Vi tar én for å skremme resten...

Vi har en umenneskelig måte å behandle en stor del flykninger og asylsøkere her i Norge. Som jeg skrev i forrige tekst er det mulig til en viss grad å få støtte til det, all den tid man lukkes med å snakke om disse menneskene som en stor uformelig “gruppe” som ofte omtales i samme åndedrag som kriminelle, terrorister etc.

Det er derfor Marie Amelie er så viktig - hun ødelegger for gruppetenkingen, og viser fram menneskene. Hun er blitt en representant for mange andre. Derfor håper jeg denne saken får konsekvenser - både for henne, og selvsagt også for alle de andre menneskene som er i hennes situasjon.

Fremskrittspartiet har ledet an i demoniseringen av innvandrere som gruppe. Vel så alvorlig er det derimot at Arbeiderpartiet og Høyre (husker du «Jern-Erna») følger på, i en misforstått strategi om å “demme opp” for Frp. Et sleipt politisk grep i så måte er å flytte slike asylsaker over til Utlendingsnemnda (UNE), for å kunne frasi seg det politiske ansvaret.

Utlendingslovens § 38 sier at det kan gis oppholdstillatelse dersom «det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.». UNE skriver om Marie Amelie at «at klageren, gjennom nærmere 9 års oppholdstid i Norge, har opparbeidet en sterk faktisk tilknytning til riket.», men legger til: «Selv om klageren skulle antas å ha en slik særlig tilknytning til riket […] taler innvandringsregulerende hensyn med tyngde for at tillatelse ikke bør gis.»

Jeg vil også stille et visst spørsmål rundt bruken av politiressurser. Vi vet vel alle at det er store mengder av “hverdagskriminalitet” som i liten grad blir reelt etterforsket. På hvilken planet er det i en slik situasjon fornuftig bruk av politiets tid å sende 8 (åtte!) politifolk til Lillehammer for å arrestere en ung kvinne som såvidt meg bekjent aldri har gjort en flue fortred? Der fikk vi også et svar på radioen onsdag morgen: Det var signaleffekten.

Marie Amelie har altså blitt ofret for å sende et signal til andre. Hvilket signal er det i realiteten som nå blir sendt? Du skal ikke stikke deg fram. Du skal ikke gi et ansikt til de ansiktsløse. Det er slike dager landet du lever i gir deg en vond smak i munnen, og det verste er: Det er mange saker som Marie Amelie sin.

Hva kan så gjøres for å, om ikke gjøre Norges behandling av utlendinger god, så i det minste gjøre den litt mindre forjævlig?

Flere relativt enkle grep har blitt foreslått:

Langt opphold bør gi oppholdstillatelse. Det vil i og for seg ikke være noe annet enn en formalisering av et moment av det som står om “tilknytning til riket” i loven. For mindreårige, bør det selvsagt gjelde kortere tid.

Man kan gi folk mulighet til å sende ny søknad fra Norge, og ikke tvinge de til å reise tilbake først. Det virker som man i dag bevisst bruker et mest mulig kronglete byråkrati for å gjøre mest mulig forjævlig for folk.

Man kan inføre amnesti for papirløse, slik mange land har gjort, så vi får ryddet opp og bedret forholdene for de som er her i dag.

En del kan selvsagt også rettes opp ved å endre praksisen innenfor dagens lovverk, hvor Utlendingslovens § 38 altså sier at “Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det forelig­ger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.” Dersom man slutter å ofre enkeltmennesker bare for å “sende signaler” til andre.

Denne praksisen minner meg om regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, hvor det ikke er så farlig om den du straffer har gjort noe galt. Det viktige er å straffe folk med jevne mellomrom for å holde resten av befolkningen i sjakk gjennom frykt. Slik holder vi på. I Norge. I 2011.

Bildene er dårlige mobilbilder fra støttedemonstrasjonen i Trondheim 13/1.

Denne saken har vist at alle journalister i bunn og grunn er enige om endel ting i samfunnet, og den kritiske journalistikken er i realiteten død og begravet. Personlig har jeg hatt endel kontakt med journalister og jeg er svært skuffet over det lave kunnskapsnivået mange av dem viser, manglende ønske og eller evne til å grave i saker, manglende evne til å konkludere med noe annet enn det etablerte synet når man presenteres alle fakta osv. Journalistene har blitt en "quick fix"-gruppe som teller ord og venter på neste lønning fremfor å være en aktiv pådriver for å avsløre urett generelt - ikke bare urett alle andre journalister er enige i.

Hvis noen hadde tatt seg bryet med å se på alle de underlige fakta i denne saken, ville man muligens også avslørt at denne kvinnen utelukkende har hatt økonomiske motiver for å komme, i likhet med sine foreldre, og har bevisst lurt oss alle for å fremme seg selv. Dokumentfalsk er en alvorlig overtredelse og dersom hun har utdannet seg i en annens navn, er papirene ugyldige. Hvordan betaler hun skatt av inntektene fra boken? Bør norske forlag betale ut penger til mennesker som ikke lovlig kan motta penger for arbeid i Norge, spesielt når forlaget åpenbart må ha visst at det aldri vil bli betalt skatt eller moms eller andre avgifter av inntekten?

Alle de spørsmålene som vi måtte ha i denne saken kommer trolig til å forbli ubesvart, da journalistene allerede har bestemt seg for hva som er riktig og sammen fronter den trolig forfalskede bakgrunnshistorien. Dette er en trist tid for Norge, ikke fordi man ønsker å kaste ut et menneske med ulovlig opphold i Norge - men fordi alle de som skulle være vaktbikkjene mot urett fra alle hold, har inngått forbund om å la være.

Anonym: At vi til en viss grad har en ettpartipresse her i landet, er jo ikke ukjent, men det er sjelden venstresida tjener på det (se f.eks denne gamle Marsdal-artikkelen http://www.dagbladet.no/kultur/2005/11/21/449941.html eller Valla-saken for den del)

Det er vel ingen uenighet om at Maria Amelie har brutt loven - spørsmålet er vel heller om det er noen prinsipper som er viktigere enn loven, og dermed om loven er riktig. Vi lærte vel under Nürenberg-prosessene at det ikke nytter å gjemme seg bak lover og ordre - man er personlig ansvarlig for det man gjør. Jeg mener vi alle er moralsk ansvarlige for å behandle andre mennesker som medmennesker!

"hun ødelegger for gruppetenkingen"

Godt sagt. Denne saken viser etter mitt syn også hvor enorm makt mediene har. I det mediene starter et massivt fokus på et enkeltindivid så kaster alle seg på og går i demonstrasjonstog og protesterer for full hals. Ikke noe galt med protestene, for all del, men det er jo utallige mennesker som har gjennomgått akkurat det samme uten at noen har brydd seg en døyt.

Enig i at norsk innvandringspolitikk nå har utviklet seg til en parodi. Norge har nå 5 ganger mer årlig innvandring enn Danmark, og 500 ganger mer årlig innvandring enn Japan i forhold til folketallet. Tiltross for denne enorme innvandringen siste tiåret (nest mest innvandring i hele Verden etter Sverige), så går altså folk flest rundt og tror at innvandringen til Norge er så liten og veldig restriktiv, mens det i realiteten er en folkevandring vi gjennomlever.

Hadde det ikke vært mye bedre å avslutte denne parodien ved først å gi alle etniske nordmenn som ønsket samme urbefolkningsstatus i Norge som samene, og deretter åpnet for fri innvandring?
Da ville de som ønsker fri innvandring til Norge også betalt hele prisen, mens alle vi andre innfødte fikk samme kompensasjon og folkerettslige vern i hele Norge som samene nå har fått i Finnmark. Et glimrende kompromiss.

Jarle: Er det tilfeldig at du sammenligner med det nordiske landet som er beryktet for utbredt fremmedfrykt, polarisering og strenge innvandringsregler og det landet i verden med mest homogen befolkning, eller plukker du bevisst ut enkeltdata som gir et skjevt virkelighetsbilde for å få fram et poeng som duegentlig mangler dekning for?

Verden er full av millioner av flyktninger - de aller fleste er interne, de aller aller fleste av de andre er i et naboland - det betyr at de fattigste landene i verden idag håndterer den overveldende andelen av verdens flyktninger, mens vi i den rike delen av verden tar imot en forsvinnende liten andel. Du mangler - som jeg har skrevet tidligere - enhver dokumentasjon for påstandene dine, og du evner ikke å svare for de utfordringene du har fått i debatten på forrige sak om manglende kunnskaper om det du uttaler deg om.

La meg si det sånn: Dersom verden engang skulle endre seg, og du måtte legge på flukt, Jarle - håper jeg du slipper å komme til et land befolket av mange slike mennesker som deg...

Det er all grunn til å vise skepsis til de svært subjektive artiklene i VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og Dagsavisen. Alle disse nettavisene lar seg bruke av Maria-kampanjen som er sydd sammen i Klassekampen. Se bort ifra alt føleriet man spiller på og se saken ut fra et prinsippielt grunnlag: denne russiske damen har med overlegg forbrutt seg mot norsk lov fordi det passet henne. Hvordan kan en fremtidig norsk arbeidsgiver forsvare dette, og belønne henne med oppholdsmulighet via fast ansettelse? Hvordan skal samfunnet forsvare overfor seg selv å belønne hennes lovbrudd med statsborgerskap? Og hvordan forsvarer hennes fanklubb blandt "kultureliten" å sluke dette spillet rått, og favorisere henne på bekostning av asylsøkere med langt vanskeligere bakgrunn som ikke får opphold - fordi det er helt nødvendig å ha så strenge regler?

Anonym: Hele poenget med denne saken er at den peker utover en enkeltsak, og viser konsekvensene av en helt unødvendig streng asylpolitikk. Alle vil ha likhet for loven, men mange vil at loven skal endres - for alle. Og om over 60% av befolkningen er "kulturelite" så har vel det begrepet mistet sin mening...

Nei det er ikke tilfeldig; jeg plukket ut Danmark fordi jeg forventet at du som vanlig skulle etterlyse dokumentasjon for påstandene, og jeg satt derfor klar med en artikkel om at Norge nå har 5 ganger mer årlig innvandring enn Danmark, hentet fra nettstedet Document.no.
Men jeg kunne forsåvidt også brukt Finnland, Island, Færøyene, Grønland, Estland, Latvia, Litauen som nordiske alternativer for å illustrere Sveriges og Norges enorme årlige innvandring. Desidert mest i hele verden, Norge og Sverige, en enorm folkevandring.
Hvorfor lyger venstresiden stadig om størrelsen på norsk innvandring, nå som den er verdens største? Er ikke dette et enormt bedrag ovenfor Norges urbefolkning, som dere en eller annen gang i framtiden vil måtte stå til ansvar ovenfor?

Det er også usant at Norge tar imot en så veldig liten andel av verdens flyktninger. Tvertimot, skulle Norges tatt sin relative andel av verdens cirka 30 millioner flyktninger, så skulle det til enhvert tid bodd cirka 20.000 flyktninger i Norge. Og nesten ingen av disse integrert, men hensatt i flyktningeleire og forsørget av UNHCR (siden du absolutt ville sammenlikne med flyktningebehandlingen i andre land). I dag bor det nær 250.000 personer med flyktningebakgrunn i Norge, straks 5% av befolkningen.
Skulle Kina tatt en like stor andel av verdens flyktninger som Norge, skulle Kina integrert 70 millioner av verdens 30 millioner flyktninger, feks. Skulle Brasil tatt en like stor andel av verdens flyktninger som Norge, skulle Brasil integrert 10 millioner av verdens 30 millioner flyktninger, feks.
Du som er realist med doktorgrad, hvorfor fusker du med tall og påstår Norge har liten innvandring og tar imot få flyktninger sammenliknet med andre land?
Og hvorfor sprer venstresiden egentlig denne løgnen om at Norge tar imot så veldig få flyktninger i forhold til alle ikke-vestlige land?
Og forresten; som en av verdens største bidragsytere til UNHCR, så er det i realiteten Norge og noen få andre vestlige land som også forsørger flyktningene også i fattige afrikanske og asiatiske land.

