IT-revolusjonen - strategier for en digital sosialisme

Den nye informasjonsteknologien har, som alt annet som oppnår en plutselig og stor fremgang, blitt ”hypet” ganske kraftig, noe som blant annet førte til det kraftige IT-krasjet sist på 90-tallet. Likevel er det ingen som helst tvil om at utvikling av denne nye teknologien vil føre til betydelige endringer av samfunnet over et litt større tidsperspektiv. Jeg vil nå søke å peke på en del klare tendenser for hvilken vei utviklingen kan gå, og også sette dette inn i en større historisk, samfunnsmessig og politisk kontekst.

Nyliberalisme på 1, 2, 3

En kort oppsummering/analyse av nyliberalismen for nye og gamle lesere.
Det finnes mange former for liberalisme, og det er viktig å ikke blande dem, den det her er snakk om er nyliberalismen, som ble kjempet igjennom av blant annet Milton Friedman, Reagan, Thatcher og Pinochet. Den erstattet da den Keynsianske blandingsøkonomien som bygget opp det meste av den vestlige verden etter 2. verdenskrig.

Plakatklistring

Fra anonyme kilder bringer vi videre disse små triksene om oppklistring av plakater for propagandaformål over lengre tid.

Kjøp godt tapetlim. Slik man bruker for å klistre tapeter på bad og andre våtrom. Det koster litt mer, men vi lever tross alt i et fuktig land. Tapetlimet blander du ut som anvist på pakken. Deretter heller du en kilo salt i bøtta med lim, og lar saltet oppløse seg.

Gratulerer Venezuela

Chavez vant i Venezuela!
Hugo Chavez gikk som ventet av med seieren i tilbakekallelsesvalget i Venezuela, og han fortsetter derfor som president ut perioden. Chavez kom til makten i 1998 med et solid flertall, og ble gjenvalgt i 2002 på et program med kraftig bekjempelse av fattigdom og omfordeling av ressurser. Hele tiden har han blitt kraftig motarbeidet av landets gamle elite og USA, som nødig ser sin makt over landets oljeressurser glippe, og som er villige til å ta i bruk udemokratiske virkemidler for å gjennvinne kontrollen.

Attac, Unge Høyre og importvernet

I Klassekampen, 26.03.04. angrep den nye Unge Høyre-lederen Attac. Attac svarte i Dagbladet, og fikk igjen svar her. Noen perspektiver på debatten.

Killer Coke

En kort replikk om den brutale undertrykkingen av fagbevegelsen Coca-Cola foretar seg i Colombia, og overgrepene mot lokalbefolkningen i Kerala, India.

Si fra til Bush!

Et klart flertall av Norges befolkning var motstandere av USAs krig mot Irak. Mange mener at våre politikere ikke har vært flinke nok til å signalisere dette overfor George W. Bush. Er du en av dem?
Da bør du stikke innom Tellhim.no.

Tellhim.no er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fortelle hva nordmenn flest mener om krigen i Irak, og USAs håndtering av situasjonen.

Les mer på deres {{link http://www.tellhim.no/ hjemmesider}}.

Norge som pådriver for liberalisering av utdanning

Et lite tillegg til artikkelen om kommersialisering av høyere utdanning, hvor Norges rolle som en internasjonal pådriver særlig blir utforsket

Den som seiler mot fyret, går på grunn

En liten artikkel om ”Ona fyr” av I. S. Jensen som premissleverandør, fremprovosert av et forsøk på å bruke denne som nettopp det innen en høyere utdanningsinstitusjon.

Ideologi og folkemord

Ofte dukker det opp diskusjoner i ymse fora hvor man forsøker å gi skylden for historiske grusomheter på bestemte ideologier. I den forbindelse blir ofte venstresiden angrepet på bakgrunn av de utrenskningene for eksempel Stalin, Mao eller Pol Pot bedrev. De som er tilhørende på høyresiden i politikken ynder slik å igjen og igjen utbasunere at kommunismen er den ideologi som gjennom historien har tatt livet av flest mennesker, sikkert i et håp om at dersom en løgn gjentas mange nok ganger blir den oppfattet som en sannhet.