Feilaktige premisser gir feilaktige konklusjoner


Innlegg i Trønderdebatt 17.2.2023. Klikk på faksimilen for å komme dit.

Ukraina-innledning

Lørdag 11.2 holdt jeg en innledning på et Rødt-arrangement om krigen i Ukraina. Jeg legger ut notatene mine her, kjapt renskrevet, illustrert med enkelte av powerpointene jeg laget for anledningen.

Jeg har valgt å bruke tittelen fra invitasjonen til møtet, "La oss snakke om Ukraina" selv om jeg tenker det er like viktig for oss å snakke om Russland, og hva slags land Russland har blitt.

For lettvint om våpen


Innlegg i Trønderdebatt 10.2.23. Klikk på skjermdump for å komme dit.

Svak demokratiforståelse i Nokut


Innlegg i Khrono 10.2.2023. Klikk på skjermbilde for å komme dit.

Konsekvensanalyse og sexkjøpslov


Innlegg hos Trønderdebatt 3.2.2023

Det regjeringsnedsatte Straffelovrådet har nylig kommet med en anbefaling om å fjerne sexkjøpsloven. Det oppsiktsvekkende med dette er ikke først og fremst konklusjonen, men heller begrunnelsen og dokumentasjonen de legger til grunn.

Power relations and temporary work in academia


Faximily of the top of a poster about the panel. All photos/illustrations in this text are by the organizers.

I was recently invited to participate in a panel organized on the occasion of a visit by some researchers from UC Berkeley. I naturally made some notes in advance and as usual, I will post them here, a bit cleaned up (I did not have time to say all this during the debate).

Den farlige utenrikspolitikken

Sovjetisk antiluftskyts, 1942 (Wikimedia commons)

I den perioden jeg ble politisk aktiv - på starten av 00-tallet, handlet nesten alt om utenrikspolitikk. Terrorangrepene mot USA i 2001, og Bush-administrasjonens brutale svar med å sette Afghanistan og store deler av Midt-østen i brann skapte et stort globalt engasjement, og meningsmålinger viste at 80% av verdens befolkning så på USA som den største trusselen mot verdensfreden.

Ikke - antar jeg - fordi landet selv under Bush jr. (eller senere under den enda mer hårreisende Trump) var av verdens mest brutale regimer, men fordi den brutaliteten de tross alt besatt var kombinert med en rolle som verdens overlegent største militærmakt, som gjorde at de var det eneste landet som kunne invadere andre land etter mer eller mindre eget forgodtbefinnende, uten å frykte represalier fra andre. Det mener jeg er en analyse som i betydelig grad fortsatt treffer USA, selv om landet nok er noe svekket i forhold til den gang, ikke minst på grunn av nettopp de krigene som gikk nøyaktig slik vi i antikrigsbevegelsen den gang fryktet, og advare mot.

Oppflasket med utenrikspolitikk, i en situasjon hvor den også skapte et enormt folkelig engasjement, og nok bidro til SVs store oppslutning på meningsmålingene den gangen (i perioder rundt 15%), har jeg nok i etterkant likevel måttet erkjenne at utenrikspolitikk i de fleste situasjoner er et område hvor farene for politiske feilskjær er større, og muligheten for å mobilisere folk mindre enn den innenrikspolitiske sfæren.

Jeg tror dette blant annet har noen psykologiske, eller kanskje rettere sagt situasjonelle, årsaker.

“It’s not like it’s popular science we are doing”


Faximily from SEFI 2022 proceedings.

Looking at some research data with a colleague, I was inspired into doing a small side-project on popular science and it's possible role in science education. I will post the abstract, and links to the paper below.

Abstract

Venstresida Faktasjekk: Julespessial!

Venstresida.net starter her vår egen faktasjekktjeneste, og gitt hvilken tid av året vi snakker om, har vi valgt et utsagn som har spredd seg over lang tid i både populærkulturen, på sosiale media og munn til øre, nemlig:

"Det er jul bare en gang for året"

I vår inngang til dette spørsmålet er det naturlig å begynne med det litt mer grunnleggende spørsmålet "Når er jula?", som kan deles opp i de to spørsmålene "Når starter jula?" og "Når slutter jula?".

Julehefter på Krinken 2022

Som i etterhvert mange år nå, har venstresida.net sin faste julehefteanmelder også delt høydepunkter fra årets juleheftebunke på Norsk rikskringkastings Program 2 på radio.