Angående ditt håp om at jeg ikke skal ende som flykning selv: Som framtidig urbefolkningsaktivist ser jeg det faktisk som meget sannsynlig at det i nær framtid vil oppstå store flyktningestrømmer fra både Norge og Europa, som en følge av konflikter skapt av dagens folkevandring og globalisering. At enten du eller jeg vil ende opp som flyktninger i vår levetid, er jeg derfor ganske så sikker på om utviklingen fortsetter som nå.
Nettopp derfor bør vi behandle vår nabofolk og vennefolk svært bra i dag, de baltiske land, Island, Russland, Finnland, for det er blant disse vi vil finne våre venner og vår beskyttelse, og ikke i Afrika eller i muslimske land. Enhver vet jo hvordan man behandler flyktninger (=piggtrådleire) og innvandrere (=gjestearbeidere) i slike land.

-----Anonym: Hele poenget med denne saken er at den peker utover en enkeltsak, og viser konsekvensene av en helt unødvendig streng asylpolitikk. Alle vil ha likhet for loven, men mange vil at loven skal endres - for alle. Og om over 60% av befolkningen er "kulturelite" så har vel det begrepet mistet sin mening...

1. Hvorfor kan vi ikke bare avslutte hele denne parodien med å innføre fri innvandring til Norge men med ditto urbefolkningsminoritetsrettigheter til alle innfødte etniske nordmenn som ønsker?

2. Og såvidt meg bekjent er også partiet Rødt for visse restriksjoner på innvandringen, så dere setter grensen et sted dere også. Så utifra egen logikk er dere jo rasister dere også, men dog ikke fullt så meget som FrP.

Siste kommentaren var fra meg også, men glemte å skrive inn navnet.

Jarle: 1. En åpenbar grunn er at det er en problemstilling som er meningsløs slik begrepet "urbefolkning" er anerkjent og definert.
2. Hvor har jeg kalt noen "rasister" i denne debatten her?

Jarle: Kjapt til den første kommentaren: Både Danmark og Japan er ekstremland i innvandringssammenheng og ikke spesielt gode som generelle eksempler. Document er beryktet som et rimelig ekstremt innvandringsfiendtlig nettsted og er ubrukelig som seriøs kilde. Du kan like godt lenke til en hvilkensomhelst blogg.

Iht. dine påstander om faktafeil: Jeg skrev at den rike delen av verden tar en forholdsvis liten del av verdens flyktninger - jeg skrev ingenting spesifikt om Norge i den sammenhengen. Debatten blir lite fruktbar dersom du ikke leser hva jeg faktisk skriver. Når der er sagt betviler jeg at vi har 250 000 _flyktninger_ i Norge. Vi har "552 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre" (http://www.ssb.no/innvandring/ ) Det er svært tvilsomt at 50% av disse er flyktninger. I Perioden 1990-2008 er det iflg ssb bare 24%, dvs ca halvparten av det du påstår (og da regner vi altså med barn som er født i norge, og dermed strengt tatt norske). Kan du finne fram til dokumentasjon for tallene dine på ssb.no?

Ang. ditt fremtishåp - jeg leser ganske klart at du er smittet av den enorme paranoiaen som har spredd seg i noen submiljøer i vesten "nå kommer de og tar oss"-tenkinga, "clash of civilizations" etc. Også denne mangler fullstendig rot i virkelighaten dersom du tar deg tid til å undersøke seriøs forskning og ikke bare document, sian eller nettsidene til vigrid... Se f.eks. en del av de undersøkelsene jeg drar fram her: http://venstresida.net/?q=node/598

----Vi har "552 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre".

Det er korrekt, man har med andre ord fjernet tredjegenerasjons innvandrere, og man har fjernet alle med en norsk forelder. Medregnet alle disse har Norge nå en minoritetsbefolkning på over 800.000. Av disse er det kun de 20.000 samene som tilhører etniske minoriteter som ikke er avlet fram gjennom innvandring/folkevandring.

-------Kan du finne fram til dokumentasjon for tallene dine på ssb.no?

Jeg definerer "norske med flyktningebakgrunn" slik internasjonale flyktningeorganisasjoner definerer palestinske flyktninger. Disse 4,6 millioner palestinaflyktningene er etterkommere etter de cirka 800.000 palestinere som har flyktet siden 1948.

Så når jeg skriver 250.000 personer med flyktningebakgrunn i Norge, regner jeg på samme måten; bor personen i Norge og kom selv hit som flyktning, eller mor eller far kom hit som flyktning, eller noen av besteforeldre kom hit som flyktning, ja så har denne personen flyktningebakgrunn.

Stort sett samtlige av de 24.000 somalierne i Norge har flyktningebakgrunn. De 25.000 irakerne har flyktningebakgrunn. De 8.000 chilenerne har flyktningebakgrunn. De 19.000 vietnameserne har flyktningebakgrunn. De 17.000 bosnierne har flyktningebakgrunn. De 15.000 iranerne har flyktningebakgrunn...osv...osv...

Fortsetter vi å addere slik, så kommer vi til et tall på rundt 250.000 personer i Norge som har samme flyktningebakgrunn som dagens 4,6 millioner palestinske flyktninger.
Jeg er klar over at SSB kun opererer med halvparten så mange flyktninger i Norge som meg, men jeg teller altså flyktninger i Norge slik flyktningeorganisasjoner teller flyktninger i verden.

Og det er disse enorme tallene for verdens flyktninger (inkludert 4,6 mill palestinske) som blir brukt når vi får vite av feks Rødt-politikere "at fattige land tar i mot så enorme mengder med flyktninger, mens det rasistiske Europa tar i mot så jævla få."

-----Ang. ditt fremtishåp - jeg leser ganske klart at du er smittet av den enorme paranoiaen som har spredd seg i noen submiljøer i vesten "nå kommer de og tar oss"-tenkinga, "clash of civilizations" etc.

Jeg deler mesteparten av bekymringen til de som blir omtalt på linken du gav, men jeg har en mye mer konstruktiv løsning: La de "paranoide" få samme minoritets og urbefolkningsstatus i Europa som samene har fått i Finnmark, så vil en slik autonomi og varig vern av Europas tradjonalistiske verdier kurere dette du kaller "paranoia". Det er viktig å vise toleranse og ikke dehumanisere "de andre", men denne forpliktelsen går altså begge veier.

PS! Tilhører du ikke selv et submiljø i Vesten, forresten?

-----Både Danmark og Japan er ekstremland i innvandringssammenheng og ikke spesielt gode som generelle eksempler.

Danmark og Japan er slett ikke ekstremland i innvandringssammenheng! Av verdens cirka 250 land ligger vel Danmark på cirka 25ende plass når det gjelder liberal integreringspolitikk og masseinnvandring etter folketallet.
Japan har Øst-Asias mest liberale innvandringspolitikk etter min mening, både S-Korea, Taiwan, Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Filippinene fører en langt mer brutal innvandrings og flyktningepolitikk enn Japan.
Feks får innvandrere i Japan meget generøst lov til å eie sine bedrifter og eiendommer selv, mens innvandrere feks i Thailand, Malaysia og Filippinene ikke kan eie mer enn 49% av en næringsvirksomhet eller eiendom i disse landene.

Så Japan er ganske snille, de virkelig brutale innvandringslandene i verden er jo de fleste muslimske; Kuwait, Dubai, Saudi-Arabia, Jordan, Quatar (Skal Rødt demonstrere foran et fotball VM som blir bygget og arrangert av slavearbeidere i et rasistisk land?), Libya, Bahrain, her er en reportasje om hvordan stort sett alle innvandrere (=gjestearbeidere) har det i muslimske land: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/lohne/article3420136.ec...

Gud hjelpe meg hva som ville skjedd her i Europa om vi førte samme innvandringspolitikk som i Asia, der kun hvite innfødte hadde lov til å eie eiendom og drive næringsvirksomhet, og ikke-vestlige kun slapp inn som gjestearbeidere på 3-års arbeidkontrakter, 90 timers arbeidsuke, 30.000 i årslønn, slik som i den linken jeg postet ovenfor om kristne filippineres situasjon i det muslimske superlandet Dubai. DA hadde dere i Rødt kanskje hatt et lite poeng når dere skrek om "statlig rasisme" og "Festung Europa".

Mitt poeng iht. DK er at de er beryktet i norden for å ha en brutal innvandringspolitikk (vi sammenlignet jo nå Danmark med Norge, og da er det ekstremt relevant å se det i en nordisk sammenheng da mye annet vil være likt). Japan er berømt for å ha en ekstrem homogen befolkning (http://www.bigsiteofamazingfacts.com/what-is-the-most-homogeneous-countr... ) så det er også et ekstremland i en slik sammenheng...

De palestinske flyktningene bor i flyktningeleire og har ikke statsborgerskap - det er ikke sammenlignbart i det hele tatt. - Og du mener altså at heller ikke barn født i Norge av en norsk forelder og en innvandret får kalle seg norske? Det er et så ekstremt synspunkt - og inhumant vil jeg vel si - at jeg sliter med å ta deg alvorlig. Jeg stoler atskillig mye mer på ssb, enn på dine private addisjonsstykker.

Selvsagt har verdens lutfattige land og verdens diktaturer i overveiende grad en inhuman flyktningepolitikk (antagelig fordi de er lutfattige og/eller diktaturer), jeg har aldri påstått noe annet, men du mener vel ikke at det er målestokken Norge skal måles etter? Landene vi skal sammenligne oss med? Jeg demonstrerer forøvrig gjerne mot arabiske diktaturer. Nå sist på lørdag, faktisk.

På grunn av debattspam ser jeg meg nødt til å minne om debattreglene:
http://venstresida.net/?q=node/185#debattregler
se særlig punkt 4

Forøvrig kommer jeg til å slette alle innlegg som forsøker å avsløre Maria Amelie sin identitet. Familien er på flukt, og har sine grunner for å bruke alias. Jeg ser ingen grunn til å spre slik informasjon flere steder enn allerede er gjort.

Debattspam!? Du har jo på typisk kommunistisk sensur-vis satt en rekke folk på ignore siste dagene, blant annet Jarle Berg, slik at de ikke har mulighet til å argumentere i mot deg, eller imøtegå dine påstander om at de spammer/troller.

Anonym: Jeg har ikke stengt ute noen. Drupal har ingen slik ignore-funksjon på uregistrerte brukere. Jeg har slettet etpar kommentarer i etterkant - av de to grunnene jeg har nevnt over. Ingen var signert Berg.

Mener du debattreglene er urimelige? I så fall på hvilket vis?

Kritikere av dagens asyl- og innvandringspolitikk har ofte påpekt at asylsøkere er ressurssterke mennesker, og at vi heller burde hjelpe folk i deres nærområder. Denne artikkelen om Maria Amelies familieforhold viser at de har rett.

Les for øvrig Hans-Wilhelm Steinfelds nøkterne analyse av hva som trolig venter Maria Amelie i Russland, et helt ok liv:

Her er lenken: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7469427

Yevgeny: At livet hennes kan være i fare har ikke jeg sett som noe hovedmoment i debatten. Jeg tar det heller ikke opp i teksten over. Poenget er vel heller at hun _er_ norsk - hun har sterkere tilknytning til Norge enn noe annet land og bør få bli iht. "menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket".

Forøvrig hadde ingenting gledet meg mer enn om vi hadde fått til en global utjevning og en fredelig verden slik at ingen følte seg nødt til å flykte fra hjemstedet sitt.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering