Sosiale forskjeller - et problem i seg selv

I de siste årene er det publisert flere forskningsrapporter som viser at sosiale forskjeller innad i et land kan ha mer å bety for velvære og helse hos befolkningen enn det økonomiske nivået som sådan. Et skudd for baugen for nyliberalismen. At nyliberalismen dreper har vi visst lenge, men nå viser det seg at den stjeler år av livsløpet også hos de som ikke er fattige.
Den 19.10.2001 hadde professor i psykologi Arne Holte et interessant innlegg i så måte i Dagbladet.

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Krf raserer bryggeri­bransjen

Fra LO i Trondheims veggavis 5/05

Møt opp på Lilletorget v/ Folkets Hus onsdag 15. juni kl. 13.30 og vær med å støtt de ansatte v/ E. C. Dahls Bryggeri.

Dersom kompromisset i Revidert Nasjonalbudsjett 2005 mellom Fremskrittspartiet og Regjeringspartiene blir stående forsvinner grunnavgifta på engangs plastflasker med virkning fra 1. juli i år. Om lag 800 arbeidsplasser i bryggeri- og mineralvann­bransjen går tapt. Flere bedrifter kan bli nedlagt.

Valget i Irak: et tilbakeblikk

Vi får fremdeles til stadighet høre hvor vellykkede de irakiske valgene var, og hvor bra USAs "demokratiseringsprosjekt" i Irak går, så da er det absolutt ikke for sent med en liten korreksjon og analyse.
Ta f.eks. dette sitatet fra The Times of India som ble skrevet like etter valget:

Krigslogikk

Av Ståle Fjeldstad

En kommentar til Jan Huglands vaklende "er du ikke med oss er du mot oss"-logikk i Dagbladets weblogg 5/6 05.

Se også Hauglands egen blogg.
Jan Haugland (JSH): "Hvis du marsjerte mot krigen i Irak, betyr det med logisk nødvendighet at du foretrakk at Saddams folkemord skulle fortsette".

Vive le France!

Det franske folkets rungende nei til ny EU-grunnlov i går kveld var et nei for demokrati, og mot en lovfesting av nyliberalistisk økonomi. Det er fransk venstreside som har vært førende i motstanden mot grunnloven, og argumentasjonen har gått nettopp på det.

Mer teknologisk tullprat

Jeg hadde tidligere på forumet et innlegg kalt ”Teknologisk tullprat”, hvor jeg kritiserte aspekter ved forslaget til ny åndsverkslov (den såkalte mp3-loven). Nå virker det ikke som loven går gjennom i stortinget i sin nåværende form, og det er bra, men man kan frykte at den snart kommer tilbake i en lettere modifisert utgave.

Stortingets pensjonsforlik oppfyller ikke LO-kongressens vedtak

Protester mot pensjonsreformen på pensjonsomkamp.no!

Fra LO i Trondheims veggavis nr. 4 2005:

Øst-Europa - pest eller kolera

Ting skjer i gamle Sovjet-republikker. Gamle menn må gå, og nye menn trår inn på banen. Bak står Russland og EU og trekker i trådene. Hva er alternativene for Øst-europa?

Øst-Europa befinner seg nå i den situasjonen store deler av Latin-Amerika har befunnet seg i de siste 200 årene; et valg mellom to onder. I Latin-Amerika bestod valget mellom et "liberalt" og et "konservativt" parti som delte på å ha makta, men som ikke utgjorde noe reelt politisk alternativ til hverandre, og til beste for folket (ikke ulikt USAs 2-parti-system).

Programvarepatenter

Hva er patenter på programvare, og hva er i ferd med å skje? Hvilken effekt vil programvarepatenter ha på IT-industrien og fri programvare?
Bill Gates skrev i 1991 i en internt notat i Microsoft: «Hvis folk hadde forstått hvordan patenter ville bli gitt når dagens ideer ble oppfunnet og hadde selv tatt ut patenter, ville dataindustrien helt i dag gått helt i stillstand. Løsningen på dette er patentutveksling med de store selskapene og å patentere så mye vi kan.»i Microsoft søker i dag om to panter hver dag.

Gammel nytale om pensjon

Det er med skuffelse jeg registrerer at Adresseavisen den 30/4 har falt for det politiske etablissementets nytale om hvordan alle tiltak for å motarbeide nedbyggingen av velferdsstaten er "gammeldagse". Som om det å skru tiden tilbake til 1800-tallets ekstreme markedsliberalisme egentlig er spesielt moderne.
I dette tilfellet handlet det om pensjonen, og Adresseavisen kjøper ukritisk dogmet om at "there is no alternative" (for å si det med Thatchers ord), til en kraftig nedbygging av dennes ytelser. La meg derfor komme med følgende poeng: