Myten om klasseklatringen som det avgjørende propagandavåpen for kapitalismens fortsatte eksistens

Myten om klasseklatringen er helt avgjørende for at et flertall av befolkningen skal støtte opp om et system som opprettholder og forsterker økonomiske og sosiale skiller i befolkningen.

Håpet om en dag å kunne ta del i det livet det propaganderes for i samtlige TV-kanaler og livsstilsmagasiner 24 timer i døgnet blir supplert med reelle forsøk på å leve det for en stakket stund: Det være seg utskeielser i helgene med oppsparte midler, eller ville ferieturer til lavkostland, målet er det samme; å kunne ta del i den drømmen om kjærlighet luksus og prakt man aldri helt når. Den dagen man innser at sannsynligheten for å kunne nå dit man streber er minimal i dette samfunnet, vil grunnlaget for støtten til systemet som opprettholder denne drømmen forsvinne.

Vestlig arbeiderklasse er som nevnt i den situasjonen at de faktisk kan skifte klasse for en stakket stund, for eksempel gjennom forskjellige versjoner av den mye omtalte ”syden”-turen, hvor man kan bruke den underbetalte lokale befolkningen som tjenere, eller til og med utnytte de lokale skjønnhetene som prostituerte ved hjelp av sin store relative økonomiske styrke, på samme måte som de selv blir utnyttet i sine hjemland (om enn som oftest mindre direkte) som arbeidskraft av kapitalistklassen. Helgefesting og sydenturer er altså et i stor grad reaksjonært handlemønster fra arbeidere som er blitt hjernevasket av kapitalismens propagandaapparat. Det er derfor helt naturlig at man finner en relativt stor andel FrPÂ’ere blant nordmenn som er flyttet til Spania.

Det er dette også Dag Solstad beskriver i ”25. septemberplassen” — ”Švære fri, er å ha fri”. I stedet for å kjempe for et rettferdig samfunn uten utbytting, søker arbeiderklassen i så stor grad som mulig å oppfylle det de tror er de borgerlige idealene i sin egen fritid, og tjener slik villig kapitalismen både som arbeider og forbruker.

For å kontre denne propagandaen må sosialister fram med en visjon om at frihet er noe som kan og bør nytes hele tiden, og ikke bare i noen hardt tilkjempede timer med fritid. Et sosialistisk samfunn er et samfunn hvor menneskene er frie også i sin egen arbeidstid, og ikke bare i ferier og helger.

Som Billy Corgan fra Smashing Pumpkins sier: "I got the girl, I got the best car and the best job"..."It was all hollow bullshit.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering