Arbeidskrafta blir ikke brukt!

Med forfatterens tillatelse publiserer vi denne kommentaren av Jorun Gulbrandsen, leder i Akp, hvor hun påviser et par enkle feilskjær i retorikken omkring den nye pensjonsreformen.

Påstandene “pensjonsalderen må øke fordi det er for få i arbeid”, og “vi jobber mindre enn for 30 år sida” blir forsøkt banka inn i befolkninga. Begge er gale.

1 Arbeidskrafta blir ikke brukt.
2 Folk jobber mer enn før, ikke mindre

1. Det er ikke nødvendig å heve pensjonsalderen. Problemet er ikke mangel på arbeidskraft. Problemet er at arbeidskrafta ikke blir brukt!

SSB Arbeidskraftundersøkelsen for 2002: Det er 121.000 som jobber deltid og som ønsker lengre arbeidstid. Bare i helsevesenet er det over 20.000.
110.000 registrerte arbeidsløse vil ha jobb.
10.000 er på arbeidsmarkedstiltak.
20.000 funksjonshemmede har mista jobben det siste året (midt under kampanja for “et inkluderende arbeidsliv”).
Det er innvandringsstopp, arbeidsvillige får ikke komme inn i landet. Flyktninger som kan og vil arbeide blir sendt ut av landet hver eneste dag, mot sin vilje.
10 prosent av befolkninga går på uføretrygd. Mange kan helt eller delvis ikke jobbe. Men for mange andre betyr jobben en så ekstrem rovdrift på friske folk, at de blir sjuke og utstøtt fra arbeidslivet. Mange får trygd i stedet for jobb, og slik skjules arbeidsløshet.

2. Folk jobber ikke mindre enn “før”. I forhold til da Folketrygda ble oppretta, er for det første kvinnene blitt yrkesaktive. Dette har betydd en ekstrem økning i antall lønnsarbeidere. Halve arbeidsstokken er i dag kvinner. For det andre har produktiviteten økt. Tempoet er høyere. Det siste er et argument for at pensjonsalderen ikke skal bli høyere. De slitne er mer slitne. Så får heller de med lette jobber jobbe lenger hvis de har lyst, men tving ikke sliterne til å måtte gjøre det samme!

Lars Østby i Statistisk sentralbyrå (Klassekampen 7. januar) tenker seg en pensjonsalder på 75 år for kvinner og 71 for menn, slik at vi er pensjonister i bare 12 år før vi dør. I gjennomsnitt ...

Østby, jeg skulle ønske du kunne sitte og forske i vei til du er 100 hvis du vil. Men foreslå ikke at lærere, hjelpepleiere, transportarbeidere og andre med tunge løft og psykisk stress, skal være nødt til å jobbe til de er 75! Det er en helt hårreisende tanke. Ingen skal ha et slikt krav. Og husk at en arbeider ofte har jobba i både 10 og 15 år før en velutdanna akademiker i det hele tatt har begynt.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering