Et eksempel til etterfølgelse: São Tomé & Principe

I 1990 innfører São Tomé & Principe flerpartisystemet. Til tross for noen spede forsøk på å kuppe demokratiet, kan det sies å være et av de best fungerende demokratiske forsøkene i Afrika. Helt til året 2003.

Av Jon Eirik Hennissen

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen

Vedlagt ligger LO i Trondheims Veggavisa nr. 10-2004 "Regjeringa foreslår å rasere jernbanen".
Demostrasjonen er nå over, men teksten og informasjonen er fremdeles like aktuell.

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

LO i Trondheim oppfordrer fagforeninger og klubber til å delta i en fane­markering mandag 29. nov. 2004 kl. 14.15 på Trondheim Jernbanestasjon med krav om ny kurs for å gjenreise en samlet jernbane i Norge.

Den døde ideologien om ideologienes død, eller hvorfor Sten Inge Jørgensen ikke er viktig lenger

Sten Inge Jørgensen fortsetter trofast med sitt gamle mantra om hvordan Attac og de nye bevegelsene er kapret av den tradisjonelle venstresiden, og slik ikke representerer noe nytt. Dette er ikke noe nytt fra den kanten, det har han gjort siden 2001 da han ga ut boken "Attac og globaliseringen" [1], og han fortsetter fremdeles i det samme sporet i 2004 i Samtiden nr 4 [2].

En ny sosialistisk økonomi

En artikkel av Peder Martin Lysestøl, hvor han setter søkelyset på erfaringer med sosialistisk økonomi, og de lærdommene vi kan trekke, og forsøker å skissere veien framover. Gjengitt med forfatterens tilatelse.
I. Målet med innleiinga

Odelstingsproposisjon 79 – slutten for en demokratisk og gratis høyere utdanning?

Det nye lovforslaget om høyere utdanning blir fremstilt som en solskinnshistorie fra regjeringen, — noe alle kan, og bør enes om. Dersom man faktisk setter seg ned og ser på den 107 sider lange proposisjonen, og prøver å trekke ut noe av essensen, finner man at dette kanskje er den mest langtgående reformen i å bygge ned demokratiet på universitetene vi har sett til dags dato.

Terrorism, wealth and ideology

I see some people are slightly annoyed that Arafats former terrorist and guerilla activities have been "forgotten" in many eulogies over him in the Norwegian media.

On the other hand nobody speaks loudly about Irgun or Stern, Jewish terrorist organisations who forced the British to give up the control of Israel to the Zionists.

Undertrykking, økonomi og rettferdighet

"Edelt er mennesket, jorden er rik..." Noen tanker om undertrykking og lederlønninger.
Menneskene er avanserte individer, og må slik undertrykkes og kontrolleres for å fungere i et hierarkisk system. Her kommer vi tilbake til Chomskys forskning omkring media og kontroll av tankevirksomhet i det offentlige rom. Mennesker må kontrolleres dersom de skal undertrykkes. Dette gjøres på flere måter, vanligst er propaganda (sist sett i stor skala nå før irak-krigen), eller direkte fysisk undertrykking, som i dag fremdeles skjer i mange deler av verden, f.eks. i palestina.

Maktstrukturene synliggjøres

26/10-2004 kom det tre nyhetssaker som hver for seg er sjokkerende nok, men som sammen tegner et bilde som sier oss at verden ikke er akkurat slik vi ofte blir det fortalt av massemedia og stortingspolitikere.
Først kom nyheten om at EU ikke vil godkjenne de nye norske bilskiltene, fordi de ikke har det gule og blå EU-flagget i seg. Hva?, tenker vi kanskje, stemte vi ikke nei? Vi får igjen og igjen bekreftet, men sjelden så tydelig som dette, at vi gjennom EØS-avtalen i praksis er snikinnmeldt i EU, på tvers av folkeviljen, av den makteliten som i realiteten styrer landet.

Vitenskap og ikke-vitenskap

I Morgenbladet 1/10, i artikkelen "En vitenskapelig utfordring", skriver Vilhelm Schjelderup et forsvar for homøopatien...

IT-revolusjonen - strategier for en digital sosialisme

Den nye informasjonsteknologien har, som alt annet som oppnår en plutselig og stor fremgang, blitt ”hypet” ganske kraftig, noe som blant annet førte til det kraftige IT-krasjet sist på 90-tallet. Likevel er det ingen som helst tvil om at utvikling av denne nye teknologien vil føre til betydelige endringer av samfunnet over et litt større tidsperspektiv. Jeg vil nå søke å peke på en del klare tendenser for hvilken vei utviklingen kan gå, og også sette dette inn i en større historisk, samfunnsmessig og politisk kontekst.