JulieNesset's blog

Oppgjør med Forskjells-Norge!

Norge har gått fra å være et land tuftet på dugnadsarbeid og solidaritet til å bli et land der forskjellene mellom folk blir større og større. Forskjellen mellom den rikeste prosenten og resten av oss har ikke vært større siden 1930-tallet. Under den rødgrønne regjeringen har antallet milliardærer blitt doblet samtidig som vi har fått 15000 flere fattige barn. Hvordan kan de la dette skje? Dette er mot folkeviljen som i 2005 mente at å redusere de økonomiske forskjellene mellom folk burde være en hovedoppgave for myndighetene.

Anakronistiske holdninger til voldtekt!

Tirsdag 02.07 gikk lensmann i Orkanger og Agdenes, Elisabeth Eriksen, ut og delvis ga voldtektsofre en del av skylda for å ha blitt voldtatt ved at hun mener at unge drikker for mye og har lav terskel for å ha sex. Jeg siterer Eriksen: “Det virker som det er naturlig for unge å ha sex på nachspiel. Men når de kommer til seg selv dagen derpå var det kanskje ikke så naturlig likevel, og vi får en voldtektsanmeldelse.”

Jeg var først overbevist om at det jeg leste var ganske gammelt, for slike uttalelser trodde jeg ærlig talt ikke fantes i politiet i 2013, men så feil kan man altså ta. Vi har hørt mange historier om voldtektsmenn som har blitt frikjent fordi offeret hadde kledd seg utfordrende, drukket for mye eller hatt frivillig sex ved en tidligere anledning. Holdninger som dette hører hjemme på skraphaugen og skal ikke ha en innvirkning på rettsaken. Synd at slikt fortsatt eksisterer.