dag svært godt dokumentert at innvandrere, og særlig personer med mørk hudfarge, har store vanskeligheter på arbeidsmarkedet, på boligmarkedet og i kontakten med offentlige myndigheter, særlig politiet. Dette har blant annet ført til at FN-organet CERD har påpekt at om det er riktig at fargede i Norge pågripes oftere av politiet enn hvite er dette et brudd på FNs Menneskerettigheter. Politiets framferd under pågripelsen den 7. september bekrefter nok en gang denne ulikheten i behandling av hvite og fargede. Sør – Trøndelag fylkesting har vedtatt at fylket skal være en antirasistisk sone. RV krever at fylkestinget tar opp denne hendelsen til diskusjon og drøfter hvilke tiltak som kan tas for å styrke kampen mot rasisme. Det er særlig viktig at politiet tar på alvor kritikken om at noen politifolk har adferd som er sterkt preget av rasisme. Slike må snarest fjernes fra sine stillinger.

Ingen er tjent med at det tas lett på rettssikkerheten i denne saken og at politifolk forhåndsdømmes . Men, det er et faktum at en stor del av innvandrermiljøet i Norge har uttrykt klar mistillit til i hvilken grad etterforskningen vil være uavhengig. I brev til Justisministeren av 11.9 krever Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering, at dødsfallet granskes av en uavhengig granskingskommisjon. RV er enig i at det er all grunn til å understreke at granskingen må være uavhengig. Det er påfallende at av 205 saker som Spesialenheten for Politisaker avsluttet i 2005 er det falt dom i bare tre saker. Det er derfor viktig at Spesialenhetens gransking blir grundig og utføres av folk som er uten forbindelser til politiet i Trondheim. Vi mener i tillegg at de involverte politifolkene må suspenderes fra sine stillinger under etterforskningen. Rettssikkerheten vil også styrkes om en eller flere representanter for det afrikanske miljøet får følge spesialenhetens arbeid.

For RV Sør-Trøndelag

Peder M. Lysestøl

Vi har fått følgende lenker til omtale av saken fra Nettverk mot offentlig dskriminering og rasisme:

Lenker til ulike medier om saken:

http://www.nigeriavillagesquare.com/articles/guest-articles/death-at-the...

http://www.nettavisen.no/innenriks/article736542.ece

http://forum.tv2.no/forum/messageview.cfm?catid=12&threadid=31969

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=130176

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article718514.ece

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article718585.ece

http://www.studentradion.no/rev/news.php?news_id=340

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=130388

http://sosialisme.no/nyheter/rasisme/

http://sonitus.org/?p=3057

Se også www.nrk.no gå til distrikt og velg Midt-Nytt: 12.9 kl 1840

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.988121

Se Nekrolog i klassekampen lørdag 16.september(ikke online)

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/09/12/476501.html

Se debatt i klassekampen samt Åpent brev den 27.9(ikke online)

http://www.utrop.no/art.html?catid=1&artid=10948

http://blogg.klype.net/2006/09/12/utrivelige-troendelag/

http://www.haldendagblad.no/leder/article2293275.ece

http://www.utrop.no/art.html?catid=1&artid=10945

http://www.utrop.no/art.html?catid=1&artid=10942

http://hjorthen.org/?p=1372

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/09/14/476735.html

http://gudbedre.blogspot.com/ (Elvis har også mange lenker)

http://www.document.no/weblogg/archives/009995.html

http://www.nakmi.no/nyheter/artikkel.asp?NyhetID=807&SpraakID=1&SeksjonI...

http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.985238

http://www.sv.no/sor-trondelag/trondheim/bystyret/kronikker/dbaFile11448...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering