Sosialisme gjennom parlamentet?

Hvorfor klarte Ap, SV og NKP i løpet av 20 år med rent flertall på stortinget aldri å skape sosialisme i Norge?

TSF - Global call to action against poverty

Politikerdebatten om global fattigdomsbekjempelse på Trondheim Sosiale Forum 2005 samlet politikere fra RV til Høyre, og debattantene samlet seg fort i to blokker. Nestleder i RV, Pål Hellesnes, og stortingsrepresentant Jørund Leknes fra SV dannet en blokk, og nestleder i Unge Venstre, Audun Rødningsby, og formann i Trondheim Unge Høyre, Siri Holm Lønseth, dannet den andre.

Global handling mot fattigdom

Av Pål Hellesnes, innleiing til debatten "Global call to action against poverty" på Trondheim sosiale forum, 2005.

Fattigdomsbekjemping er eitt av dei mest brukte omgrepa i internasjonal politikk dei siste åra. ”Alle” er for ”fattigdomsbekjemping”, frå Kjell Magne Bondevik til Wolfensohn i Verdsbanken til Kristin Halvorsen. Og ordet har vorte nytta mer og meir dess raskare den såkalla ”globaliseringa” har utvikla seg.

Indymedia - Aktivistmedie uten brukere?

Denne artikkelen tar for seg problematikken omkring Indymedia.no, og dens dalende aktivitet siden oppstarten. Hva kan, og hva må gjøres. En redigert versjon står på trykk i Vreng 3 (http://www.adbusters.no/).

Trondheim Sosiale Forum - EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

Trondheim Sosiale Forum ble arrangert for 2. gang 7-10 april 2005. Forumet besto av en rekke møter og workshoper, foruten kulturelle arrangementer. Vi vil her bringe referater og kommentarer til en del av møtene.
EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

DNAs nye pensjonsforslag

Kortversjon:
Omfordeling fra de som tjener over 352000 til de som tjener under.
Samme ramme og samme kutt som i regjerningens instilling.
Alleårsregel innføres.
Umulig å forene med forsvar av AFP og offentlig bruttopensjon etter 30 år.

Av Arne Byrkjeflot
Pensjonskommisjonen og regjeringens forslag var at det skulle gis 1,25% av livslønna i årlig pensjon. Hadde du tjent 300 000 i 40 år ville du altså fått 1,25% av 40x300000=12 mill i årlig pensjon, noe som ville gitt deg 150 000 årlig.

Mobilisering mot NATO i Åre

I forbindelse med NATOs utenriksministermøte i Åre 24-25 mai, vil det bli store demonstrasjoner og mobilisering. Busser vil også bli satt opp fra Norge. Vi videreformidler denne invitasjonen og oppfordringen fra Nätverk för Global Fred och Demokrati, Östersund, og oppfordrer alle til å delta. Ta kontakt med nettverket for mer informasjon.
Försvara den svenska militära neutraliteten

Teknologisk tullprat og digitalt dill

Det nye lovforslaget om copyright på digitale mediaprodukter vitner om en svært kortsiktig og dårlig oversikt over både teknologi og samfunn. Spesielt ille blir dette i sammenheng med snakket om "kopisperre" og "relevante media". Lovforslaget sier kort forklart at media som er "kopibeskyttet" ikke kan kopieres til "ikke-relevante media".

Den nye adelen

I sin siste bok "Tjuvarnas marknad" går Jan Guillou til kraftig angrep på den nye adelen - overklassen av fallskjermdirektører og styremedlemmer fra forskjellige selskaper som etterhvert er blitt vanvittig rike på bekostning av ansatte, kunder, skattebetalerene osv.

Markedet – en gift for sosialismen

Av Torstein Dahle

Uansett hva man måtte mene om markedet, vil det finnes markedsstyrt økonomisk virksomhet i den første tiden under sosialismen. Spørsmålet er: Hvordan skal vi forholde oss til det? For å kunne svare på det, må vi ta stilling til: Er markedet et hensiktsmessig virkemiddel som kan brukes på en konstruktiv måte under sosialismen, eller er markedet en innretning som etter sin natur står i konflikt med sosialismens mål, og som man dermed må prøve å fjerne så raskt som det er politisk og økonomisk mulig?